aktualno arhiv vse     Število vpisov: 911
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAČUNA DAVČNIH ODTEGLJAJEV – REK-O in REK-1b obrazec (podrobnejši opis, 6. izdaja) 05.12.2023 05.12.2023
POROČANJE O IZPLAČILIH DOHODKOV, KI SE NE VŠTEVAJO OZIROMA SE NE VŠTEVAJO V DAVČNO OSNOVO ZA DOHODNINO DO DOLOČENE VIŠINE 01.12.2023 04.12.2023
Pogosta vprašanja in odgovori – V ZVEZI Z DAVČNIMI VSEBINAMI V POVEZAVI S POPLAVAMI (spremenjeno pojasnilo - z dne 24.11.2023). 24.11.2023 24.11.2023
DOHODEK IZ ODDAJANJA PREMOŽENJA V NAJEM (podrobnejši opis ter vprašanja in odgovori) 24.11.2023 30.11.2023
DOHODEK IZ ZAPOSLITVE – Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja (podrobnejši opis, 13. izdaja) 16.11.2023 17.11.2023
NORMIRANI ODHODKI PRI UGOTAVLJANJU DAVČNE OSNOVE S.P.-jev – Povišanje ob prenehanju opravljanja dejavnosti 26.10.2023 10.11.2023
DOHODEK IZ KAPITALA – Davčna obravnava dohodkov iz kuponskih obveznic in delnic (podrobnejši opis) 04.10.2023 09.10.2023
OBDAVČITEV DOHODKOV IZ OSNOVNE KMETIJSKE IN OSNOVNE GOZDARSKE DEJAVNOSTI ZA LETO 2023 (podrobnejši opis ter vprašanja in odgovori, 1. izdaja) 02.10.2023 04.10.2023
MEDNARODNO OBDAVČENJE – Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja (podrobnejši opis, 2. izdaja) 29.09.2023 02.10.2023
PLAČEVANJE AKONTACIJE DOHODNINE S STRANI PODJETNIKOV 19.09.2023 20.09.2023
AKONTACIJA DOHODNINE OD DOHODKA IZ ZAPOSLITVE – Napoteni delavec, ki je nerezident Slovenije 19.09.2023 22.09.2023
DIJAKI IN ŠTUDENTI, KI OPRAVLJAJO ŠTUDENTSKO DELO – Izplačilo neobdavčene solidarnostne pomoči 04.09.2023 21.09.2023
DOHODEK IZ ZAPOSLITVE – Osebno dopolnilno delo in vrednotnice (podrobnejši opis ter vprašanja in odgovori, 11. izdaja) 30.08.2023 31.08.2023
DOHODEK IZ KAPITALA – Obresti, dividende in dobiček iz kapitala (podrobnejši opis ter vprašanja in odgovori, 7. izdaja) 30.08.2023 01.09.2023
MEDNARODNO OBDAVČENJE - Samostojne osebne storitve (podrobnejši opis) 24.07.2023 26.07.2023
DOHODKI IZ ZAPOSLITVE – Davčna obravnava dohodkov delavcev, ki so napoteni na delo v tujino (podrobnejši opis, 11. izdaja) 17.07.2023 19.07.2023
ODLOG UGOTAVLJANJA DAVČNE OBVEZNOSTI po 1. točki drugega odstavka 100. člena ZDoh-2 (podrobnejši opis) 17.07.2023 25.07.2023
OPREDELITEV DOHODKOV, DOSEŽENIH V TUJINI OZIROMA Z VIROM V TUJINI, ZA POTREBE OBDAVČENJA V SLOVENIJI (podrobnejši opis, 6. izdaja) 29.06.2023 29.06.2023
DRUGI DOHODKI PO ZDoh-2 (podrobnejši opis, 6. dopolnjena izdaja) 28.06.2023 28.06.2023
DOHODEK IZ ZAPOSLITVE – Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja (podrobnejši opis ter vprašanja in odgovori) 06.06.2023 08.06.2023
DAVČNA OBRAVNAVA PRENOSOV SREDSTEV MED PODJETJEM ZAVEZANCA IN NJEGOVIM GOSPODINJSTVOM, s poudarkom na prenosu nepremičnin (podrobnejši opis, 1. izdaja) 29.05.2023 29.05.2023
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI S SKRAJŠANIM DELOVNIM ČASOM ZARADI STARŠEVSTVA – Ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov in izpolnjevanje pogoja obvezno zavarovane vsaj ene osebe za polni delovni čas 25.05.2023 13.06.2023
OLAJŠAVA ZA INVESTIRANJE (podrobnejši opis, 4. izdaja) 16.05.2023 17.05.2023
DOHODEK IZ ZAPOSLITVE – Bonitete (podrobnejši opis, 10. dopolnjena izdaja) 15.05.2023 16.05.2023
MEDNARODNA OBDAVČITEV POKOJNIN (podrobnejši opis ter vprašanja in odgovori, 7. izdaja) 04.05.2023 08.05.2023
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 911