aktualno arhiv vse     Število vpisov: 915
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
MEDNARODNO OBDAVČENJE – Dividende, obresti in premoženjske pravice (podrobnejši opis) 27.06.2024 08.07.2024
OLAJŠAVA ZA INVESTIRANJE (podrobnejši opis, 6. izdaja) 12.06.2024 12.06.2024
DOHODEK IZ DEJAVNOSTI – Brošura o dohodku iz dejavnosti (podrobnejši opis, 13. izdaja) 12.06.2024 13.06.2024
MEDNARODNO OBDAVČENJE – Obdavčenje dohodkov iz zaposlitve po mednarodnih pogodbah (podrobnejši opis, 2. izdaja) 14.05.2024 15.05.2024
DOHODEK IZ ZAPOSLITVE – Bonitete (podrobnejši opis, 11. izdaja) 13.05.2024 13.05.2024
DOHODEK IZ ZAPOSLITVE – Dohodek iz delovnega razmerja (podrobnejši opis ter vprašanja in odgovori, 12. izdaja) 30.04.2024 08.05.2024
DOHODEK IZ ZAPOSLITVE – Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja (podrobnejši opis, 15. izdaja) 30.04.2024 09.05.2024
ČAS PRIDOBITVE KAPITALA – Podaritev in delovanje – Različen čas pridobitve 25.04.2024 25.04.2024
DOHODKI IZ ZAPOSLITVE – Davčna obravnava dohodkov delavcev, ki so napoteni na delo v tujino (podrobnejši opis, 12. izdaja) 12.04.2024 12.04.2024
OBRESTI VARČEVALSKIH RAČUNOV – Revolut in obdavčitev po ZDoh-2 29.03.2024 02.04.2024
DOHODEK IZ KAPITALA - Odmera dohodnine od dobička iz kapitala in upoštevanje stroškov naknadnih vplačil pri vrednosti ob pridobitvi (podrobnejši opis) 19.03.2024 19.03.2024
DOHODEK IZ KAPITALA – Obresti, dividende in dobiček iz kapitala (podrobnejši opis ter vprašanja in odgovori, 8. dopolnjena izdaja) 19.03.2024 20.03.2024
DOHODEK IZ ZAPOSLITVE – Osebno dopolnilno delo in vrednotnice (podrobnejši opis ter vprašanja in odgovori, 12. izdaja) 12.03.2024 13.03.2024
NEENAKOPRAVNA OBRAVNAVA NORMIRANCEV PRI OBRAČUNU DOHODNINE – Starševstvo in normirani odhodki 12.03.2024 05.04.2024
MEDNARODNO OBDAVČENJE – Davčne obveznosti nerezidentov v Sloveniji (podrobnejši opis, 5. dopolnjena izdaja) 01.03.2024 04.03.2024
PRIMERI PRAVILNE IZPOLNITVE obrazca ugovora zoper informativni izračun dohodnine in napovedi za odmero dohodnine za leto 2023 za regres za letni dopust in poslovno uspešnost (OZNAKA DOHODKA 1103 IN/ALI 1111) 28.02.2024 05.03.2024
SEZNAM KIDO, KI SE UPORABLJAJO V LETU 2024, DOPOLNJEN Z ZDRUŽENIM BESEDILOM MULTILATERALNEGA INSTRUMENTA IN KONVENCIJ (MF in FURS) 22.02.2024 29.05.2024
NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAČUNA DAVČNIH ODTEGLJAJEV – REK-O in REK-1b obrazec (podrobnejši opis, 7. in 8. izdaja) 01.02.2024 05.02.2024
DOHODEK IZ ZAPOSLITVE – Obdavčitev dohodkov študentov (dijakov) po ZDoh-2 in mednarodnih pogodbah (podrobnejši opis, 3. izdaja) 29.01.2024 02.02.2024
DAVČNA OBRAVNAVA AGRARNE SKUPNOSTI IN NJENIH ČLANOV (1. izdaja) 24.01.2024 26.01.2024
DOHODEK IZ ZAPOSLITVE – Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja (podrobnejši opis ter vprašanja in odgovori) 04.01.2024 12.01.2024
DAVČNA OBRAVNAVA DARIL (podrobnejši opis) 27.12.2023 22.02.2024
LESTVICA ZA ODMERO DOHODNINE IN OLAJŠAVE ZA LETO 2024 11.12.2023 12.12.2023
ODMERA DOHODNINE ZA LETO 2023 (podrobnejši opis, 1. izdaja) 11.12.2023 13.12.2023
POROČANJE O IZPLAČILIH DOHODKOV, KI SE NE VŠTEVAJO OZIROMA SE NE VŠTEVAJO V DAVČNO OSNOVO ZA DOHODNINO DO DOLOČENE VIŠINE 01.12.2023 04.12.2023
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 915