aktualno arhiv vse     Število vpisov: 901
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
DAVČNA OBRAVNAVA PRENOSOV SREDSTEV MED PODJETJEM ZAVEZANCA IN NJEGOVIM GOSPODINJSTVOM, s poudarkom na prenosu nepremičnin (podrobnejši opis, 1. izdaja) 29.05.2023 29.05.2023
OLAJŠAVA ZA INVESTIRANJE (podrobnejši opis, 4. izdaja) 16.05.2023 17.05.2023
DOHODEK IZ ZAPOSLITVE – Bonitete (podrobnejši opis, 10. dopolnjena izdaja) 15.05.2023 16.05.2023
MEDNARODNA OBDAVČITEV POKOJNIN (podrobnejši opis ter vprašanja in odgovori, 7. izdaja) 04.05.2023 08.05.2023
DOHODKI IZ ZAPOSLITVE – Davčna obravnava dohodkov delavcev, ki so napoteni na delo v tujino (podrobnejši opis, 10. izdaja) 25.04.2023 04.05.2023
DOHODEK IZ KAPITALA – Dividende – Izplačana vrednost delnic ali deležev v primeru odsvojitve delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev družbe (podrobnejši opis – velja za odmerni leti 2020 in 2021 ter od odmernega leta 2023 dalje) 25.04.2023 05.05.2023
DOHODEK IZ PRENOSA PREMOŽENJSKE PRAVICE (podrobnejši opis ter vprašanja in odgovori) 20.04.2023 20.04.2023
DOHODEK IZ ZAPOSLITVE – Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja (podrobnejši opis, 12. izdaja) 11.04.2023 12.04.2023
DOHODEK IZ ZAPOSLITVE – Osebno dopolnilno delo in vrednotnice (podrobnejši opis ter vprašanja in odgovori, 10. izdaja) 20.03.2023 20.03.2023
DOHODEK IZ KAPITALA – Obresti, dividende in dobiček iz kapitala (podrobnejši opis ter vprašanja in odgovori, 6. izdaja) 10.03.2023 15.03.2023
DRUGI DOHODKI PO ZDoh-2 (podrobnejši opis, 6. izdaja) 08.03.2023 08.03.2023
DOHODEK IZ DEJAVNOSTI – Brošura za sobodajalce – fizične osebe (podrobnejši opis, 9. izdaja) 02.03.2023 07.03.2023
DOHODEK IZ DEJAVNOSTI – Brošura za davčne zavezance, ki opravljajo dejavnost – začetnike (podrobnejši opis, 7. izdaja) 02.03.2023 08.03.2023
DOHODEK IZ DEJAVNOSTI – Brošura o dohodku iz dejavnosti (podrobnejši opis, 12. izdaja) 01.03.2023 07.03.2023
NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAČUNA DAVČNIH ODTEGLJAJEV - REK-O obrazec (podrobnejši opis, 4. izdaja) 28.02.2023 28.02.2023
PRIMERI PRAVILNE IZPOLNITVE obrazca ugovora zoper informativni izračun dohodnine in napovedi za odmero dohodnine za leto 2022 za regres za letni dopust in poslovno uspešnost (OZNAKA DOHODKA 1103 IN/ALI 1111) 22.02.2023 22.02.2023
IZPOLNJEVANJE POGOJA – za polni delovni čas, neprekinjeno najmanj 9 mesecev – PRI S.P.-jih NORMIRANCIH 17.02.2023 01.03.2023
Možnost vključevanja dohodkov iz kapitala (obresti, dividende in dobiček iz kapitala) in dohodkov iz oddajanja premoženja v najem v letno davčno osnovo za odmero dohodnine za odmerno leto 2022 (podrobnejši opis, 1. izdaja) 06.02.2023 07.02.2023
ODMERA DOHODNINE ZA LETO 2022 (podrobnejši opis, 1. izdaja) 24.01.2023 26.01.2023
DOHODEK IZ ZAPOSLITVE – Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja (podrobnejši opis ter vprašanja in odgovori) 23.01.2023 23.01.2023
SEZNAM KIDO, KI SE UPORABLJAJO V LETU 2023, DOPOLNJEN Z ZDRUŽENIM BESEDILOM MULTILATERALNEGA INSTRUMENTA IN KONVENCIJ (MF in FURS) 19.01.2023 26.01.2023
DOHODEK IZ ODDAJANJA PREMOŽENJA V NAJEM (podrobnejši opis ter vprašanja in odgovori) 09.01.2023 19.01.2023
DOHODEK IZ ZAPOSLITVE – Dohodek iz delovnega razmerja (podrobnejši opis ter vprašanja in odgovori, 8. izdaja) 06.01.2023 11.01.2023
ODSVOJITEV DELNIC ALI DELEŽEV V LETIH 2020 IN 2021 IN IZPLAČANA VREDNOST V LETU 2022 – Obvestilo 05.01.2023 11.01.2023
DOHODEK IZ ZAPOSLITVE – Plačilo za poslovno uspešnost za izplačila od 01.01.2023 dalje (podrobnejši opis, 1. izdaja) 05.01.2023 12.01.2023
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 901