aktualno arhiv vse     Število vpisov: 189
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM – Uporaba Uredbe-davčna (VIII Ips 26/2022) 29.11.2022 16.02.2023
NAKNADNO PRIZNAN LETNI DOPUST ZA PRETEKLO(A) LETO(A) – Izraba letnega dopusta – Nadomestilo za letni dopust (VIII Ips 38/2021) 28.06.2022 21.09.2022
PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI NA PODLAGI SODBE SODIŠČA (VIII Ips 3/2022) 28.06.2022 04.10.2022
PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI NA PODLAGI SODBE SODIŠČA – Denarno povračilo namesto reintegracije – Kriteriji (VIII Ips 60/2021) 26.04.2022 01.07.2022
NADOMESTILO ZA NEIZKORIŠČEN LETNI DOPUST – Nezakonita odpoved pogodbe o zaposlitvi – Kopičenje letnega dopusta (VII Ips 24/2021) 29.03.2022 23.05.2022
DEŽURNI DELAVCI – Odmor med delovnim časom (VIII Ips 35/2021) 10.03.2022 16.05.2022
NAPOTITEV NA DELO V TUJINI IN PLAČA ZA DELO V TUJINI (VIII Ips 31/2021) 01.03.2022 06.05.2022
OBSTOJ DELOVNEGA RAZMERJA – Delo po pogodbah civilnega prava – Pobotanje (VIII Ips 82/2019) 09.11.2021 22.02.2022
DELO PO POGODBI CIVILNEGA PRAVA – ELEMENTI DELOVNEGA RAZMERJA – Plača – Davki in prispevki – Pobotni ugovor (VIII Ips 80/2019) 09.11.2021 04.07.2022
PLAČA – Bruto/Neto plača – Davki in prispevki (VIII Ips 47/2020) 19.10.2021 11.05.2022
SMRT PODJETNIKA – Nadaljevanje zapustnikovega podjetja (III Ips 48/2020) 23.03.2021 15.07.2022
ČEZMEJNO IZVAJANJE STORITEV DELODAJALCEV – Veljavno potrdilo A1 (13. člen) in vloga za izdajo potrdila A1 (12. člen) – Zavrženje vloge (I Up 156/2020) 10.02.2021 02.04.2021
POVRNITEV STROŠKOV PRIHODA NA DELO IN Z DELA – Javni prevoz ali kilometrina – Možnost javnega prevoza (VIII Ips 42/2020) 19.01.2021 28.04.2021
PREKRIVANJE ZAVAROVALNIH PODLAG – Samozaposlena oseba in obstoj delovnega razmerja (VIII Ips 32/2020) 13.10.2020 08.04.2021
IZVEDBA DOLŽNIH UKREPOV S PODROČJA ZDRAVJA IN VARSTVA PRI DELU – Utemeljenost zahteve za povrnitev izplačanih nadomestil (III Ips 33/2020) 13.10.2020 13.07.2022
IZREDNA ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI – Zloraba bolniškega staleža – Odpotovanje iz kraja bivanja (VIII Ips 8/2020) 30.06.2020 17.11.2021
POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN Z DELA – Dokazna ocena – Odškodninska odgovornost delavca (VIII Ips 15/2020) 12.05.2020 09.06.2022
ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI – Individualni odpusti – Uporaba kriterijev (VIII Ips 70/2019) 25.02.2020 19.04.2020
POGODBA O PRODUKCIJSKEM SODELOVANJU KOT FAKTIČNO DELOVNO RAZMERJE – Višina plače (bruto 1) (VIII Ips 20/2019) 03.12.2019 10.11.2021
DELO PREKO POLNEGA DELOVNEGA ČASA – Plačilo za nadurno delo (VIII Ips 72/2019) 29.10.2019 10.11.2021
NEUPRAVIČENA ODSOTNOST DELAVCA Z DELA – Obveznost izplačila nadomestila plače (VIII Ips 206/2018) 08.10.2019 11.11.2021
NADOMESTILO ZA ČAS ZAČASNE NEZMOŽNOSTI ZA DELO – Zajamčena in minimalna plača (VIII Ips 51/2019) 08.10.2019 15.06.2022
IZREDNA ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI VOZNIKA AVTOBUSA – Hujša kršitev pogodbenih in drugih obveznosti (VIII Ips 8/2019) 10.09.2019 12.11.2021
PRIZNANJE ZAVAROVALNE (POKOJNINSKE) DOBE – Delo na kmetiji (VIII Ips 194/2018) 18.06.2019 20.03.2020
SPORAZUM O PORAVNAVI MEDSEBOJNIH OBVEZNOSTI MED DELODAJALCEM IN DELAVCEM – Plačilo nadur, odpoved odpravnini, izplačilo regresa in odškodnina za neizkoriščeni dopust – Sklenitev sporazuma po prenehanju delovnega razmerja (VIII Ips 191/2018) 21.05.2019 14.10.2019
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 189