aktualno arhiv vse     Število vpisov: 416
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
OLAJŠAVA ZA INVESTIRANJE (podrobnejši opis, 4. izdaja) 16.05.2023 17.05.2023
OLAJŠAVA ZA ZAPOSLOVANJE – Obravnava več sklenjenih pogodb o zaposlitvi v obdobju 24 mesecev od prve sklenitve pogodbe 25.04.2023 25.04.2023
OBRAVNAVA REFUNDACIJ PLAČ Z VIDIKA PRIDOBITNIH IN NEPRIDOBITNIH PRIHODKOV 20.04.2023 21.04.2023
OPROSTITEV DAVKA ZA OPRAVLJANJE NEPRIDOBITNE DEJAVNOSTI (podrobnejši opis, 4. dopolnjena izdaja) 20.04.2023 19.05.2023
DAVČNA OLAJŠAVA ZA ZAPOSLOVANJE PO NOVELI ZDDPO-2S – Osebe, ki so bile zaposlene v letu 2020 in 2021 30.03.2023 03.04.2023
DAVČNA OBRAVNAVA PLAČIL ZZZS-ja JAVNIM ZAVODOM / BOLNIŠNICAM Z VIDIKA (NE)PRIDOBITNE DEJAVNOSTI 30.03.2023 08.05.2023
OLAJŠAVA ZA DIGITALNI IN ZELENI PREHOD (podrobnejši opis, 1. izdaja) 08.03.2023 09.03.2023
DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB – Splošno o DDPO (podrobnejši opis, 13. izdaja) 24.02.2023 03.03.2023
IZVZEM PRIHODKOV IN ODHODKOV IZ NEPRIDOBITNE DEJAVNOSTI PRI JAVNIH ZAVODIH – LEKARNAH 27.01.2023 31.01.2023
SEZNAM KIDO, KI SE UPORABLJAJO V LETU 2023, DOPOLNJEN Z ZDRUŽENIM BESEDILOM MULTILATERALNEGA INSTRUMENTA IN KONVENCIJ (MF in FURS) 19.01.2023 26.01.2023
DAVČNA OSNOVA ZA DDPO – Rezervacije (podrobnejši opis ter vprašanja in odgovori, 3. izdaja) 17.01.2023 20.01.2023
POSEBNA UREDITEV ZA UGOTAVLJANJE DAVČNE OSNOVE Z UPOŠTEVANJEM NORMIRANIH ODHODKOV ZA DDPO (podrobnejši opis, 3. izdaja) 17.01.2023 20.01.2023
OBRAČUNAVANJE IN PLAČEVANJE DDPO (podrobnejši opis – 3. izdaja) 17.01.2023 20.01.2023
SPREMEMBE DAVČNE OBRAVNAVE REZERVACIJ NA PODLAGI NOVELE ZDDPO-2S 16.01.2023 27.01.2023
DAVČNA OBRAVNAVA DARIL (podrobnejši opis) 28.12.2022 29.12.2022
DAVČNO OBRAVNAVANJE POSOJIL MED POVEZANIMI OSEBAMI (podrobnejši opis, 2. izdaja) 27.12.2022 28.12.2022
DAVČNA OBRAVNAVA PLAČIL POVEZANIM OSEBAM NA PODLAGI NEGATIVNE OBRESTNE MERE 15.12.2022 27.01.2023
MEDNARODNO OBDAVČENJE – Dividende, obresti in premoženjske pravice (podrobnejši opis) 07.12.2022 09.12.2022
DRŽAVE ALI JURISDIKCIJE NA SEZNAMU – BiH kot davčna oaza 28.11.2022 12.12.2022
DAVČNA OBRAVNAVA ODBITKA DDV PO PREHODNI DOLOČBI IZ 46. ČLENA ZDDV-1M 28.10.2022 26.01.2023
RAZUMEVANJE PRIZNANE OBRESTNE MERE IZ SEDME TOČKE 74. ČLENA ZDDPO-2 07.10.2022 27.01.2023
IZVZEM DIVIDEND PO 24. ČLENU ZDDPO-2, KI SO BILE OBDAVČENE NA VIRU 19.09.2022 27.01.2023
Izračun davka, ki bi ga bilo treba plačati po ZDDPO-2 za tuje dohodke, če odbitek ne bi bil možen (2. točka prvega odstavka 63. člena ZDDPO-2) 08.08.2022 01.02.2023
DAVČNA OBRAVNAVA NAPITNINE – ZDoh-2, ZDDPO-2, ZDDV-1 in ZDDD 01.08.2022 02.08.2022
MEDNARODNO OBDAVČENJE UMETNIKOV IN ŠPORTNIKOV (podrobnejši opis, 4. izdaja) 24.06.2022 27.06.2022
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 416