aktualno arhiv vse     Število vpisov: 404
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
DAVČNA OBRAVNAVA NAPITNINE – ZDoh-2, ZDDPO-2, ZDDV-1 in ZDDD 01.08.2022 02.08.2022
MEDNARODNO OBDAVČENJE UMETNIKOV IN ŠPORTNIKOV (podrobnejši opis, 4. izdaja) 24.06.2022 27.06.2022
MEDNARODNO OBDAVČENJE – Davčne obveznosti nerezidentov v Sloveniji (podrobnejši opis, 5. izdaja) 23.06.2022 24.06.2022
DAVČNA OSNOVA ZA DDPO – Rezervacije (podrobnejši opis ter vprašanja in odgovori, 2. izdaja) 21.06.2022 23.06.2022
DAVČNA OBRAVNAVA POSLOVANJA Z VIRTUALNIMI VALUTAMI PO ZDoh-2, ZDDPO-2, ZDDV-1 in ZDFS (podrobnejši opis) 12.04.2022 12.04.2022
ODPIS OBVEZNOSTI, ODPIS TERJATEV TER KONVERZIJA TERJATEV V LASTNIŠKI DELEŽ DOLŽNIKA (podrobnejši opis, 2. izdaja) 11.04.2022 11.04.2022
DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB – Splošno o DDPO (podrobnejši opis, 9. izdaja) 30.03.2022 30.03.2022
MEDNARODNO OBDAVČENJE – Rezidentstvo po ZDoh-2, ZDDPO-2 in po mednarodnih pogodbah (podrobnejši opis, 4. izdaja) 11.03.2022 16.03.2022
OLAJŠAVA ZA ZAPOSLOVANJE IN OLAJŠAVA ZA ZAPOSLOVANJE INVALIDOV 23.02.2022 25.02.2022
POMOČ, PREJETA NA PODLAGI INTERVENTNIH UKREPOV IN NJIHOVA OBRAVNAVA V DAVČNEM OBRAČUNU ZA LETO 2021 11.02.2022 11.02.2022
TRANSFERNE CENE (podrobnejši opis, 2. izdaja) 31.01.2022 04.02.2022
PREVREDNOTENJE IN ODPIS TERJATEV – Pojasnilo k spremenjenemu šestemu odstavku 21. člena ZDDPO-2 10.01.2022 01.02.2022
SEZNAM KIDO, KI SE UPORABLJAJO V LETU 2022, DOPOLNJEN Z ZDRUŽENIM BESEDILOM MULTILATERALNEGA INSTRUMENTA IN KONVENCIJ (MF in FURS) 10.01.2022 15.02.2022
UVELJAVLJANJE ODBITKA OZIROMA VRAČILA TUJEGA DAVKA REZIDENTOV PRAVNIH OSEB IN FIZIČNIH OSEB, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOST (podrobnejši opis, 1. izdaja) 10.09.2021 15.09.2021
DAVČNA OBRAVNAVA STATUSNIH IN DRUGIH PREOBLIKOVANJ ZAVEZANCEV, KI NISO GOSPODARSKE DRUŽBE 09.09.2021 18.10.2021
MEDNARODNO OBDAVČENJE – Stalna poslovna enota nerezidenta (podrobnejši opis ter vprašanja in odgovori, 1. izdaja) 16.07.2021 10.08.2021
ODBITEK TUJEGA DAVKA ZAVEZANCA, KI POSLUJE V DRŽAVI, S KATERO SLOVENIJA NIMA SKLENJENE KIDO 16.07.2021 05.10.2021
MEDNARODNO OBDAVČENJE – Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja (podrobnejši opis ter vprašanja in odgovori) 12.04.2021 16.04.2021
DAVČNE OLAJŠAVE ZA VLAGANJA V RAZISKAVE IN RAZVOJ – Smernice za zagotavljanje večje davčne gotovosti pri uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj, pripravljene v sodelovanju MGRT in FURS in Vprašanja in odgovori glede davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj pripravljeni na FURS (podrobnejši opis, 2. izdaja) 19.03.2021 19.03.2021
DAVČNA OBRAVNAVA PREMIJ ZA KOLEKTIVNO DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE ZA JAVNE USLUŽBENCE 04.03.2021 04.03.2021
OLAJŠAVA ZA INVESTIRANJE (podrobnejši opis, 3. izdaja) 14.12.2020 02.12.2022
DAVČNI INŠPEKCIJSKI NADZOR TRANSFERNIH CEN (podrobnejši opis, 1. izdaja) 10.12.2020 08.03.2021
STALIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE DO SPREMEMB DIREKTIVE 2013/34/EU 27.02.2020 02.03.2020
POVPREČNA EFEKTIVNA DAVČNA STOPNJA DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB 09.01.2020 14.08.2020
OLAJŠAVA ZA INVESTIRANJE – Defiblirator 05.12.2019 10.02.2020
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 404