Novosti

E-DELUX knjige / Knjiga DDVpoznavalec.si / 09.02.2021
DDVpoznavalec.si - od 01.01.2021 do 30.06.2021 (celotna e-knjiga)
E-DELUX knjige / Knjiga DDVpoznavalec.si / 09.02.2021
A. UVOD
E-DELUX knjige / Knjiga DDVpoznavalec.si / 09.02.2021
B. NAVODILO ZA LAŽJE RAZUMEVANJE VSEBINE IN STRUKTURE KNJIGE
E-DELUX knjige / Knjiga DDVpoznavalec.si / 09.02.2021
C.I. VSEBINA IN OBSEG ZAKONA
E-DELUX knjige / Knjiga DDVpoznavalec.si / 09.02.2021
C.II. DAVČNI ZAVEZANCI
E-DELUX knjige / Knjiga DDVpoznavalec.si / 09.02.2021
C.III. OBDAVČLJIVE TRANSAKCIJE
E-DELUX knjige / Knjiga DDVpoznavalec.si / 09.02.2021
C.IV. KRAJ OBDAVČLJIVIH TRANSAKCIJ
E-DELUX knjige / Knjiga DDVpoznavalec.si / 09.02.2021
C.V. OBDAVČLJIVI DOGODEK IN OBVEZNOST OBRAČUNA DDV
E-DELUX knjige / Knjiga DDVpoznavalec.si / 09.02.2021
C.VI. DAVČNA OSNOVA
E-DELUX knjige / Knjiga DDVpoznavalec.si / 09.02.2021
C.VII. STOPNJA DDV
E-DELUX knjige / Knjiga DDVpoznavalec.si / 09.02.2021
C.VIII. OPROSTITVE DDV
E-DELUX knjige / Knjiga DDVpoznavalec.si / 09.02.2021
C.IX. ODBITEK DDV
E-DELUX knjige / Knjiga DDVpoznavalec.si / 09.02.2021
C.X. OBVEZNOSTI DAVČNIH ZAVEZANCEV IN DOLOČENIH OSEB, KI NISO DAVČNI ZAVEZANCI
E-DELUX knjige / Knjiga DDVpoznavalec.si / 09.02.2021
C.XI. POSEBNE UREDITVE
E-DELUX knjige / Knjiga DDVpoznavalec.si / 09.02.2021
C.XII. NADZOR NAD OBRAČUNAVANJEM IN PLAČEVANJEM DDV
E-DELUX knjige / Knjiga DDVpoznavalec.si / 09.02.2021
C.XIII. KAZENSKE DOLOČBE
E-DELUX knjige / Knjiga DDVpoznavalec.si / 09.02.2021
C.XIV. POSEBNI DOLOČBI
E-DELUX knjige / Knjiga DDVpoznavalec.si / 09.02.2021
C.XV. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
E-DELUX knjige / Knjiga DDVpoznavalec.si / 09.02.2021
D. NAMESTO ZAKLJUČKA
E-DELUX knjige / Priročnik POMEN TEMELJNIH NAČEL DDV PRI PREPREČEVANJU SAMOVOLJNEGA POSTOPANJA DAVČNEGA ORGANA / 02.09.2016
Pomen temeljnih načel DDV pri preprečevanju samovoljnega postopanja davčnega organa (celotno besedilo e-knjige)

Najbolj obiskano

E-DELUX knjige / Knjiga DDVpoznavalec.si - 09.02.2021
DDVpoznavalec.si - od 01.01.2021 do 30.06.2021 (celotna e-knjiga)
E-DELUX knjige / Knjiga DDVpoznavalec.si - 09.02.2021
C.IV. KRAJ OBDAVČLJIVIH TRANSAKCIJ
E-DELUX knjige / Knjiga DDVpoznavalec.si - 09.02.2021
C.III. OBDAVČLJIVE TRANSAKCIJE
E-DELUX knjige / Knjiga DDVpoznavalec.si - 09.02.2021
C.V. OBDAVČLJIVI DOGODEK IN OBVEZNOST OBRAČUNA DDV
E-DELUX knjige / Knjiga DDVpoznavalec.si - 09.02.2021
C.IX. ODBITEK DDV
E-DELUX knjige / Priročnik TRANSFERNE CENE - 14.06.2012
4.4. DOKUMENTACIJA ZA TRANSFERNE CENE - Primer dokumentacije za izmišljeno podjetje
E-DELUX knjige / Priročnik TRANSFERNE CENE - 14.06.2012
3.1. DAVČNA UREDITEV TC V ZDDPO-2 - Določbe ZDDPO-2
E-DELUX knjige / Priročnik OPTIMIRANJE POSLOVNIH UČINKOV SKOZI DAVČNI VIDIK - 17.10.2006
Optimiranje poslovnih učinkov skozi davčni vidik (celotno besedilo e-knjige)
E-DELUX knjige / Priročnik TRANSFERNE CENE - 14.06.2012
Priročnik transferne cene 2012 (celotno besedilo e-knjige)