O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum izdaje: 25.05.2023
Datum vpisa: 26.05.2023
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 634
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
NACIONALNA UREDITEV, S KATERO JE DOLOČENA SOLIDARNA ODGOVORNOST POSLOVODJE PRAVNE OSEBE, KI NI DAVČNI ZAVEZANEC – Dolgovi davčno zavezane pravne osebe iz naslova DDV – Dejanja razpolaganja, ki jih je poslovodja storil v slabi veri – Zmanjšanje premoženja pravne osebe, ki povzroči insolventnost (C-1/21) 13.10.2022 17.10.2022
PRODAJE, KI NISO OBDAVČENE Z DDV – NEUPRAVIČENO ZARAČUNAN IN PLAČAN DDV – Likvidacijski postopek izvajalca storitve – Zavrnitev davčnega organa, da prejemniku vrne neupravičeno plačani DDV– Načela učinkovitosti, davčne nevtralnosti in prepovedi diskriminacije (C-397/21) 13.10.2022 14.10.2022
OPRAVLJANJE STORITEV ZA PLAČILO – Dajanje kreditov – Pogodba o podudeležbi (C-250/21) 06.10.2022 10.10.2022
BLAGO IN STORITVE, KI JIH DAVČNI ZAVEZANEC UPORABI ZA IZDELAVO OSNOVNIH SREDSTEV – Obveznost popravka odbitkov DDV v primeru začetka likvidacije tega davčnega zavezanca in izbrisa navedenega zavezanca iz registra zavezancev za DDV (C-293/21) 06.10.2022 07.10.2022
OPRAVLJANJE STORITEV ZAVAROVANJA – Kraj, ki je davčno upoštevna navezna okoliščina – Storitve obravnavanja in reševanja odškodninskih zahtevkov, ki jih opravijo tretje družbe v imenu in za račun zavarovatelja (C-267/21) 01.08.2022 05.10.2022
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 634