O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2005
Uporaba do: 31.12.2005
Datum vpisa: 27.01.2006
1. Čeprav je veljavnost Pojasnila 28.01.2006, se njegova 1. do 6. točka uporabljajo za sestavitev letnega poročila za leto 2005 po SRS (2002). 2. Podjetja, katerih poslovno letno ni enako koledarskemu, prenehajo uporabljati SRS 19 (2002) - in s tem tudi 1. do 6. točko tega Pojasnila - z zaključkom poslovnega leta, ki konča po 01.01.2006. Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 60
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
30. SRS 30 - Računovodsko informiranje 01.01.2002 [!] 31.12.2005 03.03.2003
29. SRS 29 - Računovodsko proučevanje (Računovodsko analiziranje) 01.01.2002 [!] 31.12.2005 03.03.2003
28. SRS 28 - Računovodsko nadziranje 01.01.2002 [!] 31.12.2005 03.03.2003
27. SRS 27 - Oblike izkaza gibanja kapitala za zunanje poslovno poročanje 01.01.2002 [!] 31.12.2005 03.03.2003
26. SRS 26 - Oblike izkaza finančnega izida za zunanje poslovno poročanje 01.01.2002 [!] 31.12.2005 03.03.2003
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 60