aktualno arhiv vse     Število vpisov: 34
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
PREDLAGANJA REK-1 OBRAZCA V PRIMERU NADOMESTILA ZA KRATKOTRAJNE ODSOTNOSTI ZARADI BOLEZNI (3 dni) 29.10.2020 30.10.2020
Pogosta vprašanja in odgovori – UKREPI PKP5 NA DAVČNEM PODROČJU 27.10.2020 28.10.2020
Pogosta vprašanja in odgovori - UKREPI NA DAVČNEM PODROČJU ZA BLAŽITEV POSLEDIC KORONAVIRUSA (spremenjeno pojasnilo - z dne 06.10.2020) 06.10.2020 06.10.2020
Obvestilo za koncesionarje zdravstvene dejavnosti glede uveljavljanja pravic po 76. členu ZIUOOPE 11.09.2020 14.09.2020
NADOMESTILO PLAČE ZARADI ODREJENE KARANTENE NA PODLAGI INTERVENTNE ZAKONODAJE 29.07.2020 30.07.2020
ZAPOSLENI ZA SKRAJŠANI DELOVNI ČAS IN IZPLAČILO KRIZNEGA DODATKA 23.07.2020 30.07.2020
PLAČILO PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST PRED POTEKOM ODLOGA 17.07.2020 17.07.2020
POJASNILA NA TEMO IZVAJANJA UKREPOV IZ 1. POGLAVJA 20.A ČLENA ZIUZEOP 14.07.2020 28.07.2020
Pogosta vprašanja in odgovori – TURISTIČNI BONI 13.07.2020 14.07.2020
Kakšne možnosti so na razpolago gospodarstvu na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa po prenehanju interventnih ukrepov? 03.07.2020 03.07.2020
Preplačila DDPO in DohDej, kot posledica plačil v višini obrokov akontacije v mesecu aprilu in maju 2020 30.06.2020 30.06.2020
POROČANJE PODATKOV NA OBRAČUNU REK-1 po ZIUOOPE 19.06.2020 22.06.2020
PRENEHANJE ZAČASNIH UKREPOV V UPRAVNIH IN DRUGIH JAVNOPRAVNIH ZADEVAH 28.05.2020 28.05.2020
OBVEZNI POBOT KOT UKREP ZA URAVNAVANJE LIKVIDNOSTI 27.05.2020 28.05.2020
PODALJŠANJE ROKA ZA PREDLOŽITEV REK obrazcev 15.05.2020 18.05.2020
VRAČILO MESEČNEGA TEMELJNEGA DOHODKA IN OPROŠČENIH PLAČIL PRISPEVKOV – Izjava 11.05.2020 12.05.2020
OPROSTITEV PLAČILA PRISPEVKOV ZA PIZ ZA DOBO S POVEČANJEM PO ZIUZEOP 11.05.2020 12.05.2020
Oddaja OPSVZ, OPSVL, OPSVK in OPSVP za mesec april in maj 2020 v primeru bolniške odsotnosti 06.05.2020 06.05.2020
Ukrepi v zvezi z delom in plačevanjem PSV za ZAPOSLENE delavce 05.05.2020 05.05.2020
UKREPI V OKVIRU INTERVENCIJE COVID-19 ZA POMORŠČAKE 05.05.2020 11.05.2020
NAJPOGOSTEJŠI PRIMERI REK ZA IZPLAČILA PO ZIUZEOP 04.05.2020 05.05.2020
ZZUSUDJZ – Pojasnila FURS za bistvene ukrepe v povezavi s postopki FURS 04.05.2020 07.05.2020
REK-1 in PNiPD obrazci za obdobje marec 2020 – uporaba oznake dokumenta »R« 17.04.2020 17.04.2020
Kateri samozaposleni mora 20.4. plačati prispevke? 17.04.2020 17.04.2020
PREVERJANJE DOKAZIL O PREFERENCIALNEM POREKLU V OKVIRU UPRAVNEGA SODELOVANJA V ČASU TRAJANJA KRIZE COVID-19 14.04.2020 14.04.2020
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 34