O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2005
Uporaba do: 31.12.2005
Datum vpisa: 27.01.2006
1. Čeprav je veljavnost Pojasnila 28.01.2006, se njegova 1. do 6. točka uporabljajo za sestavitev letnega poročila za leto 2005 po SRS (2002). 2. Podjetja, katerih poslovno letno ni enako koledarskemu, prenehajo uporabljati SRS 19 (2002) - in s tem tudi 1. do 6. točko tega Pojasnila - z zaključkom poslovnega leta, ki konča po 01.01.2006. Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 60
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
40. SRS 40 - Računovodske rešitve v invalidskih organizacijah 01.01.2004 31.12.2005 02.02.2004
06. SRS 6 - Kratkoročne finančne naložbe 01.01.2002 [!] 31.12.2005 11.07.2003
01. SRS 1 - Pojasnilo 1: Izpolnjevanje pogojev za razvrstitev najemov med finančen najeme 09.08.2002 [!] 31.12.2005 04.03.2003
26. SRS 26 - Pojasnilo 1: Izkazovanje podatkov za leto 2001 v izkazih finančnega izida 01.08.2002 [!] 31.12.2005 04.03.2003
25. SRS 25 - Pojasnilo 1: Izkazovanje podatkov za leto 2001 v izkazih poslovnega izida 01.08.2002 [!] 31.12.2005 04.03.2003
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 60