aktualno arhiv vse     Število vpisov: 11
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Odlok o omejitvah PONUJANJA IN PRODAJANJA BLAGA IN STORITEV potrošnikom v Republiki Sloveniji (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.06.2020 29.05.2020
Odlok o začasni splošni omejitvi ZBIRANJA LJUDI NA JAVNIH KRAJIH IN MESTIH v Republiki Sloveniji (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.06.2020 31.05.2020
Odlok o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) 31.05.2020 15.05.2020
Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja 18.05.2020 [!] 18.05.2020
Odlok o omejitvah PONUJANJA IN PRODAJANJA BLAGA IN STORITEV potrošnikom v Republiki Sloveniji 18.05.2020 31.05.2020 14.05.2020
Odlok o začasni splošni omejitvi ZBIRANJA LJUDI NA JAVNIH KRAJIH IN MESTIH v Republiki Sloveniji 18.05.2020 31.05.2020 18.05.2020
Odlok o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami epidemije COVID-19, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu 15.05.2020 31.07.2020 18.05.2020
Odlok o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja JAVNEGA PREVOZA potnikov na ozemlju Republike Slovenije 11.05.2020 11.05.2020
Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 08.05.2020 [!] 11.05.2020
Odredba o začasnem DELOVNEM ČASU NOTARJEV v času trajanja epidemije virusne okužbe SARS-CoV-2 (COVID-19) 24.03.2020 24.03.2020
Odlok o začasni OPROSTITVI PLAČILA PRISPEVKA ZA zagotavljanje podpor proizvodnji ELEKTRIČNE ENERGIJE v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za končne odjemalce odjemne skupine NN brez merjenja moči in gospodinjske odjemalce električne energije 01.03.2020 31.05.2020 21.03.2020
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 11