aktualno arhiv vse     Število vpisov: 9
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Odlok o začasnih ukrepih NA PODROČJU ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 01.04.2020 01.04.2020
Odlok o začasni prepovedi PONUJANJA IN PRODAJANJA BLAGA IN STORITEV potrošnikom v Republiki Sloveniji (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 30.03.2020 29.03.2020
Odlok o začasni splošni prepovedi GIBANJA IN ZBIRANJA LJUDI na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin 30.03.2020 30.03.2020
Odlok o OBVEZNEM RAZKUŽEVANJU večstanovanjskih stavb 29.03.2020 29.03.2020
Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 25.03.2020 25.03.2020
Odredba o začasnem DELOVNEM ČASU NOTARJEV v času trajanja epidemije virusne okužbe SARS-CoV-2 (COVID-19) 24.03.2020 24.03.2020
Odlok o začasni prepovedi ZBIRANJA LJUDI V ZAVODIH s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 19.03.2020 20.03.2020
Odlok o začasni prepovedi in omejitvah JAVNEGA PREVOZA potnikov v Republiki Sloveniji 16.03.2020 21.03.2020
Odlok o začasni OPROSTITVI PLAČILA PRISPEVKA ZA zagotavljanje podpor proizvodnji ELEKTRIČNE ENERGIJE v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za končne odjemalce odjemne skupine NN brez merjenja moči in gospodinjske odjemalce električne energije 01.03.2020 31.05.2020 21.03.2020
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 9