aktualno arhiv vse     Število vpisov: 2
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
DIREKTIVA SVETA (EU) 2015/2060 z dne 10. novembra 2015 o razveljavitvi Direktive 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti 01.01.2016 [!] 01.01.2016 20.11.2015
UREDBA KOMISIJE (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (neuradno prečiščeno besedilo) 01.07.2014 [!] 31.12.2020 10.07.2015
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 2