Novosti

Mnenja FURS-MF / Dohodnina / 04.12.2018
BONITETE, DARILO OTROKU IN POSOJILO DELOJEMALCU
Mnenja FURS-MF / Ostalo / 28.11.2018
PROBLEMATIKA PLAČEVANJA PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST
Mnenja FURS-MF / DDV / 27.11.2018
IZDAJANJE RAČUNOV ZA ZDRAVSTVENE STORITVE
Mnenja FURS-MF / Ostalo / 27.11.2018
BREZPLAČNI TRANSAKCIJSKI RAČUN ODPRT PRI SLOVENSKI BANKI