Novosti

E-DELUX knjige / Knjiga DDVpoznavalec.si / 14.02.2020
C.IV. KRAJ OBDAVČLJIVIH TRANSAKCIJ
E-DELUX knjige / Knjiga DDVpoznavalec.si / 14.02.2020
C.V. OBDAVČLJIVI DOGODEK IN OBVEZNOST OBRAČUNA DDV
E-DELUX knjige / Knjiga DDVpoznavalec.si / 14.02.2020
C.VI. DAVČNA OSNOVA
E-DELUX knjige / Knjiga DDVpoznavalec.si / 14.02.2020
C.VII. STOPNJA DDV
E-DELUX knjige / Knjiga DDVpoznavalec.si / 14.02.2020
C.VIII. OPROSTITVE DDV
E-DELUX knjige / Knjiga DDVpoznavalec.si / 14.02.2020
C.IX. ODBITEK DDV
E-DELUX knjige / Knjiga DDVpoznavalec.si / 14.02.2020
C.X. OBVEZNOSTI DAVČNIH ZAVEZANCEV IN DOLOČENIH OSEB, KI NISO DAVČNI ZAVEZANCI
E-DELUX knjige / Knjiga DDVpoznavalec.si / 14.02.2020
C.XI. POSEBNE UREDITVE
E-DELUX knjige / Knjiga DDVpoznavalec.si / 14.02.2020
C.XII. NADZOR NAD OBRAČUNAVANJEM IN PLAČEVANJEM DDV
E-DELUX knjige / Knjiga DDVpoznavalec.si / 14.02.2020
C.XIII. KAZENSKE DOLOČBE