Novosti

Mnenja FURS-MF / Ostalo / 07.11.2019
UVELJAVITEV DELA NA DOMU
Mnenja FURS-MF / Davčni postopek / 29.10.2019
KRŠITVE, NADZOR IN IZREČENE GLOBE PRI DAVČNEM POTRJEVANJU RAČUNOV
Mnenja FURS-MF / Davčni postopek / 24.10.2019
PLAČEVANJE PRISPEVKOV IN REK OBRAZCI KOT IZVRŠILNA LISTINA