aktualno arhiv vse     Število vpisov: 21
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
01. MSRP 1 - Prva uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2019 [!] 30.10.2018
02. MSRP 2 - Plačilo z delnicami (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 31.12.2019 28.02.2018
02. MSRP 2 - Plačilo z delnicami (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2020 [!] 09.12.2019
03. MSRP 3 - Poslovne združitve (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2019 [!] 31.12.2019 21.03.2019
03. MSRP 3 - Poslovne združitve (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2020 [!] 23.04.2020
04. MSRP 4 - Zavarovalne pogodbe (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2019 [!] 28.03.2018
05. MSRP 5 - Nekratkoročna sredstva za prodajo in ustavljeno poslovanje (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 16.10.2017
06. MSRP 6 - Raziskovanje in vrednotenje rudnih bogastev 01.01.2006 [!] 31.12.2019 24.08.2017
06. MSRP 6 - Raziskovanje in vrednotenje rudnih bogastev (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2020 [!] 11.12.2019
07. MSRP 7 - Finančni instrumenti - razkritja (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2019 [!] 31.12.2019 29.03.2018
07. MSRP 7 - Finančni instrumenti - razkritja (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2020 [!] 23.01.2020
08. MSRP 8 - Poslovni segmenti (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.02.2015 [!] 28.08.2017
09. MSRP 9 - Finančni instrumenti (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2020 [!] 21.01.2020
09. MSRP 9 - Finančni instrumenti (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2019 [!] 31.12.2019 29.03.2018
10. MSRP 10 - Konsolidirani računovodski izkazi (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2016 [!] 29.08.2017
11. MSRP 11 - Skupni aranžmaji (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2019 [!] 25.03.2019
12. MSRP 12 - Razkritje deležev v drugih podjetjih (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2017 [!] 16.02.2018
13. MSRP 13 - Merjenje poštene vrednosti (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2019 [!] 06.04.2018
15. MSRP 15 - Prihodki iz pogodb s kupci (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2019 [!] 06.04.2018
16. MSRP 16 - Najemi 01.01.2019 [!] 31.05.2020 28.12.2017
16. MSRP 16 - Najemi (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.06.2020 [!] 13.10.2020
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 21