aktualno arhiv vse     Število vpisov: 26
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
01. MSRP 1 - Prva uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 31.12.2018 04.04.2018
01. MSRP 1 - Prva uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2019 [!] 01.01.2019 05.04.2018
01. MSRP 1 - Prva uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2019 [!] 30.10.2018
02. MSRP 2 - Plačilo z delnicami (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 28.02.2018
02. MSRP 2 - Plačilo z delnicami (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 01.01.2018 11.10.2017
03. MSRP 3 - Poslovne združitve (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 31.12.2018 11.10.2017
03. MSRP 3 - Poslovne združitve (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2019 [!] 19.01.2018
04. MSRP 4 - Zavarovalne pogodbe (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 01.01.2018 16.10.2017
04. MSRP 4 - Zavarovalne pogodbe (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 31.12.2018 15.12.2017
04. MSRP 4 - Zavarovalne pogodbe (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2019 [!] 28.03.2018
05. MSRP 5 - Nekratkoročna sredstva za prodajo in ustavljeno poslovanje (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 16.10.2017
06. MSRP 6 - Raziskovanje in vrednotenje rudnih bogastev 01.01.2006 [!] 24.08.2017
07. MSRP 7 - Finančni instrumenti - razkritja (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 31.12.2018 16.10.2017
07. MSRP 7 - Finančni instrumenti - razkritja (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2019 [!] 29.03.2018
08. MSRP 8 - Poslovni segmenti (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.02.2015 [!] 28.08.2017
09. MSRP 9 - Finančni instrumenti 01.01.2018 [!] 31.12.2018 06.10.2017
09. MSRP 9 - Finančni instrumenti (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2019 [!] 29.03.2018
10. MSRP 10 - Konsolidirani računovodski izkazi (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2016 [!] 29.08.2017
11. MSRP 11 - Skupni aranžmaji (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2016 [!] 29.08.2017
12. MSRP 12 - Razkritje deležev v drugih podjetjih (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2017 [!] 16.02.2018
13. MSRP 13 - Merjenje poštene vrednosti (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 31.12.2018 17.10.2017
13. MSRP 13 - Merjenje poštene vrednosti (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2019 [!] 06.04.2018
15. MSRP 15 - Prihodki iz pogodb s kupci 01.01.2018 [!] 01.01.2018 10.10.2017
15. MSRP 15 - Prihodki iz pogodb s kupci (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 31.12.2018 15.12.2017
15. MSRP 15 - Prihodki iz pogodb s kupci (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2019 [!] 06.04.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 26