Novosti

Računovodstvo / Računovodstvo / 21.12.2018
14. SRS 14 (2016) - Odhodki (neuradno prečiščeno besedilo - NUPB)
Računovodstvo / Računovodstvo / 21.12.2018
08. SRS 8 (2016) - Kapital (neuradno prečiščeno besedilo - NUPB)