Novosti

Računovodstvo / Računovodstvo / 13.10.2020
16. MSRP 16 - Najemi (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo)
Računovodstvo / Računovodstvo / 28.02.2020
OMEJITVE MULTIDISCIPLINARNIH DEJAVNOSTI RAČUNOVODIJ (C-384/18)

Najbolj obiskano

Računovodstvo / Računovodstvo - 18.12.2018
00. UVOD in OKVIR SRS (2016; neuradno prečiščeno besedilo - NUPB)
Računovodstvo / Računovodstvo - 10.12.2015
00. UVOD in OKVIR SRS (2016)
Računovodstvo / Računovodstvo - 10.12.2015
03. SRS 3 (2016) - Finančne naložbe
Računovodstvo / Računovodstvo - 13.10.2020
16. MSRP 16 - Najemi (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo)