aktualno arhiv vse     Število vpisov: 2
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Pravilnik o registru društev, registra podružnic tujih društev in evidenci društev v javnem interesu (neuradno prečiščeno besedilo) 27.08.2011 [!] 12.08.2011
ZAKON O DRUŠTVIH (ZDru-1-UPB2 - uradno prečiščeno besedilo) 09.06.2011 [!] 12.08.2011
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 2