O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2005
Uporaba do: 31.12.2005
Datum vpisa: 27.01.2006
1. Čeprav je veljavnost Pojasnila 28.01.2006, se njegova 1. do 6. točka uporabljajo za sestavitev letnega poročila za leto 2005 po SRS (2002). 2. Podjetja, katerih poslovno letno ni enako koledarskemu, prenehajo uporabljati SRS 19 (2002) - in s tem tudi 1. do 6. točko tega Pojasnila - z zaključkom poslovnega leta, ki konča po 01.01.2006. Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 60
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
24. SRS 24 - Pojasnilo 1: Izkazovanje podatkov za leto 2001 v bilancah stanja 01.08.2002 [!] 31.12.2005 04.03.2003
08: SRS 8 - Pojasnilo 2: Oblikovanje posebnih prevrednotovalnih popravkov kapitala v bankah 09.08.2002 [!] 31.12.2005 04.03.2003
24. SRS 24 - Pojasnilo 2: Razkritja sredstev in obveznosti do njihovih virov po odsekih 22.02.2003 [!] 31.12.2005 04.03.2003
25. SRS 25 - Pojasnilo 2: Izpolnjevanje postavke davek iz dobička 22.02.2003 [!] 31.12.2005 04.03.2003
25. SRS 25 - Pojasnilo 3: Razkritja prihodkov in poslovnih izidov po odsekih 22.02.2003 [!] 31.12.2005 04.03.2003
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 60