aktualno arhiv vse     Število vpisov: 6
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2446 z dne 28. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika Unije 31.07.2018 01.08.2018
ZAKON O IZVAJANJU CARINSKE ZAKONODAJE EVROPSKE UNIJE (ZICZEU) 07.05.2016 09.04.2018
UREDBA (EU) št. 952/2013 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (prenovitev) - Carinski zakonik Unije 01.05.2016 06.04.2018
IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2447 z dne 24. novembra 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije 01.05.2016 21.05.2018
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/341 z dne 17. decembra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s prehodnimi določbami za nekatere določbe carinskega zakonika Unije, kadar zadevni elektronski sistemi še ne delujejo, in o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 01.05.2016 30.05.2018
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2446 z dne 28. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika Unije 01.05.2016 30.07.2018 18.05.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 6