aktualno arhiv vse     Število vpisov: 133
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti 01.12.2019 16.09.2019
REPUBLIKA KOREJA - Sporazum o socialni varnosti med Slovenijo in Republiko Korejo ter Upravni dogovor o izvajanju sporazuma (BKRSSV) 01.10.2019 [!] 07.11.2019
ZAKON O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU (ZZVZZ - neuradno prečiščeno besedilo) 08.06.2019 [!] 10.06.2019
Valorizacijski količniki za preračun osnov iz prejšnjih let zavarovanja na raven povprečne plače na zaposleno osebo, izplačane za leto 2018 01.06.2019 [!] 20.05.2019
Pravilnik o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 25.05.2019 [!] 15.05.2019
Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost (neuradno prečiščeno besedilo - NUPB) 07.05.2019 07.05.2019
Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu ("REK obrazci" - neuradno prečiščeno besedilo) 07.05.2019 08.05.2019
Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.04.2019 26.03.2019
MAKEDONIJA - Sporazum o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo (BMKSZ - neuradno prečiščeno besedilo) 15.02.2019 [!] 27.03.2019
MAKEDONIJA - Administrativni sporazum o izvajanju sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 15.02.2019 [!] 27.03.2019
ZDA - Sporazum o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike in Upravni dogovor za izvajanje sporazuma 01.02.2019 [!] 27.03.2019
Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost (neuradno prečiščeno besedilo - NUPB) 01.01.2019 [!] 06.05.2019 05.12.2018
ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2 - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2019 [!] 03.05.2019
Pravilnik o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 08.09.2018 [!] 24.05.2019 29.08.2018
Pravilnik o podrobnejši opredelitvi podatkov o osnovi, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo (neuradno prečiščeno besedilo - NUPB) 04.08.2018 23.07.2018
Valorizacijski količniki za preračun osnov iz prejšnjih let zavarovanja na raven povprečne plače na zaposleno osebo, izplačane za leto 2017 26.05.2018 [!] 31.05.2019 11.05.2018
Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.04.2018 31.03.2019 26.03.2018
Pravilnik o določanju zavarovalne osnove (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 18.12.2017
Uredba (ES) št. 987/2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe št. 883/2004 (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 13.03.2019
Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji (leto 2018) 01.01.2018 31.12.2018 22.03.2019
ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2 - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 31.12.2018 20.11.2017
ZAKON O INTERVENTNEM UKREPU NA PODROČJU TRGA DELA (ZIUPTD - neuradno prečiščeno besedilo) 23.12.2017 31.12.2019 29.12.2017
ZAKON O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU (ZZVZZ - neuradno prečiščeno besedilo) 17.12.2017 [!] 07.06.2019 10.06.2019
Pravilnik o podrobnejši opredelitvi podatkov o osnovi, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo (neuradno prečiščeno besedilo - NUPB) 14.12.2017 03.08.2018 30.11.2017
ZAKON O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU (ZZVZZ - neuradno prečiščeno besedilo) 17.11.2017 [!] 16.12.2017 10.06.2019
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 133