Novosti

Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve / 31.12.2019
ZAKON O STARŠEVSKEM VARSTVU IN DRUŽINSKIH PREJEMKIH (ZSDP-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve / 12.12.2019
ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve / 03.05.2019
ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2 - neuradno prečiščeno besedilo)

Najbolj obiskano

Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve - 12.12.2019
ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve - 18.08.2004
ZAKON O PRISPEVKIH ZA SOCIALNO VARNOST (ZPSV - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve - 03.08.2005
ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve - 18.12.2017
Pravilnik o določanju zavarovalne osnove (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve - 26.01.2006
SKLEP o pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje