Novosti

Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve / 29.12.2017
ZAKON O INTERVENTNEM UKREPU NA PODROČJU TRGA DELA (ZIUPTD - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve / 18.12.2017
Pravilnik o določanju zavarovalne osnove (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo)

Najbolj obiskano

Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve - 20.11.2017
ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve - 29.12.2017
ZAKON O INTERVENTNEM UKREPU NA PODROČJU TRGA DELA (ZIUPTD - neuradno prečiščeno besedilo)