Novosti

Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve / 20.11.2017
ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve / 19.10.2017
Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve / 26.07.2017
ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve / 08.05.2017
ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve / 27.12.2016
Pravilnik o določanju zavarovalne osnove (neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve / 20.06.2016
Odločba Ustavnega sodišča - peti odstavek 206. člena ZPIZ-2 (17.06.2016)

Najbolj obiskano

Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve - 20.11.2017
ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve - 19.10.2017
Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve - 08.05.2017
ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve - 03.12.2015
ZAKON O STARŠEVSKEM VARSTVU IN DRUŽINSKIH PREJEMKIH (ZSDP-1 - neuradno prečiščbeno besedilo)
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve - 27.03.2017
Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja