Novosti

Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve / 13.10.2020
ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve / 20.05.2020
NAPOTENI DELAVCI – Delavci, ki delo opravljajo v dveh ali več državah članicah (C-17/19)
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve / 31.12.2019
ZAKON O STARŠEVSKEM VARSTVU IN DRUŽINSKIH PREJEMKIH (ZSDP-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve / 12.12.2019
ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2 - neuradno prečiščeno besedilo)

Najbolj obiskano

Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve - 13.10.2020
ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve - 12.12.2019
ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve - 03.12.2015
ZAKON O INTERVENTNEM UKREPU NA PODROČJU TRGA DELA (ZIUPTD)
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve - 12.09.2008
ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve - 03.05.2019
ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2 - neuradno prečiščeno besedilo)