Novosti

Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve / 03.05.2019
ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve / 19.03.2019
Sklep št. A2 o razlagi člena 12 Uredbe (ES) št. 883/2004

Najbolj obiskano

Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve - 03.12.2015
ZAKON O STARŠEVSKEM VARSTVU IN DRUŽINSKIH PREJEMKIH (ZSDP-1 - neuradno prečiščbeno besedilo)
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve - 03.05.2019
ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve - 18.08.2004
ZAKON O PRISPEVKIH ZA SOCIALNO VARNOST (ZPSV - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve - 18.12.2017
Pravilnik o določanju zavarovalne osnove (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo)