aktualno arhiv vse     Število vpisov: 31
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 11.01.2020 31.12.2019
ZAKON O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD - neuradno prečiščeno besedilo) 27.12.2019 [!] 13.12.2019
ZAKON O PREPREČEVANJU DELA IN ZAPOSLOVANJA NA ČRNO (ZPDZC-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 13.07.2019 03.07.2019
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 20.04.2019 10.01.2020 08.04.2019
ZAKON O MINIMALNI PLAČI (ZMinP - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2019 [!] 28.12.2018
ZAKON O ŠTIPENDIRANJU (ZŠtip-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 01.09.2018 [!] 10.05.2018
ZAKON O ZAPOSLOVANJU, SAMOZAPOSLOVANJU IN DELU TUJCEV (ZZSDT - neuradno prečiščeno besedilo) 01.07.2018 09.05.2018
ZAKON O ČEZMEJNEM IZVAJANJU STORITEV (ZČmIS) 01.01.2018 28.02.2017
ZAKON O ZAPOSLOVANJU, SAMOZAPOSLOVANJU IN DELU TUJCEV (ZZSDT-UPB2 - uradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 30.06.2018 09.01.2018
ZAKON O ZAPOSLOVANJU, SAMOZAPOSLOVANJU IN DELU TUJCEV (ZZSDT - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 30.06.2018 02.11.2017
ZAKON O INTERVENTNEM UKREPU NA PODROČJU TRGA DELA (ZIUPTD - neuradno prečiščeno besedilo) 23.12.2017 31.12.2019 29.12.2017
ZAKON O ŠTIPENDIRANJU (ZŠtip-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 17.11.2017 [!] 31.08.2018 10.05.2018
ZAKON O INŠPEKCIJI DELA (ZID-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 21.10.2017 [!] 09.10.2017
ZAKON O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD - neuradno prečiščeno besedilo) 21.10.2017 [!] 26.12.2019 09.10.2017
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 30.07.2016 [!] 19.04.2019 01.08.2016
ZAKON O DELOVNEM ČASU IN OBVEZNIH POČITKIH MOBILNIH DELAVCEV TER O ZAPISOVALNI OPREMI V CESTNIH PREVOZIH (ZDCOPMD - neuradno prečišečno besedilo) 21.05.2016 11.05.2016
ZAKON O DELOVNEM ČASU IN OBVEZNIH POČITKIH MOBILNIH DELAVCEV TER O ZAPISOVALNI OPREMI V CESTNIH PREVOZIH (ZDCOPMD-UPB7 - uradno prečiščeno besedilo) 21.05.2016 04.10.2016
ZAKON O INTERVENTNEM UKREPU NA PODROČJU TRGA DELA (ZIUPTD) 01.01.2016 22.12.2017 03.12.2015
ZAKON O MINIMALNI PLAČI (ZMinP - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2016 [!] 31.12.2018 07.12.2015
ZAKON O ZAPOSLOVANJU, SAMOZAPOSLOVANJU IN DELU TUJCEV (ZZSDT) 01.09.2015 [!] 31.12.2017 03.07.2015
ZAKON O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD - neuradno prečiščeno besedilo) 01.09.2015 [!] 20.10.2017 08.07.2015
ZAKON O PREPREČEVANJU DELA IN ZAPOSLOVANJA NA ČRNO (ZPDZC-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 01.09.2015 12.07.2019 06.07.2015
ZAKON O PODALJŠANJU PREHODNEGA OBDOBJA NA PODROČJU PROSTEGA GIBANJA DRŽAVLJANOV REPUBLIKE HRVAŠKE IN NJIHOVIH DRUŽINSKIH ČLANOV (ZPPOPGHR) 01.07.2015 30.06.2018 13.02.2017
ZAKON O ZAPOSLITVENI REHABILITACIJI IN ZAPOSLOVANJU INVALIDOV (ZZRZI - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2015 02.01.2015
ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH NA PODROČJU TRGA DELA IN STARŠEVSKEGA VARSTVA (ZIUPTDSV - neuradno prečiščeno besedilo) 30.12.2014 06.01.2015
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 31