aktualno arhiv vse     Število vpisov: 11
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
NAPOTITEV DELAVCEV ZA IZVEDBO GRADBENIH DEL – Prijava delavcev – Hramba in prevod plačilnih list – Plačilo varščine s strani prejemnika storitev (C-33/17) 13.11.2018 14.11.2018
ORGANIZACIJA DELOVNEGA ČASA IN PRAVICA DO PLAČANEGA LETNEGA DOPUSTA – Izguba neizrabljenega plačanega letnega dopusta in denarnega nadomestila za ta dopust (C-619/16) 06.11.2018 07.11.2018
ORGANIZACIJA DELOVNEGA ČASA IN PRAVICA DO PLAČANEGA LETNEGA DOPUSTA – Izguba neizrabljenega plačanega letnega dopusta in denarnega nadomestila za ta dopust (C-684/16) 06.11.2018 07.11.2018
OSEBA, KI OPRAVLJA DEJAVNOST KOT ZAPOSLENA OSEBA IN SAMOZAPOSLENA OSEBA V DVEH RAZLIČNIH DRŽAVAH ČLANICAH – Določitev zakonodaje, ki se uporablja – Učinki odločb upravne komisije za koordinacijo sistemov socialne varnosti (C-89/16) 13.07.2017 17.09.2018
POJEM DELAVEC IN PRAVICA DO PLAČANEGA LETNEGA DOPUSTA - Nadomestilo za neizkoriščen letni dopust (C-316/13) 26.03.2015 26.03.2015
DETAŠIRANI DELAVCI – Dnevnice, povračilo stroškov prevoza in prehrane ter nastanitve, boni za prehrano in regres za letni dopust kot sestavni del minimalne plače (C-396/13) 12.02.2015 16.04.2015
UREDITEV, KI OSEBI, PRI KATERI SO ZAPOSLENI NAPOTENI DELAVCI ALI PRIPRAVNIKI, NALAGA, DA MORA PRIJAVITI TISTE, KI NE MOREJO PRELOŽITI POTRDITVE PREJEMA PREDHODNE PRIJAVE, KI BI JO MORAL DELODAJALEC S SEDEŽEV V DRUGI DRŽAVI ČLANICI OPRAVITI V DRŽAVI ČLANICI GOSTITELJICI (C-315/13) 03.12.2014 14.09.2015
NACIONALNI PREDPIS, KI PONUDNIKOM IN PODIZVAJALCEM NALAGA, DA SE ZAVEŽEJO, DA BODO OSEBJU, KI OPRAVLJA STORITVE, PLAČALI MINIMALNO PLAČO – Podizvajalec s sedežem v drugi državi članici (C-549/13) 18.09.2014 24.09.2014
NAPOTITEV DELAVCEV DRŽAVLJANOV TRETJIH DRŽAV – Zahteva za pridobitev delovnega dovoljenja za posredovanje delovne sile (C-91/13) 11.09.2014 14.09.2015
ZAPOREDNE POGODBE O ZAPOSLITVI ZA DOLOČEN ČAS – Ukrepi za preprečevanje zlorab pri pogodbah o zaposlitvi za določen čas in preoblikovanje v delovno razmerje za nedoločen čas (C-362/13, C-363/13 in C-407/13) 03.07.2014 14.08.2014
ODPOVEDNI ROK ZA ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI ZA DOLOČEN ČAS – Različno obravnavanje delavcev, zaposlenih za nedoločen čas (C-38/13) 13.03.2014 23.06.2014
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 11