Novosti

KORONA - Info / Praksa - država / 31.07.2020
Najpogostejša vprašanja in odgovori glede PREHAJANJA MEJE
KORONA - Info / Praksa - država / 30.07.2020
ZAPOSLENI ZA SKRAJŠANI DELOVNI ČAS IN IZPLAČILO KRIZNEGA DODATKA
KORONA - Info / Praksa - strokovno / 29.07.2020
TESTIRANJE NA COVID-19 – Vidik dohodnine in DDPO/DOHDej
KORONA - Info / Praksa - država / 28.07.2020
POJASNILA NA TEMO IZVAJANJA UKREPOV IZ 1. POGLAVJA 20.A ČLENA ZIUZEOP