Novosti

KORONA - Info / Praksa - država / 28.05.2020
PRENEHANJE ZAČASNIH UKREPOV V UPRAVNIH IN DRUGIH JAVNOPRAVNIH ZADEVAH
KORONA - Info / Praksa - država / 28.05.2020
OBVEZNI POBOT KOT UKREP ZA URAVNAVANJE LIKVIDNOSTI
KORONA - Info / Praksa - država / 26.05.2020
Ukrepi na mejnih prehodih ob vstopu v Republiko Slovenijo
KORONA - Info / Praksa - država / 22.05.2020
PREVERJANJE VIŠINE PREJETIH POVRAČIL NADOMESTILA PLAČE
KORONA - Info / Praksa - država / 20.05.2020
PREKLIC DELA NA DOMU
KORONA - Info / Praksa - država / 20.05.2020
PROCESNI IN MATERIALNI ROKI V UPRAVNIH ZADEVAH OSTAJAJO PREKINJENI

Najbolj obiskano

KORONA - Info / Praksa - država - 20.05.2020
PREKLIC DELA NA DOMU
KORONA - Info / Praksa - država - 22.05.2020
PREVERJANJE VIŠINE PREJETIH POVRAČIL NADOMESTILA PLAČE
KORONA - Info / Praksa - država - 18.05.2020
PODALJŠANJE ROKA ZA PREDLOŽITEV REK obrazcev
KORONA - Info / Praksa - strokovno - 06.05.2020
OPROSTITEV PLAČILA PIZ PRISPEVKOV IN KRIZNI DODATEK (od 11.04.2020 naprej)
KORONA - Info / Zakonodaja - Ukrepi - 15.05.2020
Odlok o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)