O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2005
Uporaba do: 31.12.2005
Datum vpisa: 27.01.2006
1. Čeprav je veljavnost Pojasnila 28.01.2006, se njegova 1. do 6. točka uporabljajo za sestavitev letnega poročila za leto 2005 po SRS (2002). 2. Podjetja, katerih poslovno letno ni enako koledarskemu, prenehajo uporabljati SRS 19 (2002) - in s tem tudi 1. do 6. točko tega Pojasnila - z zaključkom poslovnega leta, ki konča po 01.01.2006. Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 60
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
00. Uvod 01.01.2002 [!] 31.12.2005 27.02.2003
01. SRS 1 - Opredmetena osnovna sredstva 01.01.2002 [!] 31.12.2005 27.02.2003
02. SRS 2 - Neopredmetena dolgoročna sredstva 01.01.2002 [!] 31.12.2005 27.02.2003
03. SRS 3 - Dolgoročne finančne naložbe 01.01.2002 [!] 31.12.2005 27.02.2003
04. SRS 4 - Zaloge 01.01.2002 [!] 31.12.2005 27.02.2003
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 60