Novosti

Delo in prispevki / Delovna razmerja / 24.07.2019
ZBIRNI PODATKI PO KOLEKTIVNIH POGODBAH ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI - julij 2019
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 24.07.2019
22.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA NEGOSPODARSTVO V REPUBLIKI SLOVENIJI (KPnd)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 23.07.2019
Vrste prostorov - uporaba od 20.04.2019 naprej
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 23.07.2019
21.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA DEJAVNOST ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 16.07.2019
18.3a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi za lesarstvo (KPL)