Novosti

KORONA - Info / Praksa - država / 01.09.2020
PREHAJANJE MEJA

Najbolj obiskano

KORONA - Info / Praksa - država - 27.08.2020
NADOMESTILO PLAČ DELAVCEM ZARADI ODREJENE KARANTENE IN M4
KORONA - Info / Praksa - država - 26.08.2020
ODREJENA KARANTENA DELAVCU TER MOŽNA POSTOPANJA DELODAJALCA
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 31.12.2019
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo)