Novosti

Delo in prispevki / Delovna razmerja / 10.12.2018
22.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA NEGOSPODARSTVO V REPUBLIKI SLOVENIJI (KPnd)
Ostalo / Finančni predpisi / 07.12.2018
ZAKON O TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV (ZTFI-1)