Novosti

Davki / Davčni postopek in davčna služba / 11.06.2019
ZAKON O DAVČNEM POSTOPKU (ZDavP-2 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 27.05.2019
27.2 KOLEKTIVNA POGODBA PREMOGOVNIŠTVA SLOVENIJE (KPPS)
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 27.05.2019
27.2a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi premogovništva Slovenije (KPPS)
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 21.05.2019
ZBIRNI PODATKI PO KOLEKTIVNIH POGODBAH ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI - maj 2019
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 17.05.2019
22.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA NEGOSPODARSTVO V REPUBLIKI SLOVENIJI (KPnd)