Novosti

Ostalo / Prekrški in upravni spor / 08.08.2018
Odločba Ustavnega sodišča - prvi odstavek 57. člena ZOPNI (03.08.2018)
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 31.07.2018
01.3a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 31.07.2018
01.3 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 23.07.2018
ZBIRNI PODATKI PO KOLEKTIVNIH POGODBAH ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI - julij 2018
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 23.07.2018
18.3a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi za lesarstvo (KPL)
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 16.07.2018
26.1 KOLEKTIVNA POGODBA ZA DEJAVNOST ŽELEZNIŠKEGA PROMETA (KPDŽP)