Novosti

Delo in prispevki / Delovna razmerja / 29.01.2019
ZBIRNI PODATKI PO KOLEKTIVNIH POGODBAH ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI - januar 2019
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 28.01.2019
05.1a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti (KPGD)