Novosti

Delo in prispevki / Delovna razmerja / 21.05.2018
48.1 KOLEKTIVNA POGODBA ZA DEJAVNOST POSLOVANJA Z NEPREMIČNINAMI (KPN)
Računovodstvo / Računovodstvo / 16.05.2018
41. MRS 41 - Kmetijstvo (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 10.05.2018
ZAKON O ŠTIPENDIRANJU (ZŠtip-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 10.05.2018
ZAKON O ŠTIPENDIRANJU (ZŠtip-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 07.05.2018
ZBIRNI PODATKI PO KOLEKTIVNIH POGODBAH ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI - maj 2018
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 07.05.2018
05.1 KOLEKTIVNA POGODBA GRADBENIH DEJAVNOSTI (KPGD)
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 07.05.2018
22.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA NEGOSPODARSTVO V REPUBLIKI SLOVENIJI (KPnd)