aktualno arhiv vse     Število vpisov: 12
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Uredba (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (NUPB) 01.01.2014 22.09.2014
Uredba (ES) št. 987/2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe št. 883/2004 (NUPB) 01.01.2014 22.09.2014
Uredba (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (NUPB) 01.07.2013 31.12.2013 01.08.2013
Uredba (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (NUPB) 08.01.2013 [!] 30.06.2013 26.04.2013
Uredba (ES) št. 987/2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe št. 883/2004 (NUPB) 08.01.2013 [!] 31.12.2013 26.04.2013
ČG - Sporazum o socialnem zavarovanju med Slovenijo in Črno Goro ter Administrativni dogovor o izvajanju sporazuma (BMNSZ) 01.01.2012 [!] 02.02.2012
BiH - Sporazum o socialnem zavarovanju med Slovenijo in BiH ter Administrativni dogovor o izvajanju sporazuma (BBHSZ - neuradno prečiščeno besedilo) 02.09.2011 20.09.2011
BiH - Sporazum o socialnem zavarovanju med Slovenijo in BiH ter Administrativni dogovor o izvajanju sporazuma (BBHSZ) 01.07.2008 01.09.2011 07.07.2011
ZDA - Sporazum o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike in Upravni dogovor za izvajanje sporazuma 31.08.2017
OPRAVLJANJE DELA ALI DEJAVNOSTI V VEČ DRŽAVAH ČLANICAH EU – Določitev zakonodaje za zavarovanje po uredbah EU (ZZZS) 16.10.2017
OPRAVLJANJE DELA ALI DEJAVNOSTI V VEČ DRŽAVAH ČLANICAH EU – Določitev zakonodaje za zavarovanje po uredbah EU (ZPIZS) 11.04.2017
PRAKTIČNI VODNIK O ZAKONODAJI, KI SE UPORABLJA V EU, EGP in Švici - koordinacija sistemov socialne varnosti (izdaja - december 2013) 08.12.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 12