aktualno arhiv vse     Število vpisov: 21
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Sklep o ugotovitvi prenehanja razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) 01.06.2020 22.05.2020
Odlok o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) 31.05.2020 15.05.2020
ZAKON O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE V EVROPSKEM INSTRUMENTU ZA ZAČASNO PODPORO ZA UBLAŽITEV TVEGANJ ZA BREZPOSELNOST V IZREDNIH RAZMERAH (SURE) PO IZBRUHU COVID-19 (ZPEIPUTB) 31.05.2020 31.05.2020
INTERVENTNI ZAKON ZA ODPRAVO OVIR PRI IZVEDBI POMEMBNIH INVESTICIJ ZA ZAGON GOSPODARSTVA PO EPIDEMIJI COVID-19 (IZOOPIZG) 31.05.2020 31.05.2020
ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA OMILITEV IN ODPRAVO POSLEDIC EPIDEMIJE COVID-19 (ZIUOOPE) 31.05.2020 [!] 31.05.2020
Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode, pogojih in postopku dodelitve javnih sredstev iz točke b) drugega odstavka 20.a člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo 22.05.2020 22.05.2020
Uredba o izvajanju ukrepa poroštva po Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 14.05.2020 14.05.2020
Uredba o izvajanju 65. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo 14.05.2020 14.05.2020
ZAKON O ZAGOTOVITVI DODATNE LIKVIDNOSTI GOSPODARSTVU ZA OMILITEV POSLEDIC EPIDEMIJE COVID-19 (ZDLGPE) 01.05.2020 30.04.2020
ZAKON O ZAČASNIH UKREPIH V ZVEZI S SODNIMI, UPRAVNIMI IN DRUGIMI JAVNOPRAVNIMI ZADEVAMI ZA OBVLADOVANJE ŠIRJENJA NALEZLJIVE BOLEZNI SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ - neuradno prečiščeno besedilo) 01.05.2020 30.04.2020
ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH NA PODROČJU PLAČ IN PRISPEVKOV (ZIUPPP - neuradno prečiščeno besedilo) 01.05.2020 [!] 30.04.2020
ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-19 IN OMILITEV NJENIH POSLEDIC ZA DRŽAVLJANE IN GOSPODARSTVO (ZIUZEOP - neuradno prečiščeno besedilo) 01.05.2020 [!] 30.04.2020
ZAKON O INTERVENTNEM UKREPU ODLOGA PLAČILA OBVEZNOSTI KREDITOJEMALCEV (ZIUOPOK - neuradno prečiščeno besedilo) 11.04.2020 10.04.2020
ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH NA PODROČJU PLAČ IN PRISPEVKOV (ZIUPPP - neuradno prečiščeno besedilo) 11.04.2020 [!] 30.04.2020 10.04.2020
ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-19 IN OMILITEV NJENIH POSLEDIC ZA DRŽAVLJANE IN GOSPODARSTVO (ZIUZEOP) (od 11.04.2020 do 30.04.2020) 11.04.2020 [!] 30.04.2020 10.04.2020
Naznanilo o odobritvi sheme državne pomoči št. SA.56999 (2020/N) po Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo 11.04.2020 15.05.2020
ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH NA JAVNOFINANČNEM PODROČJU (ZIUJP) 29.03.2020 28.03.2020
ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH NA PODROČJU KMETIJSTVA, GOZDARSTVA IN PREHRANE (ZIUPKGP) 29.03.2020 29.03.2020
ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH NA PODROČJU PLAČ IN PRISPEVKOV (ZIUPPP) 29.03.2020 [!] 10.04.2020 28.03.2020
ZAKON O INTERVENTNEM UKREPU ODLOGA PLAČILA OBVEZNOSTI KREDITOJEMALCEV (ZIUOPOK) 29.03.2020 10.04.2020 28.03.2020
ZAKON O ZAČASNIH UKREPIH V ZVEZI S SODNIMI, UPRAVNIMI IN DRUGIMI JAVNOPRAVNIMI ZADEVAMI ZA OBVLADOVANJE ŠIRJENJA NALEZLJIVE BOLEZNI SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ) 29.03.2020 30.04.2020 29.03.2020
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 21