aktualno arhiv vse     Število vpisov: 39
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic drugega vala epidemije COVID-19 za športne organizacije 09.01.2021 11.01.2021
Sklep o podaljšanju ukrepa delnega subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa 01.01.2021 30.06.2021 18.12.2020
Sklep o podaljšanju veljavnosti določenih ukrepov iz ZZUOOP (PKP#5) ter ZIUOPDVE (PKP#6) 01.01.2021 31.03.2021 28.12.2020
Sklep o podaljšanju ukrepov iz 67. in 68. člena ZIUOPDVE (PKP#6) 01.01.2021 31.03.2021 29.12.2020
Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka za verske uslužbence 01.01.2021 31.03.2021 15.01.2021
ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA POMOČ PRI OMILITVI POSLEDIC DRUGEGA VALA EPIDEMIJE COVID-19 (ZIUPOPDVE) 31.12.2020 [!] 31.12.2020
ZAKON O INTERVENTNEM UKREPU ODLOGA PLAČILA OBVEZNOSTI KREDITOJEMALCEV (ZIUOPOK - neuradno prečiščeno besedilo) 31.12.2020 [!] 07.01.2021
ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA PRIPRAVO NA DRUGI VAL COVID-19 (ZIUPDV - neuradno prečiščeno besedilo) 31.12.2020 [!] 08.01.2021
ZAKON O ZAČASNIH UKREPIH ZA OMILITEV IN ODPRAVO POSLEDIC COVID-19 (ZZUOOP - neuradno prečiščeno besedilo) 31.12.2020 [!] 08.01.2021
ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA OMILITEV IN ODPRAVO POSLEDIC EPIDEMIJE COVID-19 (ZIUOOPE - neuradno prečiščeno besedilo) 31.12.2020 [!] 07.01.2021
ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-19 IN OMILITEV NJENIH POSLEDIC ZA DRŽAVLJANE IN GOSPODARSTVO (ZIUZEOP - neuradno prečiščeno besedilo) 31.12.2020 [!] 08.01.2021
ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA OMILITEV POSLEDIC DRUGEGA VALA EPIDEMIJE COVID-19 (ZIUOPDVE - neuradno prečiščeno besedilo) 31.12.2020 [!] 07.01.2021
Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic drugega vala epidemije COVID-19 30.12.2020
Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic drugega vala epidemije COVID-19 30.12.2020 04.01.2021
Uredba o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma, povračilu sredstev preko informacijskega sistema FURS ter načinu vodenja in upravljanja evidence bonov (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 24.12.2020 31.01.2022 30.12.2020
ZAKON O ZAGOTOVITVI DODATNE LIKVIDNOSTI GOSPODARSTVU ZA OMILITEV POSLEDIC EPIDEMIJE COVID-19 (ZDLGPE - neuradno prečiščeno besedilo) 28.11.2020 04.12.2020
ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA OMILITEV POSLEDIC DRUGEGA VALA EPIDEMIJE COVID-19 (ZIUOPDVE) 28.11.2020 [!] 30.12.2020 30.11.2020
ZAKON O INTERVENTNEM UKREPU ODLOGA PLAČILA OBVEZNOSTI KREDITOJEMALCEV (ZIUOPOK - neuradno prečiščeno besedilo) 28.11.2020 [!] 30.12.2020 11.12.2020
ZAKON O ZAČASNIH UKREPIH ZA OMILITEV IN ODPRAVO POSLEDIC COVID-19 (ZZUOOP - neuradno prečiščeno besedilo) 28.11.2020 [!] 30.12.2020 04.12.2020
ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA OMILITEV IN ODPRAVO POSLEDIC EPIDEMIJE COVID-19 (ZIUOOPE - neuradno prečiščeno besedilo) 28.11.2020 [!] 30.12.2020 04.12.2020
ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-19 IN OMILITEV NJENIH POSLEDIC ZA DRŽAVLJANE IN GOSPODARSTVO (ZIUZEOP - neuradno prečiščeno besedilo) 28.11.2020 [!] 30.12.2020 04.12.2020
ZAKON O ZAGOTOVITVI DODATNE LIKVIDNOSTI GOSPODARSTVU ZA OMILITEV POSLEDIC EPIDEMIJE COVID-19 (ZDLGPE - neuradno prečiščeno besedilo) 24.10.2020 27.11.2020 05.11.2020
ZAKON O ZAČASNIH UKREPIH ZA OMILITEV IN ODPRAVO POSLEDIC COVID-19 (ZZUOOP) 24.10.2020 [!] 27.11.2020 25.10.2020
ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-19 IN OMILITEV NJENIH POSLEDIC ZA DRŽAVLJANE IN GOSPODARSTVO (ZIUZEOP - neuradno prečiščeno besedilo) 24.10.2020 [!] 27.11.2020 30.10.2020
ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA PRIPRAVO NA DRUGI VAL COVID-19 (ZIUPDV - neuradno prečiščeno besedilo) 24.10.2020 30.12.2020 02.11.2020
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 39