aktualno arhiv vse     Število vpisov: 21
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo 28.08.2020 28.08.2020
Sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo 01.08.2020 31.08.2020 27.07.2020
Sklep o ugotovitvi prenehanja razlogov za interventne ukrepe na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane 18.07.2020 20.07.2020
Sklep Ustavnega sodišča o začasnem zadržanju izvrševanja 2. člena ZIUOOPE v zvezi z četrtim odstavkom 100.d, 100.e, 100.f in drugim odstavkom 100.g člena ZIUZEOP (17.07.2020) 17.07.2020 20.07.2020
ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA PRIPRAVO NA DRUGI VAL COVID-19 (ZIUPDV) 11.07.2020 [!] 14.07.2020
Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode, pogojih in postopku dodelitve javnih sredstev iz točke b) drugega odstavka 20.a člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 09.07.2020 09.07.2020
Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic epidemije COVID-19 09.07.2020 09.07.2020
Uredba o izvajanju ukrepa poroštva po Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 25.06.2020 26.06.2020
Sklep o ugotovitvi prenehanja razlogov za interventne ukrepe na podlagi ZIUJP 20.06.2020 22.06.2020
Uredba o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma, povračilu sredstev preko informacijskega sistema FURS ter načinu vodenja in upravljanja evidence bonov 19.06.2020 31.01.2021 09.06.2020
Sklep o ugotovitvi prenehanja razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) 01.06.2020 22.05.2020
Odlok o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) 31.05.2020 15.05.2020
ZAKON O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE V EVROPSKEM INSTRUMENTU ZA ZAČASNO PODPORO ZA UBLAŽITEV TVEGANJ ZA BREZPOSELNOST V IZREDNIH RAZMERAH (SURE) PO IZBRUHU COVID-19 (ZPEIPUTB) 31.05.2020 31.05.2020
INTERVENTNI ZAKON ZA ODPRAVO OVIR PRI IZVEDBI POMEMBNIH INVESTICIJ ZA ZAGON GOSPODARSTVA PO EPIDEMIJI COVID-19 (IZOOPIZG) 31.05.2020 31.05.2020
ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH NA PODROČJU PLAČ IN PRISPEVKOV (ZIUPPP - neuradno prečiščeno besedilo) 31.05.2020 03.06.2020
ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA OMILITEV IN ODPRAVO POSLEDIC EPIDEMIJE COVID-19 (ZIUOOPE) 31.05.2020 [!] 31.05.2020
Uredba o izvajanju 65. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo 14.05.2020 14.05.2020
ZAKON O ZAGOTOVITVI DODATNE LIKVIDNOSTI GOSPODARSTVU ZA OMILITEV POSLEDIC EPIDEMIJE COVID-19 (ZDLGPE) 01.05.2020 30.04.2020
ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-19 IN OMILITEV NJENIH POSLEDIC ZA DRŽAVLJANE IN GOSPODARSTVO (ZIUZEOP - neuradno prečiščeno besedilo) 01.05.2020 [!] 30.04.2020
ZAKON O INTERVENTNEM UKREPU ODLOGA PLAČILA OBVEZNOSTI KREDITOJEMALCEV (ZIUOPOK - neuradno prečiščeno besedilo) 11.04.2020 10.04.2020
Naznanilo o odobritvi sheme državne pomoči št. SA.56999 (2020/N) po Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo 11.04.2020 15.05.2020
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 21