Novosti

Delo in prispevki / Delovna razmerja / 10.12.2018
22.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA NEGOSPODARSTVO V REPUBLIKI SLOVENIJI (KPnd)
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 19.11.2018
97.1 KOLEKTIVNA POGODBA ZA POKLICNE NOVINARJE
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 19.10.2018
01.3 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 01.10.2018
99.1 KOLEKTIVNA POGODBA BANKE SLOVENIJE
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 29.08.2018
ZBIRNI PODATKI PO KOLEKTIVNIH POGODBAH ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI - avgust 2018

Najbolj obiskano

Delo in prispevki / Delovna razmerja - 01.08.2016
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 10.12.2018
22.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA NEGOSPODARSTVO V REPUBLIKI SLOVENIJI (KPnd)
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 17.12.2013
01.1 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE (KPDTS)
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 22.01.2018
45.1 KOLEKTIVNA POGODBA MED DELAVCI IN DRUŽBAMI DROBNEGA GOSPODARSTVA (KPdg)
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 07.05.2018
05.1 KOLEKTIVNA POGODBA GRADBENIH DEJAVNOSTI (KPGD)
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 21.12.2016
42.3 KOLEKTIVNA POGODBA ZA OBRT IN PODJETNIŠTVO
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 28.08.2018
07.4 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI GOSTINSTVA IN TURIZMA SLOVENIJE