Novosti

Delo in prispevki / Delovna razmerja / 10.03.2020
Odredba o višini prispevkov za osebno dopolnilno delo
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 03.03.2020
07.4 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI GOSTINSTVA IN TURIZMA SLOVENIJE
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 26.02.2020
Odločba Ustavnega sodišča - 47. člen ZUTD (25.02.2020)
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 10.02.2020
ZBIRNI PODATKI PO KOLEKTIVNIH POGODBAH ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI - januar 2020

Najbolj obiskano

Delo in prispevki / Delovna razmerja - 31.12.2019
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 29.04.2020
ZBIRNI PODATKI PO KOLEKTIVNIH POGODBAH ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI - april 2020
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve - 20.05.2020
NAPOTENI DELAVCI – Delavci, ki delo opravljajo v dveh ali več državah članicah (C-17/19)
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 19.10.2018
01.3 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 05.07.2019
01.3a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 17.04.2019
13.2 KOLEKTIVNA POGODBA ZA KOVINSKO INDUSTRIJO SLOVENIJE
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve - 12.12.2019
ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 24.12.2018
13.2a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 23.01.2020
21.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA DEJAVNOST ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE