Novosti

Delo in prispevki / Delovna razmerja / 12.09.2017
06.1b RAZLAGE Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 06.09.2017
36.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST (KPRD)
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 05.09.2017
37.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA DEJAVNOST OBVEZNE SOCIALNE VARNOSTI - TARIFNI DEL
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 05.09.2017
39.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA DEJAVNOST OKOLJA IN PROSTORA - TARIFNI DEL
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 05.09.2017
41.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA GOZDARSKO DEJAVNOST - TARIFNI DEL

Najbolj obiskano

Delo in prispevki / Delovna razmerja - 01.08.2016
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 24.07.2017
01.2 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 12.09.2017
06.1b RAZLAGE Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 24.07.2017
01.2a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 04.04.2016
01.2 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 21.12.2016
42.3 KOLEKTIVNA POGODBA ZA OBRT IN PODJETNIŠTVO