Novosti

Najbolj obiskano

Delo in prispevki / Delovna razmerja - 31.07.2018
01.3 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 31.07.2018
01.3a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 23.07.2018
ZBIRNI PODATKI PO KOLEKTIVNIH POGODBAH ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI - julij 2018
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 01.08.2016
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 06.07.2018
01.2a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 12.12.2017
01.2 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 09.07.2018
25.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA ZAPOSLENE V ZDRAVSTVENI NEGI
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 14.12.2017
07.3 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI GOSTINSTVA IN TURIZMA SLOVENIJE
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 09.10.2017
ZAKON O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve - 20.11.2017
ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2 - neuradno prečiščeno besedilo)