Novosti

Delo in prispevki / Delovna razmerja / 21.05.2019
ZBIRNI PODATKI PO KOLEKTIVNIH POGODBAH ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI - maj 2019
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 17.05.2019
27.2 KOLEKTIVNA POGODBA PREMOGOVNIŠTVA SLOVENIJE (KPPS)
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 17.05.2019
22.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA NEGOSPODARSTVO V REPUBLIKI SLOVENIJI (KPnd)
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve / 03.05.2019
ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 29.04.2019
ZBIRNI PODATKI PO KOLEKTIVNIH POGODBAH ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI - april 2019
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 17.04.2019
13.2 KOLEKTIVNA POGODBA ZA KOVINSKO INDUSTRIJO SLOVENIJE
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 16.04.2019
11.3 KOLEKTIVNA POGODBA ZA DEJAVNOST ELEKTROINDUSTRIJE SLOVENIJE
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 15.04.2019
02.7 KOLEKTIVNA POGODBA ZA KMETIJSTVO IN ŽIVILSKO INDUSTRIJO SLOVENIJE
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 08.04.2019
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo)

Najbolj obiskano

Delo in prispevki / Delovna razmerja - 21.05.2019
ZBIRNI PODATKI PO KOLEKTIVNIH POGODBAH ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI - maj 2019
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 08.04.2019
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 29.04.2019
ZBIRNI PODATKI PO KOLEKTIVNIH POGODBAH ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI - april 2019
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 17.05.2019
22.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA NEGOSPODARSTVO V REPUBLIKI SLOVENIJI (KPnd)
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve - 03.05.2019
ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 21.12.2016
42.3 KOLEKTIVNA POGODBA ZA OBRT IN PODJETNIŠTVO