Novosti

Najbolj obiskano

Statistični podatki / Podatki za obračun plač - 25.01.2019
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za Januar 2019
Statistični podatki / Regres za dopust - 04.02.2019
REGRES ZA LETNI DOPUST – leto 2019
Statistični podatki / Plače - 31.01.2019
POVPREČNA MESEČNA BRUTO PLAČA V RS - leto 2018
Statistični podatki / Prispevki zasebniki - 25.01.2019
Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike za JANUAR 2019
Svet davkov / Zanimivosti - 13.02.2019
TRANSFERNE CENE – Podatki po državah
Svet davkov / Zanimivosti - 13.02.2019
PREGLEDNICA PRISPEVKOV ZA ZZ IN ZAVEZANCEV ZA PRIJAVO
Statistični podatki / Dnevnice - 09.01.2019
DNEVNICE - TUJINA - leto 2019