Novosti

Statistični podatki / Plače / 06.08.2018
POVPREČNA MESEČNA BRUTO PLAČA V RS - leto 2018
Statistični podatki / Odpravnine / 06.08.2018
ODPRAVNINA ZARADI ODPOVEDI POGODBE O ZAPOSLITVI - leto 2018
Statistični podatki / Poslovna uspešnost / 06.08.2018
DEL PLAČE ZA POSLOVNO USPEŠNOST – leto 2018
Statistični podatki / Delo na domu / 06.08.2018
NADOMESTILO ZA UPORABO LASTNIH SREDSTEV PRI DELU NA DOMU - leto 2018
Statistični podatki / Lastno orodje / 06.08.2018
NADOMESTILO ZA UPORABO LASTNEGA ORODJA, NAPRAV IN PREDMETOV - leto 2018
Statistični podatki / Regres za dopust / 06.08.2018
REGRES ZA LETNI DOPUST – leto 2018
Statistični podatki / Odpravnine / 06.08.2018
ODPRAVNINA ZARADI ODPOVEDI PZ ZA DOLOČEN ČAS - leto 2018
Svet davkov / Novice / 31.07.2018
DEFLACIJA V JULIJU 2018 - končni podatki
Statistični podatki / Podatki za obračun plač / 25.07.2018
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za Julij 2018

Najbolj obiskano

Statistični podatki / Podatki za obračun plač - 25.07.2018
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za Julij 2018
Statistični podatki / Plače - 06.08.2018
POVPREČNA MESEČNA BRUTO PLAČA V RS - leto 2018
Statistični podatki / Regres za dopust - 06.08.2018
REGRES ZA LETNI DOPUST – leto 2018
Statistični podatki / Poslovna uspešnost - 06.08.2018
DEL PLAČE ZA POSLOVNO USPEŠNOST – leto 2018
Statistični podatki / Odpravnine - 06.08.2018
ODPRAVNINA ZARADI ODPOVEDI POGODBE O ZAPOSLITVI - leto 2018
Statistični podatki / Prispevki 040 družbeniki - 25.07.2018
Obračun prispevkov za socialno varnost za 040 družbenike za JULIJ - 2018
Statistični podatki / Dnevnice - 05.01.2018
DNEVNICE - TUJINA - leto 2018
Statistični podatki / Odpravnine - 06.08.2018
ODPRAVNINA ZARADI ODPOVEDI PZ ZA DOLOČEN ČAS - leto 2018
Statistični podatki / Regres za prehrano - 04.01.2018
REGRES ZA PREHRANO MED DELOM - leto 2018