Novosti

Statistični podatki / Rast cen / 15.09.2017
RAST CEN V RS V PRIMERJAVI S PREJŠNJIM MESECEM – leto 2017
Svet davkov / Novice / 31.08.2017
INFLACIJA V AVGUSTU 2017 – končni podatki
Statistični podatki / Plače / 30.08.2017
POVPREČNA MESEČNA BRUTO PLAČA V RS - leto 2017
Statistični podatki / Odpravnine / 30.08.2017
ODPRAVNINA ZARADI ODPOVEDI PZ ZA DOLOČEN ČAS - leto 2017
Statistični podatki / Odpravnine / 30.08.2017
ODPRAVNINA ZARADI ODPOVEDI POGODBE O ZAPOSLITVI - leto 2017
Statistični podatki / Delo na domu / 30.08.2017
NADOMESTILO ZA UPORABO LASTNIH SREDSTEV PRI DELU NA DOMU - leto 2017
Statistični podatki / Lastno orodje / 30.08.2017
NADOMESTILO ZA UPORABO LASTNEGA ORODJA, NAPRAV IN PREDMETOV - leto 2017
Statistični podatki / Podatki za obračun plač / 28.08.2017
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za Avgust 2017

Najbolj obiskano

Statistični podatki / Podatki za obračun plač - 28.08.2017
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za Avgust 2017
Statistični podatki / Dnevnice - 28.12.2016
DNEVNICE - TUJINA - leto 2017
Statistični podatki / Prispevki zasebniki - 25.04.2017
Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike za APRIL-DECEMBER - 2017
Statistični podatki / Plače - 30.08.2017
POVPREČNA MESEČNA BRUTO PLAČA V RS - leto 2017
Statistični podatki / Jubilejne nagrade - 29.12.2016
JUBILEJNE NAGRADE - leto 2017
Statistični podatki / Rast cen - 15.09.2017
RAST CEN V RS V PRIMERJAVI S PREJŠNJIM MESECEM – leto 2017
Statistični podatki / Odpravnine - 29.12.2016
ODPRAVNINA OB UPOKOJITVI - leto 2017
Statistični podatki / Kilometrina - 28.12.2016
KILOMETRINA - leto 2017