Novosti

Statistični podatki / Rast cen / 04.11.2019
KOEFICIENTI RASTI CEN V REPUBLIKI SLOVENIJI – LETO 2019
Statistični podatki / Lastno orodje / 04.11.2019
NADOMESTILO ZA UPORABO LASTNEGA ORODJA, NAPRAV IN PREDMETOV - leto 2019
Statistični podatki / Delo na domu / 04.11.2019
NADOMESTILO ZA UPORABO LASTNIH SREDSTEV PRI DELU NA DOMU - leto 2019
Svet davkov / Novice / 25.10.2019
AKTUALNO NA SPLETNIH STRANEH
Statistični podatki / EURIBOR / 25.10.2019
EURIBOR - evropska medbančna obrestna mera - leto 2019
Statistični podatki / Podatki za obračun plač / 25.10.2019
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za Oktober 2019
Statistični podatki / Prispevki 040 družbeniki / 25.10.2019
Obračun prispevkov za socialno varnost za 040 družbenike za OKTOBER - 2019

Najbolj obiskano

Statistični podatki / Podatki za obračun plač - 25.10.2019
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za Oktober 2019
Statistični podatki / Poslovna uspešnost - 04.11.2019
DEL PLAČE ZA POSLOVNO USPEŠNOST – leto 2019
Statistični podatki / Regres za dopust - 04.11.2019
REGRES ZA LETNI DOPUST – leto 2019 (izplačilo od 04.05.2019 naprej)
Statistični podatki / Odpravnine - 05.11.2019
ODPRAVNINA ZARADI ODPOVEDI POGODBE O ZAPOSLITVI - leto 2019
Statistični podatki / Plače - 04.11.2019
POVPREČNA MESEČNA BRUTO PLAČA V RS - leto 2019
Statistični podatki / Dnevnice - 09.01.2019
DNEVNICE - TUJINA - leto 2019
Statistični podatki / Odpravnine - 05.11.2019
ODPRAVNINA ZARADI ODPOVEDI PZ ZA DOLOČEN ČAS - leto 2019