Novosti

Statistični podatki / Rast cen / 10.02.2020
KOEFICIENTI RASTI CEN V REPUBLIKI SLOVENIJI – LETO 2019
Svet davkov / Novice / 07.02.2020
DEFLACIJA V JANUARJU 2020 – končni podatki

Najbolj obiskano

Statistični podatki / Podatki za obračun plač - 27.01.2020
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za Januar 2020
Statistični podatki / Dnevnice - 08.01.2020
DNEVNICE - TUJINA - leto 2020
Statistični podatki / Plače - 28.01.2020
POVPREČNA MESEČNA BRUTO PLAČA V RS - leto 2019
Statistični podatki / Prispevki zasebniki - 27.01.2020
Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike za JANUAR 2020
Statistični podatki / Regres za dopust - 29.01.2020
REGRES ZA LETNI DOPUST – leto 2020