Novosti

Statistični podatki / Rast cen / 13.01.2020
RAST CEN V RS V PRIMERJAVI S PREJŠNJIM MESECEM – leto 2019
Statistični podatki / Odpravnine / 10.01.2020
ODPRAVNINA OB UPOKOJITVI - leto 2020
Statistični podatki / EURIBOR / 10.01.2020
EURIBOR - evropska medbančna obrestna mera - leto 2020

Najbolj obiskano

Statistični podatki / Podatki za obračun plač - 30.12.2019
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za December 2019 (izplačilo v jan-20)
Statistični podatki / Dnevnice - 08.01.2020
DNEVNICE - TUJINA - leto 2020
Statistični podatki / Dnevnice - 08.01.2020
DNEVNICE - SLOVENIJA - leto 2020
Statistični podatki / Plače - 06.01.2020
MINIMALNA BRUTO PLAČA V RS – leto 2020
Statistični podatki / Regres za prehrano - 08.01.2020
REGRES ZA PREHRANO MED DELOM - leto 2020
Statistični podatki / Kilometrina - 27.12.2019
KILOMETRINA - leto 2020
Statistični podatki / Plače - 06.01.2020
POVPREČNA MESEČNA BRUTO PLAČA V RS - leto 2019
Statistični podatki / Regres za dopust - 07.01.2020
REGRES ZA LETNI DOPUST – leto 2020