aktualno arhiv vse     Število vpisov: 9
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Pravilnik o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov 14.04.2018 03.04.2018
ZAKON O PLAČILNIH STORITVAH IN SISTEMIH (ZPIaSS - neuradno prečiščeno besedilo) 18.09.2016 [!] 05.07.2016
Akt o vzpostavitvi in vodenju registra transakcijskih računov (neuradno prečiščeno besedilo) 18.09.2016 13.09.2016
Pravilnik o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 15.12.2014 [!] 13.04.2018 14.12.2014
Navodilo o vsebini, načinu in rokih zbiranja in posredovanja podatkov o dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov ter o prometu in stanjih na njihovih transakcijskih računih (neuradno prečiščeno besedilo) 29.12.2012 17.01.2013
Navodilo za vlaganje zahtev za pridobitev osebnih podatkov fizičnih oseb iz registra transakcijskih računov v elektronski obliki 01.07.2010 21.06.2010
TARIFA nadomestil stroškov za posredovanje podatkov o transakcijskih računih fizičnih oseb iz registra transakcijskih računov 01.07.2010 21.06.2010
Pravilnik o načinu ravnanja ponudnikov plačilnih storitev v zvezi z izvrševanjem sklepov o izvršbi oziroma zavarovanju, ki jih izdajo davčni organi 30.06.2010 01.06.2010
TARIFA nadomestil za ponovno uporabo informacij javnega značaja iz letnih poročil poslovnih subjektov 29.08.2009 19.05.2010
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 9