aktualno arhiv vse     Število vpisov: 23
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
KAZENSKI ZAKONIK (KZ-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 02.07.2017 [!] 07.06.2017
ZAKON O PREKRŠKIH (ZP-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 11.06.2016 [!] 10.05.2016
KAZENSKI ZAKONIK (KZ-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 11.06.2016 01.07.2017 30.05.2016
KAZENSKI ZAKONIK (KZ-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 20.10.2015 [!] 10.06.2016 21.07.2015
ZAKON O ODVZEMU PREMOŽENJA NEZAKONITEGA IZVORA (ZOPNI - neuradno prečiščeno besedilo) 26.04.2014 [!] 23.04.2014
ZAKON O PREKRŠKIH (ZP-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2014 [!] 05.11.2016 23.01.2014
ZAKON O PREKRŠKIH (ZP-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 13.06.2013 [!] 31.12.2013 18.03.2013
ZAKON O UPRAVNEM SPORU (ZUS-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 15.01.2013 08.01.2013
Uredba o evidencah na področju odvzema premoženja nezakonitega izvora (neuradno prečiščeno besedilo) 09.06.2012 15.06.2012
Uredba o postopkih hrambe, upravljanja in prodaje premoženja nezakonitega izvora 09.06.2012 15.06.2012
ZAKON O ODVZEMU PREMOŽENJA NEZAKONITEGA IZVORA (ZOPNI) 29.05.2012 25.04.2014 16.11.2011
KAZENSKI ZAKONIK (KZ-1 - uradno prečiščeno besedilo) 14.05.2012 19.10.2015 25.03.2013
ZAKON O PREKRŠKIH (ZP-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 13.03.2011 [!] 12.06.2013 16.02.2011
ZAKON O PREKRŠKIH (ZP-1 - UPB8 - uradno prečiščeno besedilo) 13.03.2011 [!] 12.06.2013 22.04.2011
ZAKON O PREKRŠKIH (ZP-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 12.01.2010 12.03.2011 11.01.2010
ZAKON O PREKRŠKIH (ZP-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 01.11.2008 11.01.2010 11.01.2010
ZAKON O PREKRŠKIH (ZP-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 05.03.2008 [!] 31.10.2008 04.03.2008
Pravilnik o povrnitvi stroškov tožniku v upravnem sporu 21.03.2007 21.03.2007
ZAKON O PREKRŠKIH (ZP-1 - UPB4 - uradno prečiščeno besedilo) 25.11.2006 04.03.2008 13.03.2007
Odločba Ustavnega sodišča - prvi do četrti in sedmi odstavek 19. člena ter 202.b člen ZP-1 (19.12.2014) 23.12.2014
Odločba Ustavnega sodišča - tretji odstavek 61. člena ZP-1 (31.03.2017) 06.04.2017
Odločba Ustavnega sodišča - 1. točka 4. člena ZOPNI (07.04.2017) 14.04.2017
Odločba Ustavnega sodišča - prvi odstavek 57. člena ZOPNI (03.08.2018) 08.08.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 23