Novosti

Zakonodaja / Računovodstvo / 18.09.2017
41. MRS 41 - Kmetijstvo (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo)