Novosti

Zakonodaja / KORONA - Info / 28.10.2020
NOVA UREDITEV KARANTENE NA DOMU
Praksa / Mnenja FURS-MF / 28.10.2020
DEKLARIRANJE POŠILJK ZANEMARLJIVE VREDNOSTI
Statistika & info / Statistični podatki / 28.10.2020
EURIBOR - evropska medbančna obrestna mera - leto 2020
Izobraževanje / Urnik seminarjev / webinarjev / 27.10.2020
Predvideni seminarji/webinarji 2020/2021 ter izvedeni seminarji v letu 2020
Statistika & info / Statistični podatki / 27.10.2020
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za Oktober 2020
Statistika & info / Statistični podatki / 27.10.2020
Obračun prispevkov za socialno varnost za 040 družbenike za OKTOBER 2020
Zakonodaja / KORONA - Info / 27.10.2020
IZJAVA delavca o obstoju osebnih okoliščin
Zakonodaja / KORONA - Info / 27.10.2020
ODDAJA VLOGE ZA POVRAČILO NADOMESTILA PLAČE ZA OKTOBER 2020