Novosti

Statistika & info / Svet davkov / 19.02.2019
DOHODNINA OD DOHODKA IZ ZAPOSLITVE V AVSTRIJI (za 2018 in 2019)
Praksa / Mnenja FURS-MF / 18.02.2019
DAVEK NA MOTORNA VOZILA (podrobnejši opis, 3. izdaja)
Statistika & info / Svet davkov / 15.02.2019
POVPREČNA MESEČNA PLAČA (december – 2018) – začasni podatki