Novosti

Računovodstvo / Računovodstvo / 28.02.2020
OMEJITVE MULTIDISCIPLINARNIH DEJAVNOSTI RAČUNOVODIJ (C-384/18)
Računovodstvo / Revizija / 16.01.2020
Pravilnik o poročanju revizijskih družb

Najbolj obiskano

Računovodstvo / Računovodstvo - 28.08.2018
15. SRS 15 (2019) - Prihodki
Računovodstvo / Računovodstvo - 12.01.2015
00. UVOD v SRS (2006 - neuradno prečiščeno besedilo)