Novosti

Računovodstvo / Računovodstvo / 28.02.2020
OMEJITVE MULTIDISCIPLINARNIH DEJAVNOSTI RAČUNOVODIJ (C-384/18)
Računovodstvo / Revizija / 16.01.2020
Pravilnik o poročanju revizijskih družb