Novosti

Najbolj obiskano

Računovodstvo / Računovodstvo - 28.12.2017
16. MSRP 16 - Najemi
Računovodstvo / Računovodstvo - 10.12.2015
02. SRS 2 (2016) - Neopredmetena sredstva
Računovodstvo / Računovodstvo - 10.12.2015
00. UVOD in OKVIR SRS (2016)
Računovodstvo / Računovodstvo - 10.10.2017
15. MSRP 15 - Prihodki iz pogodb s kupci
Računovodstvo / Računovodstvo - 11.04.2018
02. MRS 2 - Zaloge (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo)