Novosti

Najbolj obiskano

Računovodstvo / Računovodstvo - 06.10.2017
09. MSRP 9 - Finančni instrumenti
Računovodstvo / Računovodstvo - 10.10.2017
15. MSRP 15 - Prihodki iz pogodb s kupci
Računovodstvo / Računovodstvo - 10.12.2015
01. SRS 1 (2016) - Opredmetena osnovna sredstva
Računovodstvo / Računovodstvo - 11.12.2015
15. SRS 15 (2016) - Prihodki