Novosti

Delo in prispevki / Delovna razmerja / 13.11.2017
06.1b RAZLAGE Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 02.11.2017
25.0b RAZLAGE Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 24.10.2017
11.3 KOLEKTIVNA POGODBA ZA DEJAVNOST ELEKTROINDUSTRIJE SLOVENIJE
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 24.10.2017
18.3a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi za lesarstvo (KPL)
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 24.10.2017
18.3 KOLEKTIVNA POGODBA ZA LESARSTVO (KPL)
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 19.10.2017
Pravilnik o obrazcu vloge za izdajo potrdila A1

Najbolj obiskano

Delo in prispevki / Delovna razmerja - 01.08.2016
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 13.11.2017
06.1b RAZLAGE Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 24.07.2017
01.2a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 24.07.2017
01.2 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 10.07.2017
07.3 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI GOSTINSTVA IN TURIZMA SLOVENIJE
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 17.12.2013
01.1 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE (KPDTS)