Novosti

Delo in prispevki / Delovna razmerja / 23.07.2018
ZBIRNI PODATKI PO KOLEKTIVNIH POGODBAH ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI - julij 2018
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 23.07.2018
18.3a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi za lesarstvo (KPL)
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 16.07.2018
26.1 KOLEKTIVNA POGODBA ZA DEJAVNOST ŽELEZNIŠKEGA PROMETA (KPDŽP)
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 10.07.2018
36.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST (KPRD)
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 10.07.2018
35.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA KULTURNE DEJAVNOSTI V REPUBLIKI SLOVENIJI (KPK)
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 09.07.2018
25.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA ZAPOSLENE V ZDRAVSTVENI NEGI
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 09.07.2018
22.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA NEGOSPODARSTVO V REPUBLIKI SLOVENIJI (KPnd)
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 09.07.2018
21.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA DEJAVNOST ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE

Najbolj obiskano

Delo in prispevki / Delovna razmerja - 19.10.2018
01.3 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 01.08.2016
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 31.07.2018
01.3 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 14.12.2017
07.3 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI GOSTINSTVA IN TURIZMA SLOVENIJE
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 12.12.2017
01.2 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 31.07.2018
01.3a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 28.08.2018
07.4 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI GOSTINSTVA IN TURIZMA SLOVENIJE
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 24.10.2017
11.3 KOLEKTIVNA POGODBA ZA DEJAVNOST ELEKTROINDUSTRIJE SLOVENIJE