Novosti

Delo in prispevki / Delovna razmerja / 26.07.2019
35.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA KULTURNE DEJAVNOSTI V REPUBLIKI SLOVENIJI (KPK)
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 25.07.2019
25.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA ZAPOSLENE V ZDRAVSTVENI NEGI
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 24.07.2019
ZBIRNI PODATKI PO KOLEKTIVNIH POGODBAH ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI - julij 2019
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 24.07.2019
22.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA NEGOSPODARSTVO V REPUBLIKI SLOVENIJI (KPnd)
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 23.07.2019
21.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA DEJAVNOST ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 16.07.2019
18.3a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi za lesarstvo (KPL)
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 05.07.2019
01.3a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije

Najbolj obiskano

Delo in prispevki / Delovna razmerja - 08.04.2019
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 21.12.2016
42.3 KOLEKTIVNA POGODBA ZA OBRT IN PODJETNIŠTVO
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 19.10.2018
01.3 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 09.10.2017
ZAKON O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 18.03.2019
07.4 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI GOSTINSTVA IN TURIZMA SLOVENIJE
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 28.12.2018
ZAKON O MINIMALNI PLAČI (ZMinP - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 22.01.2018
45.1 KOLEKTIVNA POGODBA MED DELAVCI IN DRUŽBAMI DROBNEGA GOSPODARSTVA (KPdg)