Novosti

Delo in prispevki / Delovna razmerja / 26.10.2020
06.1b RAZLAGE Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 01.10.2020
05.1 KOLEKTIVNA POGODBA GRADBENIH DEJAVNOSTI (KPGD)
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 26.08.2020
ZBIRNI PODATKI PO KOLEKTIVNIH POGODBAH ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI - avgust 2020
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 11.08.2020
28.1a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 10.08.2020
41.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA GOZDARSKO DEJAVNOST - NORMATIVNI DEL
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 24.07.2020
ZBIRNI PODATKI PO KOLEKTIVNIH POGODBAH ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI - julij 2020
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 21.07.2020
98.0 KOLEKTIVNA POGODBA JAVNEGA ZAVODA RTV SLOVENIJA
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 20.07.2020
97.1 KOLEKTIVNA POGODBA ZA POKLICNE NOVINARJE
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 14.07.2020
36.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST (KPRD)
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 14.07.2020
35.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA KULTURNE DEJAVNOSTI V REPUBLIKI SLOVENIJI (KPK)
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 13.07.2020
25.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA ZAPOSLENE V ZDRAVSTVENI NEGI
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 13.07.2020
21.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA DEJAVNOST ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 13.07.2020
22.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA NEGOSPODARSTVO V REPUBLIKI SLOVENIJI (KPnd)
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 07.07.2020
07.4 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI GOSTINSTVA IN TURIZMA SLOVENIJE