Novosti

Delo in prispevki / Delovna razmerja / 13.02.2018
25.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA ZAPOSLENE V ZDRAVSTVENI NEGI
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 13.02.2018
21.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA DEJAVNOST ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 13.02.2018
35.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA KULTURNE DEJAVNOSTI V REPUBLIKI SLOVENIJI (KPK)
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 12.02.2018
36.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST (KPRD)
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 12.02.2018
22.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA NEGOSPODARSTVO V REPUBLIKI SLOVENIJI (KPnd)
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 02.02.2018
38.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA DEJAVNOST POKLICNEGA GASILSTVA - TARIFNI DEL
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 29.01.2018
Znesek minimalne plače
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 23.01.2018
ZBIRNI PODATKI PO KOLEKTIVNIH POGODBAH ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI - januar 2018
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 22.01.2018
45.1 KOLEKTIVNA POGODBA MED DELAVCI IN DRUŽBAMI DROBNEGA GOSPODARSTVA (KPdg)
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 11.01.2018
05.1a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti (KPGD)
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 11.01.2018
05.1 KOLEKTIVNA POGODBA GRADBENIH DEJAVNOSTI (KPGD)
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 11.01.2018
06.2a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 10.01.2018
28.1 KOLEKTIVNA POGODBA ELEKTROGOSPODARSTVA SLOVENIJE
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 10.01.2018
06.1b RAZLAGE Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti

Najbolj obiskano

Delo in prispevki / Delovna razmerja - 01.08.2016
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 29.01.2018
Znesek minimalne plače
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 12.02.2018
22.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA NEGOSPODARSTVO V REPUBLIKI SLOVENIJI (KPnd)
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 23.01.2018
ZBIRNI PODATKI PO KOLEKTIVNIH POGODBAH ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI - januar 2018
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 21.12.2016
42.3 KOLEKTIVNA POGODBA ZA OBRT IN PODJETNIŠTVO
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 14.12.2017
07.3 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI GOSTINSTVA IN TURIZMA SLOVENIJE
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 12.12.2017
01.2 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 22.01.2018
45.1 KOLEKTIVNA POGODBA MED DELAVCI IN DRUŽBAMI DROBNEGA GOSPODARSTVA (KPdg)