Novosti

Davki / Davčni postopek in davčna služba / 02.03.2018
ZAKON O DAVČNEM POSTOPKU (ZDavP-2 - neuradno prečiščeno besedilo)
Davki / Davčni postopek in davčna služba / 19.02.2018
Uredba o upravnem poslovanju
Davki / Davčni postopek in davčna služba / 11.12.2017
ZAKON O DAVČNEM POSTOPKU (ZDavP-2 - neuradno prečiščeno besedilo)
Davki / Davčni postopek in davčna služba / 11.12.2017
ZAKON O DAVČNEM POTRJEVANJU RAČUNOV (ZDavPR - neuradno prečiščeno besedilo)
Davki / Davčni postopek in davčna služba / 19.10.2017
Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost

Najbolj obiskano

Davki / Davčni postopek in davčna služba - 02.03.2018
ZAKON O DAVČNEM POSTOPKU (ZDavP-2 - neuradno prečiščeno besedilo)
Davki / Davčni postopek in davčna služba - 11.12.2017
ZAKON O DAVČNEM POTRJEVANJU RAČUNOV (ZDavPR - neuradno prečiščeno besedilo)
Davki / Davčni postopek in davčna služba - 11.10.2016
ZAKON O DAVČNEM POSTOPKU (ZDavP-2 - neuradno prečiščeno besedilo)
Davki / Davčni postopek in davčna služba - 07.06.2006
ZAKON O DAVČNEM POSTOPKU (ZDavP-1-UPB2 - uradno prečiščeno besedilo - UPB2)