O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2005
Uporaba do: 31.12.2005
Datum vpisa: 27.01.2006
1. Čeprav je veljavnost Pojasnila 28.01.2006, se njegova 1. do 6. točka uporabljajo za sestavitev letnega poročila za leto 2005 po SRS (2002). 2. Podjetja, katerih poslovno letno ni enako koledarskemu, prenehajo uporabljati SRS 19 (2002) - in s tem tudi 1. do 6. točko tega Pojasnila - z zaključkom poslovnega leta, ki konča po 01.01.2006. Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 60
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
05. SRS 5 - Pojasnilo 1: Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost 07.12.2002 [!] 31.12.2005 04.03.2003
08. SRS 8 - Pojasnilo 1: Poravnavanje izgub 09.08.2002 [!] 31.12.2005 04.03.2003
38. SRS 38 - Računovodske rešitve v vzajemnih skladih 01.01.2002 [!] 31.12.2005 03.03.2003
37. SRS 37 - Računovodske rešitve v podjetjih v stečaju ali likvidaciji 01.01.2002 [!] 31.12.2005 03.03.2003
36. SRS 36 - Računovodske rešitve v nepridobitnih organizacijah - pravnih osebah zasebnega prava 01.01.2002 31.12.2005 03.03.2003
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 60