aktualno arhiv vse     Število vpisov: 18
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Pravilnik o izvajanju Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (PZDDPO-2 - neuradno prečiščeno besedilo) 05.12.2015 07.12.2015
Pravilnik o transfernih cenah (neuradno prečiščeno besedilo) 21.01.2012 23.01.2012
Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj 01.01.2012 [!] 05.10.2012
Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2009 02.09.2009
SKLEP o določitvi seznama držav, s katerimi ni zagotovljena izmenjava informacij 02.08.2008 16.06.2017 19.06.2017
Seznam držav iz 8., 24., 25., 30. in 70. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb 05.03.2008 [!] 08.05.2008
Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti 01.12.2007 [!] 31.12.2008 03.12.2007
OBVESTILO o uveljavitvi in začetku uporabe davčne regijske olajšave za raziskave in razvoj 16.08.2007 05.10.2007
Pravilnik o priznani obrestni meri (Pravillnik-POM; neuradno prečiščeno besedilo) 13.06.2007 13.06.2007
Seznam držav iz 8., 24., 25., 30. in 70. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb 28.05.2007 [!] 04.03.2008 29.05.2007
Pravilnik o izvajanju Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb 01.01.2007 06.07.2007 10.01.2007
PRAVILNIK O UVELJAVLJANJU DAVČNIH OLAJŠAV ZA VLAGANJA V RAZISKAVE IN RAZVOJ 28.07.2006 31.12.2006 27.07.2006
Uredba o davčni regijski olajšavi za raziskave in razvoj 01.01.2006 [!] 31.12.2006 17.01.2007
PRAVILNIK O DOLOČITVI OPREME ZA RAZISKAVE IN RAZVOJ ZA UVELJAVLJANJE DODATNEGA ZMANJŠANJA DAVČNE OSNOVE V VIŠINI 10% INVESTIRANEGA ZNESKA V TO OPREMO 17.08.2005 [!] 31.12.2005 17.08.2005
PRAVILNIK O IZVAJANJU ZAKONA O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB 01.05.2005 31.12.2006 03.05.2004
PRAVILNIK O DOLOČANJU PRIMERLJIVIH TRŽNIH CEN 01.01.2005 31.12.2006 08.12.2004
PRAVILNIK O PRIZNANI OBRESTNI MERI 01.01.2005 31.12.2006 05.01.2005
PRAVILNIK O DAVČNO NEPRIZNANIH ODHODKIH DAVČNEGA ZAVEZANCA 11.01.2003 31.12.2004 01.03.2003
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 18