O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2005
Uporaba do: 31.12.2005
Datum vpisa: 27.01.2006
1. Čeprav je veljavnost Pojasnila 28.01.2006, se njegova 1. do 6. točka uporabljajo za sestavitev letnega poročila za leto 2005 po SRS (2002). 2. Podjetja, katerih poslovno letno ni enako koledarskemu, prenehajo uporabljati SRS 19 (2002) - in s tem tudi 1. do 6. točko tega Pojasnila - z zaključkom poslovnega leta, ki konča po 01.01.2006. Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 60
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
20. SRS 20 - Računovodsko predračunavanje in računovodski predračuni 01.01.2002 [!] 31.12.2005 03.03.2003
19. SRS 19 - Vrste poslovnega izida in finančnega izida 01.01.2002 [!] 31.12.2005 03.03.2003
18. SRS 18 - Prihodki 01.01.2002 [!] 31.12.2005 03.03.2003
17. SRS 17 - Odhodki 01.01.2002 [!] 31.12.2005 03.03.2003
16. SRS 16 - Stroški po vrstah, mestih in nosilcih 01.01.2002 [!] 31.12.2005 03.03.2003
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 60