Novosti

Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 11.05.2020
GRADBENI ZAKON (GZ - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 18.03.2020
ZAKON O INDUSTRIJSKI LASTNINI (ZIL - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 17.03.2020
ZAKON O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU (ZIZ - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 17.03.2020
STVARNOPRAVNI ZAKONIK (SPZ - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 09.10.2019
STANOVANJSKI ZAKON (SZ-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 03.09.2019
Odločba Ustavnega sodišča - drugi ostavek 71. člena ZIZ (30.08.2019)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 23.07.2019
Vrste prostorov - uporaba od 20.04.2019 naprej
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 20.06.2018
Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 05.06.2018
UREDBA o razvrščanju objektov
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 28.03.2018
OBLIGACIJSKI ZAKONIK (OZ - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 28.03.2018
OBLIGACIJSKI ZAKONIK (OZ - uradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 28.02.2018
ZAKON O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU (ZIZ - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 08.06.2017
STANOVANJSKI ZAKON (SZ-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 19.10.2016
Odločba Ustavnega sodišča - 184. člen OZ (14.10.2016)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 13.10.2016
ZAKON O KOLEKTIVNEM UPRAVLJANJU AVTORSKE IN SORODNIH PRAVIC (ZKUASP)

Najbolj obiskano

Ostalo / Civilno pravo in ostalo - 28.03.2018
OBLIGACIJSKI ZAKONIK (OZ - uradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo - 17.03.2020
ZAKON O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU (ZIZ - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo - 11.05.2020
GRADBENI ZAKON (GZ - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo - 23.07.2019
Vrste prostorov - uporaba od 20.04.2019 naprej
Ostalo / Civilno pravo in ostalo - 17.03.2020
STVARNOPRAVNI ZAKONIK (SPZ - neuradno prečiščeno besedilo)