Novosti

Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 20.06.2018
Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 05.06.2018
Vrste prostorov - uporaba od 03.04.2018 naprej
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 05.06.2018
UREDBA o razvrščanju objektov
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 05.06.2018
GRADBENI ZAKON (GZ)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 28.03.2018
OBLIGACIJSKI ZAKONIK (OZ - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 28.03.2018
OBLIGACIJSKI ZAKONIK (OZ - uradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 28.02.2018
ZAKON O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU (ZIZ - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 08.06.2017
STANOVANJSKI ZAKON (SZ-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 19.10.2016
Odločba Ustavnega sodišča - 184. člen OZ (14.10.2016)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 13.10.2016
ZAKON O KOLEKTIVNEM UPRAVLJANJU AVTORSKE IN SORODNIH PRAVIC (ZKUASP)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 02.12.2015
Pravilnik o postopku z najdenimi stvarmi
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 06.11.2015
Odločba Ustavnega sodišča - 204. člen ZOR (03.11.2015)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 05.11.2015
ZAKON O PROSTOVOLJSTVU (ZProst - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 05.08.2015
ZAKON O POGOJIH ZA IZVEDBO UKREPA ODPUSTA DOLGOV (ZPIUOD)

Najbolj obiskano

Ostalo / Civilno pravo in ostalo - 07.02.2007
OBLIGACIJSKI ZAKONIK (OZ)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo - 28.02.2018
ZAKON O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU (ZIZ - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo - 28.03.2018
OBLIGACIJSKI ZAKONIK (OZ - uradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo - 28.03.2018
OBLIGACIJSKI ZAKONIK (OZ - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo - 05.06.2018
GRADBENI ZAKON (GZ)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo - 05.06.2018
Vrste prostorov - uporaba od 03.04.2018 naprej
Ostalo / Civilno pravo in ostalo - 20.06.2018
Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov