aktualno arhiv vse     Število vpisov: 56
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
ZAKON O AVTORSKI IN SORODNIH PRAVICAH (ZASP - neuradno prečiščeno besedilo) 19.10.2019 08.10.2019
STANOVANJSKI ZAKON (SZ-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 19.10.2019 [!] 09.10.2019
Pravilnik o vrstah dejanskih rab dela stavbe in vrstah prostorov, ki pripadajo delu stavbe 20.04.2019 08.04.2019
Vrste prostorov - uporaba od 20.04.2019 naprej 20.04.2019 23.07.2019
Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov 16.06.2018 20.06.2018
UREDBA o razvrščanju objektov 02.06.2018 05.06.2018
GRADBENI ZAKON (GZ) 01.06.2018 05.06.2018
ZAKON O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU (ZIZ - neuradno prečiščeno besedilo) 25.03.2018 [!] 28.02.2018
STANOVANJSKI ZAKON (SZ-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 17.06.2017 [!] 18.10.2019 08.06.2017
ZAKON O KOLEKTIVNEM UPRAVLJANJU AVTORSKE IN SORODNIH PRAVIC (ZKUASP) 22.10.2016 [!] 13.10.2016
ZAKON O AVTORSKI IN SORODNIH PRAVICAH (ZASP - neuradno prečiščeno besedilo) 22.10.2016 18.10.2019 13.10.2016
Pravilnik o obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od drugih dohodkov 24.12.2015 23.12.2015
Pravilnik o postopku z najdenimi stvarmi 12.12.2015 [!] 02.12.2015
ZAKON O PROSTOVOLJSTVU (ZProst - neuradno prečiščeno besedilo) 18.11.2015 05.11.2015
ZAKON O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU (ZIZ - neuradno prečiščeno besedilo) 04.08.2015 [!] 24.03.2018 21.07.2015
ZAKON O POGOJIH ZA IZVEDBO UKREPA ODPUSTA DOLGOV (ZPIUOD) 01.08.2015 05.08.2015
ZAKON O AVTORSKI IN SORODNIH PRAVICAH (ZASP - neuradno prečiščeno besedilo) 30.07.2015 21.10.2016 05.08.2015
SKLEP o izpolnitvi tehničnih pogojev za začetek uporabe nekaterih določb Zakona o izvršbi in zavarovanju 15.07.2015 13.07.2015
ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV (ZGO-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 21.03.2015 31.05.2018 24.03.2015
ZAKON O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU (ZIZ - neuradno prečiščeno besedilo) 30.07.2014 [!] 03.08.2015 17.07.2014
Odločba Ustavnega sodišča - 1. točka prvega odstavka 258. člena ZIZ (28.07.2014) 29.07.2014 29.07.2014 29.07.2014
Odločba Ustavnega sodišča - šesti odstavek 45. člena, drugi odstavek 138. člena ter drugi odstavek 150. člena ZIZ (20.06.2014) 24.06.2014 24.06.2014 24.06.2014
ZAKON O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU (ZIZ - neuradno prečiščeno besedilo) 20.06.2014 [!] 29.07.2014 17.07.2014
ZAKON O AVTORSKI IN SORODNIH PRAVICAH (ZASP - neuradno prečiščeno besedilo) 28.12.2013 [!] 29.07.2015 03.01.2014
ZAKON O INDUSTRIJSKI LASTNINI (ZIL - neuradno prečiščeno besedilo) 21.12.2013 17.12.2013
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 56