Novosti

Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 09.10.2019
STANOVANJSKI ZAKON (SZ-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 03.09.2019
Odločba Ustavnega sodišča - drugi ostavek 71. člena ZIZ (30.08.2019)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 23.07.2019
Vrste prostorov - uporaba od 20.04.2019 naprej
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 20.06.2018
Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 05.06.2018
UREDBA o razvrščanju objektov
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 05.06.2018
GRADBENI ZAKON (GZ)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 28.03.2018
OBLIGACIJSKI ZAKONIK (OZ - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 28.03.2018
OBLIGACIJSKI ZAKONIK (OZ - uradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 28.02.2018
ZAKON O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU (ZIZ - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 08.06.2017
STANOVANJSKI ZAKON (SZ-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 19.10.2016
Odločba Ustavnega sodišča - 184. člen OZ (14.10.2016)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 13.10.2016
ZAKON O KOLEKTIVNEM UPRAVLJANJU AVTORSKE IN SORODNIH PRAVIC (ZKUASP)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 02.12.2015
Pravilnik o postopku z najdenimi stvarmi
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 06.11.2015
Odločba Ustavnega sodišča - 204. člen ZOR (03.11.2015)

Najbolj obiskano

Ostalo / Civilno pravo in ostalo - 09.10.2019
STANOVANJSKI ZAKON (SZ-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo - 28.03.2018
OBLIGACIJSKI ZAKONIK (OZ - uradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo - 06.11.2013
STVARNOPRAVNI ZAKONIK (SPZ - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo - 05.06.2018
GRADBENI ZAKON (GZ)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo - 05.06.2018
UREDBA o razvrščanju objektov
Ostalo / Civilno pravo in ostalo - 25.05.2007
STANOVANJSKI ZAKON (SZ-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo - 10.06.2008
STANOVANJSKI ZAKON (SZ-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo - 02.12.2015
Pravilnik o postopku z najdenimi stvarmi
Ostalo / Civilno pravo in ostalo - 07.06.2012
STANOVANJSKI ZAKON (SZ-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo - 28.03.2018
OBLIGACIJSKI ZAKONIK (OZ - neuradno prečiščeno besedilo)