O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2005
Uporaba do: 31.12.2005
Datum vpisa: 27.01.2006
1. Čeprav je veljavnost Pojasnila 28.01.2006, se njegova 1. do 6. točka uporabljajo za sestavitev letnega poročila za leto 2005 po SRS (2002). 2. Podjetja, katerih poslovno letno ni enako koledarskemu, prenehajo uporabljati SRS 19 (2002) - in s tem tudi 1. do 6. točko tega Pojasnila - z zaključkom poslovnega leta, ki konča po 01.01.2006. Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 60
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
25. SRS 25 - Oblike izkaza poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje 01.01.2002 [!] 31.12.2005 03.03.2003
24. SRS 24 - Oblike bilance stanja za zunanje poslovno poročanje 01.01.2002 [!] 31.12.2005 03.03.2003
23. SRS 23 - Računovodsko obračunavanje in računovodski obračuni 01.01.2002 [!] 31.12.2005 03.03.2003
22. SRS 22 - Poslovne knjige 01.01.2002 [!] 31.12.2005 03.03.2003
21. SRS 21 - Knjigovodske listine 01.01.2002 [!] 31.12.2005 03.03.2003
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 60