aktualno arhiv vse     Število vpisov: 9
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Valorizacijski količniki za preračun osnov iz prejšnjih let zavarovanja na raven povprečne plače na zaposleno osebo, izplačane za leto 2018 01.06.2019 [!] 20.05.2019
Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.04.2019 26.03.2019
Valorizacijski količniki za preračun osnov iz prejšnjih let zavarovanja na raven povprečne plače na zaposleno osebo, izplačane za leto 2017 26.05.2018 [!] 31.05.2019 11.05.2018
Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.04.2018 31.03.2019 26.03.2018
Pravilnik o določanju zavarovalne osnove (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 18.12.2017
Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji (leto 2018) 01.01.2018 31.12.2018 22.03.2019
Pravilnik o vračilu dela prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev (neuradno prečiščeno besedilo) 02.09.2017 [!] 04.09.2017
Pravilnik o določanju zavarovalne osnove (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 24.12.2016 31.12.2017 27.12.2016
Obrazec za uvedbo postopka za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja (OBR. IZ 1) 16.11.2013 18.11.2013
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 9