aktualno arhiv vse     Število vpisov: 9
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Pravilnik o določanju zavarovalne osnove (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 18.12.2017
Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 18.11.2017 20.11.2017
Pravilnik o vračilu dela prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev (neuradno prečiščeno besedilo) 02.09.2017 [!] 04.09.2017
Valorijacijski količniki za preračun osnov iz prejšnjih let zavarovanja na raven povprečne plače na zaposleno osebo, izplačane za leto 2016 20.05.2017 [!] 08.05.2017
Pravilnik o določanju zavarovalne osnove (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 24.12.2016 31.12.2017 27.12.2016
Valorizacijski količniki za preračun osnov iz prejšnjih let zavarovanja na raven povprečne plače na zaposleno osebo, izplačane za leto 2015 26.05.2016 [!] 19.05.2017 11.05.2016
Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja 01.04.2016 31.03.2017 21.03.2016
Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji (leto 2016) 01.01.2016 31.12.2016 17.03.2017
Obrazec za uvedbo postopka za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja (OBR. IZ 1) 16.11.2013 18.11.2013
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 9