O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge (1) :
Datum vpisa: 28.02.2007
Članek nima posebnosti! E-Super časnik, številka 02-07.pdf

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 5
Naslov Datum vpisa
PREVREDNOTENJE IN ODPISI TERJATEV - VIDIK ZDDPO-2, SRS (2006) IN ZDDV-1, številka 06-07 31.12.2007
UVELJAVLJANJE ODBITKA VSTOPNEGA DDV NA PODLAGI ODBITNEGA DELEŽA, številka 05-07 21.08.2007
HRAMBA POSLOVNE DOKUMENTACIJE, številka 04-07 31.07.2007
KNJIGOVODSKA IN DAVČNA OBRAVNAVA OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV Z NABAVNO VREDNOSTJO DO 500 EUROV V SKLADU Z DOLOČILI SRS (2006), ZDDPO-1 IN ZDDPO-2, številka 03-07 13.03.2007
NEKAJ POMEMBNIH ADMINISTRATIVNIH INFORMACIJ GLEDE VSEBINE IZDANIH RAČUNOV SKLADNO Z DOLOČILI 82. ČLENA ZDDV-1, številka 01-07 29.01.2007
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 5