O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum izdaje: 22.02.2023
Datum vpisa: 19.09.2023
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 172
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
ODMERA DDPO – Vključitev skritih rezerv iz oddelitve finančne naložbe in izredni prihodki iz naslova prejetih sredstev – Restriktivna razlaga dokazne prekluzije (I U 1663/2021-15) 12.02.2024 14.06.2024
NEPRAVILNOSTI PRI PRIHODKIH IN ODHODKIH V OBRAČUNU DDPO – DVIGI IZ TRR-JA družbe kot Drugi dohodek po ZDoh-2 (I U 1638/2020-14) 01.06.2023 05.06.2024
DAVČNA OSNOVA ZA DDPO – (Ne)obstoj dokaznega pravila – Substanciranje dokaznega predloga (I U 902/2021-7) 17.10.2023 15.05.2024
POSOJILNE POGODBE, UDELEŽBA V DOBIČKU, POGODBE O PRODAJI TERJATEV IN DOGOVORI O POBOTU – Prikrit pravni posel, davčni odtegljaj (I U 647/2021-17) 05.10.2023 08.05.2024
DAVČNO PRIZNANI ODHODKI – RAZMEJITEV DRUGIH DOHODKOV PO ZDoh-2 OD PRIKRITEGA IZPLAČILA DOBIČKA (I U 1709/2020-49) 16.10.2023 24.04.2024
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 172