O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum izdaje: 07.09.2023
Datum vpisa: 08.09.2023
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 90
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
DELAVEC IZ DRŽAVE ČLANICE, KI JE PRENESEL SVOJE STALNO PREBIVALIŠČE V ŠVICO – Davčne ugodnosti – Omejitev na omejeno obdavčljive delavce, ki so rezidenti države članice ali države pogodbenice Sporazuma o EGP – Enako obravnavanje (C-627/22) 30.05.2024 31.05.2024
DOHODNINA IN DAVČNA UGODNOST NA PODROČJU OBDAVČITVE KAPITALSKIH DOBIČKOV OD ODSVOJITVE DELEŽEV MALIH PODJETIJ – Izključitev podjetij s sedežem v drugih državah članicah (C-472/22) 16.11.2023 21.11.2023
OBDAVČITEV DOHODKOV OD OBRESTI NA OBVEZNICE IN DOLŽNIŠKE VREDNOSTNE PAPIRJE – Obresti, ki jih dolgujejo in izplačajo subjekti nerezidenti na nacionalnem ozemlju – Različno obravnavanje glede na kraj sedeža izdajatelja in subjekta plačnika zadevnih obresti (C-312/22) 12.10.2023 16.10.2023
POLITIKE IN PRAKSE PREJEMKOV DIREKTORJEV DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE KNPVP ALI UPRAVITELJA ALTERNATIVNEGA INVESTICIJSKEGA SKLADA – Dividende, izplačane nekaterim vodstvenim članom – Pojem prejemki (C-352/20) 01.08.2022 26.10.2022
ZAKONODAJA O IZOGIBANJU DVOJNEGA OBDAVČEVANJA –Dohodki, prejeti v državi članici, ki ni država članica rezidentstva – Način izračuna oprostitve v državi članici rezidentstva – Izguba dela nekaterih davčnih ugodnosti (C-241/20) 15.07.2021 02.09.2021
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 90