O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum izdaje: 12.05.2022
Datum vpisa: 13.05.2022
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 164
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
PROSTI PRETOK KAPITALA IN DDPO – Oprostitev investicijskih skladov – Pogoj v zvezi z ustanovitvijo sklada na podlagi pogodbenega prava (C-342/20) 07.04.2022 07.04.2022
PROSTI PRETOK KAPITALA IN OBDAVČITEV DIVIDEND – Rezidenčni in nerezidenčni KNP – Pri viru odtegnjen davek, ki se nanaša le na dividende, izplačane nerezidenčnim KNP (C-545/19) 17.03.2022 18.03.2022
DAVČNI ODTEGLJAJ OD FIKTIVNIH OBRESTI NA BREZOBRESTNO POSOJILO – Plačila obresti med povezanimi družbami iz različnih držav članic – Oprostitev plačila davčnega odtegljaja (C-257/20) 24.02.2022 04.03.2022
DDPO IN OBVEZNOST KUPCEV STORITEV, DA DAVČNI UPRAVI PRIJAVIJO IN POSREDUJEJO DOKAZILA O ZNESKIH, KI SO JIH ZARAČUNALI PONUDNIKI STORITEV S SEDEŽEM V DRUGI DRŽAVI ČLANICI – Neobstoj take obveznosti za povsem notranje storitve (C-52/21 in C-53/21) 24.02.2022 03.03.2022
DDPO IN LETNI RAČUNOVODSKI IZKAZI POSAMEZNIH VRST DRUŽB – Knjiženje prihodkov in pravic intelektualne lastnine – Načelo prikazovanja resnične in poštene slike – Postavke, prikazane v letnih računovodskih izkazih – Spoštovanje računovodskih načel (C-363/20) 13.01.2022 17.01.2022
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 164