aktualno arhiv vse     Število vpisov: 149
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
IZOGIBANJE EKONOMSKE DVOJNE OBDAVČITVE - Pogoji za upoštevanje zmanjšanja vrednosti deležev zaradi razdelitve dividend pri določanju davčne osnove pridobitelja (C-182/08) 17.09.2009 21.09.2009
DAVČNE UGODNOSTI, KI JIH DODELI TERITORIALNA ENOTA DRŽAVE ČLANICE – Davčni dobropis v višini 45% zneska naložb – Odločbe, s katerimi so sheme pomoči razglašene za nezdružljive s skupnim trgom in s katerimi je naloženo vračilo že izplačanih pomoči (od T-227/01 do T-229/01, T-265/01, T-266/01 in T-270/01) 09.09.2009 27.11.2009
DAVČNE UGODNOSTI, KI JIH PRIZNA OZEMELJSKA ENOTA DRŽAVE ČLANICE – Davčne oprostitve – Odločbe, s katerimi so bile sheme pomoči razglašene za nezdružljive s skupnim trgom in s katerimi je bilo naloženo vračilo izplačanih pomoči (od T-30/01 do T-32/01 in od T-86/02 do T-88/02) 09.09.2009 01.12.2009
PRENOS SEDEŽA DEJANSKE UPRAVE ALI REGISTRIRANEGA SEDEŽA IZ ENE DRŽAVE ČLANICE V DRUGO – Dajatev na kapital, ki je vključen v poslovne dejavnosti, ki jih opravljajo v državi članici podružnice ali stalna predstavništva družb s sedežem v drugi državi članici (C-397/07) 09.07.2009 21.07.2009
RAZDELITEV DIVIDEND - Pri viru odtegnjeni davek od dividend, izplačanih družbam nerezidentkam, ki niso družbe v smislu Direktive 90/435/EGS - Oprostitev plačila davka od dividend, izplačanih družbam rezidentkam (C-303/07) 18.06.2009 19.06.2009
DISKRIMINACIJA PRI OBRAVNAVANJU DIVIDEND, KI SO JIH IZPLAČALE NIZOZEMSKE DRUŽBE - Oprostitev pri viru odtegnjenega davka - Družbe prejemnice s sedežem v državah članicah Skupnosti oz. na Islandiji in na Norveškem (C-521/07) 11.06.2009 15.06.2009
SISTEM POMOČI, KI SO JIH ITALIJANSKI ORGANI V OBLIKI DAVČNIH OPROSTITEV IN POSOJIL PO UGODNEJŠI OBRESTNI MERI DODELILI NEKATERIM JAVNIM STORITVENIM PODJETJEM - Odločba, s katero so bile pomoči razglašene za nezdružljive s skupnim trgom (T-292/02) 11.06.2009 19.08.2009
SISTEM POMOČI, KI SO JIH ITALIJANSKI ORGANI V OBLIKI DAVČNIH OPROSTITEV IN POSOJIL PO UGODNEJŠI OBRESTNI MERI DODELILI NEKATERIM JAVNIM STORITVENIM PODJETJEM - Odločba, s katero so bile pomoči razglašene za nezdružljive s skupnim trgom (T-222/04) 11.06.2009 20.08.2009
SISTEM POMOČI, KI SO JIH ITALIJANSKI ORGANI V OBLIKI DAVČNIH OPROSTITEV IN POSOJIL PO UGODNEJŠI OBRESTNI MERI DODELILI NEKATERIM JAVNIM STORITVENIM PODJETJEM - Odločba, s katero so bile pomoči razglašene za nezdružljive s skupnim trgom (T-189/03) 11.06.2009 21.08.2009
SISTEM POMOČI, KI SO JIH ITALIJANSKI ORGANI V OBLIKI DAVČNIH OPROSTITEV IN POSOJIL PO UGODNEJŠI OBRESTNI MERI DODELILI NEKATERIM JAVNIM STORITVENIM PODJETJEM - Odločba, s katero so bile pomoči razglašene za nezdružljive s skupnim trgom (T-300/02) 11.06.2009 24.08.2009
SISTEM POMOČI, KI SO JIH ITALIJANSKI ORGANI V OBLIKI DAVČNIH OPROSTITEV IN POSOJIL PO UGODNEJŠI OBRESTNI MERI DODELILI NEKATERIM JAVNIM STORITVENIM PODJETJEM - Odločba, s katero so bile pomoči razglašene za nezdružljive s skupnim trgom (T-301/02) 11.06.2009 25.08.2009
SISTEM POMOČI, KI SO JIH ITALIJANSKI ORGANI V OBLIKI DAVČNIH OPROSTITEV IN POSOJIL PO UGODNEJŠI OBRESTNI MERI DODELILI NEKATERIM JAVNIM STORITVENIM PODJETJEM - Odločba, s katero so bile pomoči razglašene za nezdružljive s skupnim trgom (T-309/02) 11.06.2009 26.08.2009
SISTEM POMOČI, KI SO JIH ITALIJANSKI ORGANI V OBLIKI DAVČNIH OPROSTITEV IN POSOJIL PO UGODNEJŠI OBRESTNI MERI DODELILI NEKATERIM JAVNIM STORITVENIM PODJETJEM - Odločba, s katero so bile pomoči razglašene za nezdružljive s skupnim trgom (T-297/02) 11.06.2009 27.08.2009
NACIONALNI SPOR GLEDE MOŽNOSTI DAVČNEGA ODBITKA GLOBE, NALOŽENE Z ODLOČBO KOMISIJE - Pisno predložene pripombe Komisije (C-429/07) 11.06.2009 18.08.2009
NACIONALNA UREDITEV, KATERE CILJ JE ODPRAVA DVOJNEGA OBDAVČEVANJA DISTRIBUIRANIH DOBIČKOV - Odbitek vsote prejetih dividend od davčne osnove matične družbe, le če je ta ustvarila obdavčljivi dobiček (C-439/07 in C-499/07) 04.06.2009 02.09.2009
ODBITEK VSOTE PREJETIH DIVIDEND OD DAVČNE OSNOVE MATIČNE DRUŽBE SAMO, ČE JE TA USTVARILA OBDAVČLJIVI DOBIČEK - Nacionalna ureditev, katere cilj je odprava dvojnega obdavčevanja distribuiranih dobičkov (C-138/07) 12.02.2009 19.02.2009
DDPO - ODBITEK ZMANJŠANJA VREDNOSTI DELEŽEV V DRUŽBAH NEREZIDENTKAH (C-377/07) 22.01.2009 26.01.2009
DAVČNI ODTEGLJAJ OD OBRESTI NA VIRU - (Ne)pobiranje pri viru odtegnjenega davka na dohodke iz premoženja od obresti, nakazanih družbam (ne)rezidentkam (C-282/07) 22.12.2008 29.01.2009
DDPO IN UŽITEK NA DELEŽIH - Izvzem dividend in dohodkov, ki so podobni dividendam (C-48/07) 22.12.2008 30.01.2009
ČEZMEJNA ZAMENJAVA KAPITALSKIH DELEŽEV – Pravila države članice, ki ohranitev računovodske vrednosti prenesenih kapitalskih deležev, prejetih v zameno za nove kapitalske deleže, in s tem davčno nevtralnost prenosa pogojujejo s tem, da je ta vrednost prenesena v davčno bilanco tuje družbe prevzemnice (C-285/07) 11.12.2008 12.12.2008
INVESTICIJSKA OLAJŠAVA - Nacionalna ureditev, ki pravico do davčne ugodnosti pridržuje za sredstva, ki se uporabljajo v stalni poslovni enoti na nacionalnem ozemlju - Izključitev sredstev, danih v uporabo proti plačilu in uporabljanih zlasti v drugih državah članicah (C-330/07) 05.12.2008 05.12.2008
OBDAVČITEV V KONCERNU / SKUPINI - Vključitev v skupinski davčni obračun - Družbe vnukinje rezidentke v lasti hčerinske družbe nerezidentke (C-418/07) 27.11.2008 01.12.2008
DAVČNA UREDITEV IZGUB, NASTALIH STALNI POSLOVNI ENOTI V DRŽAVI ČLANICI EGP, KATERE MATIČNA DRUŽBA IMA STATUTARNI SEDEŽ V DRŽAVI ČLANICI EVROPSKE UNIJE (C-157/07) 23.10.2008 23.10.2008
VREDNOTENJE DELEŽEV KAPITALSKE DRUŽBE, KI NE KOTIRAJO NA BORZI - Različnost vrednotenja glede na sedež družbe - DDPO (C-360/06) 02.10.2008 07.10.2008
DAVČNI UKREPI REGIONALNIH IN LOKALNIH OBLASTI - Davčna stopnja DDPO - Selektivnost predpisov v smislu pojma državne pomoči (od C-428/06 do C-434/06) 11.09.2008 15.09.2008
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 149