aktualno arhiv vse     Število vpisov: 145
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
RAZDELITEV DIVIDEND - Pri viru odtegnjeni davek od dividend, izplačanih družbam nerezidentkam, ki niso družbe v smislu Direktive 90/435/EGS - Oprostitev plačila davka od dividend, izplačanih družbam rezidentkam (C-303/07) 18.06.2009 19.06.2009
DISKRIMINACIJA PRI OBRAVNAVANJU DIVIDEND, KI SO JIH IZPLAČALE NIZOZEMSKE DRUŽBE - Oprostitev pri viru odtegnjenega davka - Družbe prejemnice s sedežem v državah članicah Skupnosti oz. na Islandiji in na Norveškem (C-521/07) 11.06.2009 15.06.2009
SISTEM POMOČI, KI SO JIH ITALIJANSKI ORGANI V OBLIKI DAVČNIH OPROSTITEV IN POSOJIL PO UGODNEJŠI OBRESTNI MERI DODELILI NEKATERIM JAVNIM STORITVENIM PODJETJEM - Odločba, s katero so bile pomoči razglašene za nezdružljive s skupnim trgom (T-292/02) 11.06.2009 19.08.2009
SISTEM POMOČI, KI SO JIH ITALIJANSKI ORGANI V OBLIKI DAVČNIH OPROSTITEV IN POSOJIL PO UGODNEJŠI OBRESTNI MERI DODELILI NEKATERIM JAVNIM STORITVENIM PODJETJEM - Odločba, s katero so bile pomoči razglašene za nezdružljive s skupnim trgom (T-222/04) 11.06.2009 20.08.2009
SISTEM POMOČI, KI SO JIH ITALIJANSKI ORGANI V OBLIKI DAVČNIH OPROSTITEV IN POSOJIL PO UGODNEJŠI OBRESTNI MERI DODELILI NEKATERIM JAVNIM STORITVENIM PODJETJEM - Odločba, s katero so bile pomoči razglašene za nezdružljive s skupnim trgom (T-189/03) 11.06.2009 21.08.2009
SISTEM POMOČI, KI SO JIH ITALIJANSKI ORGANI V OBLIKI DAVČNIH OPROSTITEV IN POSOJIL PO UGODNEJŠI OBRESTNI MERI DODELILI NEKATERIM JAVNIM STORITVENIM PODJETJEM - Odločba, s katero so bile pomoči razglašene za nezdružljive s skupnim trgom (T-300/02) 11.06.2009 24.08.2009
SISTEM POMOČI, KI SO JIH ITALIJANSKI ORGANI V OBLIKI DAVČNIH OPROSTITEV IN POSOJIL PO UGODNEJŠI OBRESTNI MERI DODELILI NEKATERIM JAVNIM STORITVENIM PODJETJEM - Odločba, s katero so bile pomoči razglašene za nezdružljive s skupnim trgom (T-301/02) 11.06.2009 25.08.2009
SISTEM POMOČI, KI SO JIH ITALIJANSKI ORGANI V OBLIKI DAVČNIH OPROSTITEV IN POSOJIL PO UGODNEJŠI OBRESTNI MERI DODELILI NEKATERIM JAVNIM STORITVENIM PODJETJEM - Odločba, s katero so bile pomoči razglašene za nezdružljive s skupnim trgom (T-309/02) 11.06.2009 26.08.2009
SISTEM POMOČI, KI SO JIH ITALIJANSKI ORGANI V OBLIKI DAVČNIH OPROSTITEV IN POSOJIL PO UGODNEJŠI OBRESTNI MERI DODELILI NEKATERIM JAVNIM STORITVENIM PODJETJEM - Odločba, s katero so bile pomoči razglašene za nezdružljive s skupnim trgom (T-297/02) 11.06.2009 27.08.2009
NACIONALNI SPOR GLEDE MOŽNOSTI DAVČNEGA ODBITKA GLOBE, NALOŽENE Z ODLOČBO KOMISIJE - Pisno predložene pripombe Komisije (C-429/07) 11.06.2009 18.08.2009
NACIONALNA UREDITEV, KATERE CILJ JE ODPRAVA DVOJNEGA OBDAVČEVANJA DISTRIBUIRANIH DOBIČKOV - Odbitek vsote prejetih dividend od davčne osnove matične družbe, le če je ta ustvarila obdavčljivi dobiček (C-439/07 in C-499/07) 04.06.2009 02.09.2009
ODBITEK VSOTE PREJETIH DIVIDEND OD DAVČNE OSNOVE MATIČNE DRUŽBE SAMO, ČE JE TA USTVARILA OBDAVČLJIVI DOBIČEK - Nacionalna ureditev, katere cilj je odprava dvojnega obdavčevanja distribuiranih dobičkov (C-138/07) 12.02.2009 19.02.2009
DDPO - ODBITEK ZMANJŠANJA VREDNOSTI DELEŽEV V DRUŽBAH NEREZIDENTKAH (C-377/07) 22.01.2009 26.01.2009
DAVČNI ODTEGLJAJ OD OBRESTI NA VIRU - (Ne)pobiranje pri viru odtegnjenega davka na dohodke iz premoženja od obresti, nakazanih družbam (ne)rezidentkam (C-282/07) 22.12.2008 29.01.2009
DDPO IN UŽITEK NA DELEŽIH - Izvzem dividend in dohodkov, ki so podobni dividendam (C-48/07) 22.12.2008 30.01.2009
ČEZMEJNA ZAMENJAVA KAPITALSKIH DELEŽEV – Pravila države članice, ki ohranitev računovodske vrednosti prenesenih kapitalskih deležev, prejetih v zameno za nove kapitalske deleže, in s tem davčno nevtralnost prenosa pogojujejo s tem, da je ta vrednost prenesena v davčno bilanco tuje družbe prevzemnice (C-285/07) 11.12.2008 12.12.2008
INVESTICIJSKA OLAJŠAVA - Nacionalna ureditev, ki pravico do davčne ugodnosti pridržuje za sredstva, ki se uporabljajo v stalni poslovni enoti na nacionalnem ozemlju - Izključitev sredstev, danih v uporabo proti plačilu in uporabljanih zlasti v drugih državah članicah (C-330/07) 05.12.2008 05.12.2008
OBDAVČITEV V KONCERNU / SKUPINI - Vključitev v skupinski davčni obračun - Družbe vnukinje rezidentke v lasti hčerinske družbe nerezidentke (C-418/07) 27.11.2008 01.12.2008
DAVČNA UREDITEV IZGUB, NASTALIH STALNI POSLOVNI ENOTI V DRŽAVI ČLANICI EGP, KATERE MATIČNA DRUŽBA IMA STATUTARNI SEDEŽ V DRŽAVI ČLANICI EVROPSKE UNIJE (C-157/07) 23.10.2008 23.10.2008
VREDNOTENJE DELEŽEV KAPITALSKE DRUŽBE, KI NE KOTIRAJO NA BORZI - Različnost vrednotenja glede na sedež družbe - DDPO (C-360/06) 02.10.2008 07.10.2008
DAVČNI UKREPI REGIONALNIH IN LOKALNIH OBLASTI - Davčna stopnja DDPO - Selektivnost predpisov v smislu pojma državne pomoči (od C-428/06 do C-434/06) 11.09.2008 15.09.2008
SKUPEN SISTEM OBDAVČITVE MATIČNIH IN ODVISNIH DRUŽB IZ RAZLIČNIH DRŽAV ČLANIC - Pojem na viru odtegnjen davek - Obravnavanje delničarjev rezidentov in delničarjev nerezidentov (C-284/06) 26.06.2008 30.06.2008
UPOŠTEVANJE IZGUBE, KI JE NASTALA V STALNI POSLOVNI ENOTI, KI IMA SEDEŽ V DRŽAVI ČLANICI IN KI PRIPADA DRUŽBI S SEDEŽEM V DRUGI DRŽAVI ČLANICI - Svoboda ustanavljanja - Neposredno obdavčevanje (C-414/06) 15.05.2008 16.05.2008
ODHODKI, KI SE NANAŠAJO NA UDELEŽBO V DOBIČKU - Nemožnost odbijanja pristojbin in stroškov, ki se nanašajo na delež v odvisni družbi – Fiksna določitev zneska navedenih stroškov – Največ 5 % dobička, ki ga je razdelila odvisna družba – Vključevanje davčnih odbitkov (C-27/07) 03.04.2008 10.04.2008
FINANČNI UČINKI PRI VRAČANJU DOTACIJSKEGA KAPITALA, KI GA JE DRUŽBA S SEDEŽEM V ENI DRŽAVI ČLANICI ODOBRILA SVOJI STALNI POSLOVNI ENOTI V DRUGI DRŽAVI ČLANICI - Določitev davčne osnove za DDPO in izključitev negativne tečajne razlike (C-293/06) 28.02.2008 28.02.2008
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 145