aktualno arhiv vse     Število vpisov: 116
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
PREDIZPOLNJEN OBRAČUN PSV V VLOGI OBRAČUNA ZAVEZANCA – Popravljanje obračuna in akt, ki se lahko izpodbija (I Up 70/2018) 05.09.2018 06.11.2018
UPORABA RAČUNALNIŠKEGA PROGRAMA OZIROMA ELEKTRONSKE NAPRAVE, KI NE ZAGOTAVLJAJO HRAMBE IZVORNIH PODATKOV O IZDANIH RAČUNIH (X Ips 297/2017) 07.03.2018 30.08.2018
SAMOPRIJAVA ZA DAVEK OD DOBIČKA IZ KAPITALA IN UVELJAVLJANJE ODLOGA UGOTAVLJANJA DAVČNE OBVEZNOSTI (X Ips 184/2017) 14.02.2018 08.05.2018
PREKVALIFIKACIJA IZPLAČILA AVTORSKEGA HONORARJA V DRUG PREJEMEK IZ DELOVNEGA RAZMERJA LASTNIKA PODJETJA – Prikrito izplačilo plače in breme dokazovanja (X Ips 271/2015) 29.11.2017 07.03.2018
PRIZNAVANJE OLAJŠAV IN DRUGIH UGODNOSTI PO NAPOVEDI VLOŽENI NA PODLAGI SAMOPRIJAVE (X Ips 63/2017) 06.07.2017 11.08.2017
POBOT ODPRAVNINE – Obveznost plačnika davka in neto znesek za pobot (VIII Ips 76/2016) 23.05.2017 25.08.2017
KAZNIVO DEJANJE ZATAJITVE FINANČNIH OBVEZNOSTI – Dajanje lažnih podatkov z namenom izogniti se plačilu dajatev in odgovorna oseba (I Ips 29280/2011) 30.03.2017 23.08.2017
ODMERA DAVKA OD NENAPOVEDANIH DOHODKOV – Zavrnitev dokaznega predloga (X Ips 295/2016) 08.03.2017 21.08.2017
RELATIVNI IN ABSOLUTNI ZASTARALNI ROK – Začetek teka zastaralnega roka za odmero davčne obveznosti in začetek tega zastaralnega roka za izterjavo davčne obveznosti (X Ips 388/2015) 16.02.2017 13.07.2017
ODMERA DAVKA OD NENAPOVEDANIH DOHODKOV – Izvedba dokazov z drugimi dokaznimi sredstvi (X Ips 255/2014) 18.01.2017 18.08.2017
RELATIVNI IN ABSOLUTNI ZASTARALNI ROK V DAVČNEM POSTOPKU – Začetek tega roka zastaranja pri odmeri dohodnine (X Ips 189/2015) 07.12.2016 27.09.2018
PROSTOVOLJNA LIKVIDACIJA DRUŽBE IN IZBRIS DOLGA AKTIVNEMU DRUŽBENIKU (X Ips 272/2014) 23.11.2016 08.11.2017
DOHODEK PO ZDoh-2 in ZADNJA MOŽNOST ZA UVELJAVLJANJE OLAJŠAVE ZA VDČ (X Ips 59/2015) 08.09.2016 25.01.2017
ODMERA DAVKA OD NENAPOVEDANIH DOHODKOV – Ustreznost postavljenega dokaznega standarda (X Ips 35/2015) 31.08.2016 17.08.2017
SEZNAM IZVRŠILNIH NASLOVOV KOT UPRAVNI AKT – Sprememba sodne prakse (X Ips 135/2016) 12.07.2016 04.07.2017
OBDAVČITEV NENAPOVEDANIH DOHODKOV ZAVEZANCA – Dolžnost prijave dohodkov – Ugovor retroaktivne uporabe zakona – Darilna pogodba (X Ips 327/2014) 18.05.2016 07.09.2016
DOPUSTNOST DAVČNE IZVRŠBE Z RUBEŽEM TERJATVE (X Ips 63/2016 in X Ips 7/2015) 13.04.2016 02.08.2016
IZREDNA PRAVNA SREDSTVA V DAVČNEM POSTOPKU – Pojem očitne napake (X Ips 471/2014) 13.04.2016 29.08.2016
VAROVANJE DAVČNE TAJNOSTI – Odvezanost uradnih oseb davčnega organa dolžnosti varovanja davčne tajnosti (I Ips 67227/2010-128) 27.08.2015 22.09.2016
DAVČNI ODTEGLJAJ OD DOHODKOV PODOBNIH DIVIDENDAM PRI IZPLAČILU ODVISNE DRUŽBE MATIČNI DRUŽBI IZ DRUGE DRŽAVE ČLANICE – Prikrit pravni posel in neuporaba direktive EU (X Ips 48/2014) 18.06.2015 21.08.2015
OBDAVČITEV NENAPOVEDANIH DOHODKOV ZAVEZANCA – Zakonitost pridobivanja podatkov o zavezancu (X Ips 336/2013) 08.06.2015 12.09.2016
DODATNA ODMERA DAVKOV – Neverodostojne listine – Gotovinska izplačila zaposlenim (X Ips 240/2013) 20.03.2015 14.04.2016
DAVČNA ZLORABA S PRESTOPOM MEJE LEGITIMNE TRANSAKCIJE – Dobiček od odsvojitve IFI kot drug dohodek po ZDoh-2 (X Ips 301/2013) 19.12.2014 16.03.2017
ODPUST OBVEZNOSTI IZ NASLOVA DOHODNINE V POSTOPKU OSEBNEGA STEČAJA (X Ips 179/2013) 27.11.2014 21.09.2016
OCENA DAVČNE OSNOVE TER UPORABA METODE CENITVE PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČITEV OBVEZNOSTI ZA PLAČILO DDV (X Ips 255/2012) 09.01.2014 04.09.2014
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 116