aktualno arhiv vse     Število vpisov: 131
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
ODSVOJITEV POSLOVNEGA DELEŽA ALI IZPLAČILO DIVIDENDE – Povezane osebe – Spregled pravnega posla prodaje in upoštevanje gospodarske vsebine (X Ips 26/2018) 02.12.2020 04.03.2021
PRIGLASITEV ODLOGA PLAČILA DAVKA PRI PODARITVI KAPITALA (X Ips 218/2017) 16.09.2020 23.11.2020
NAPOVED DOHODKA NA TEMELJU SAMOPRIJAVE VLOŽENE PO PREJETEM INFORMATIVNEM IZRAČUNU – Upoštevanje načela materialne resnice – Priznavanje stroškov v zvezi z delom in olajšav za VDČ (X Ips 27/2020) 01.07.2020 15.09.2020
ODKUP ODPADNIH SUROVIN – Prodaja premičnine kot dohodek oproščen plačila dohodnine (X Ips 20/2018) 20.05.2020 22.07.2020
POSTOPEK SKUPNEGA DOGOVORA PO KIDO – Razmerje med sodnim postopkom in postopkom skupnega dogovora (X Ips 12/2018) 17.07.2019 13.11.2019
LICENČNINE IN TRANSFERNE CENE – Uveljavitev v postopku skupnega dogovora sprejete odločitve – Posebno izredno pravno sredstvo (X Ips 25/2016) 17.07.2019 09.04.2021
VLOŽITEV DAVČNE NAPOVEDI NA PODLAGI SAMOPRIJAVE – Začetek postopka o prekršku – Predložitev napovedi na podlagi samoprijave pred vročitvijo plačilnega naloga (IV Ips 46/2018) 19.02.2019 19.04.2019
FIKTIVNA POSOJILA, PRIKRITA DOKAPITALIZACIJA IN DRUGO TER PRIKRITO IZPLAČILO DOBIČKA (X Ips 119/2016) 30.01.2019 10.04.2019
DAVČNI ODTEGLJAJ PRI PLAČILU STORITEV OSEBAM V DRŽAVAH Z UGODNEJŠO OBDAVČITVIJO – Primernost zakonske ureditev (X Ips 2018/2016) 16.01.2019 20.02.2019
DAVČNO IZOGIBANJE PRI PRODAJI POSLOVNIH DELEŽEV – Prikrito izplačilo dobička (X Ips 283/2016) 16.01.2019 22.02.2019
PORAZDELITEV TRDITVENEGA IN DOKAZNEGA BREMENA – Pojasnitev vira premoženja in odmera davka od nenapovedanih dohodkov (X Ips 76/2017) 10.10.2018 22.01.2019
NAČELO NEPOSREDNEGA IZVAJANJA DOKAZOV – Pojasnitev virov premoženja in odmera davka od nenapovedanih dohodkov (X Ips 200/2016) 10.10.2018 11.02.2019
PREDIZPOLNJEN OBRAČUN PSV V VLOGI OBRAČUNA ZAVEZANCA – Popravljanje obračuna in akt, ki se lahko izpodbija (I Up 70/2018) 05.09.2018 06.11.2018
UPORABA RAČUNALNIŠKEGA PROGRAMA OZIROMA ELEKTRONSKE NAPRAVE, KI NE ZAGOTAVLJAJO HRAMBE IZVORNIH PODATKOV O IZDANIH RAČUNIH (X Ips 297/2017) 07.03.2018 30.08.2018
SAMOPRIJAVA ZA DAVEK OD DOBIČKA IZ KAPITALA IN UVELJAVLJANJE ODLOGA UGOTAVLJANJA DAVČNE OBVEZNOSTI (X Ips 184/2017) 14.02.2018 08.05.2018
PREKVALIFIKACIJA IZPLAČILA AVTORSKEGA HONORARJA V DRUG PREJEMEK IZ DELOVNEGA RAZMERJA LASTNIKA PODJETJA – Prikrito izplačilo plače in breme dokazovanja (X Ips 271/2015) 29.11.2017 07.03.2018
PRENOS OPCIJSKIH POGODB NA DRUŽBO V TUJINI – Navidezni pravni posel in dodatna odmera dohodnine in PSV za dohodek iz zaposlitve (X Ips 96/2017) 30.08.2017 21.11.2019
PRIZNAVANJE OLAJŠAV IN DRUGIH UGODNOSTI PO NAPOVEDI VLOŽENI NA PODLAGI SAMOPRIJAVE (X Ips 63/2017) 06.07.2017 11.08.2017
NAVIDEZNOST PRODAJE VREDNOSTNIH PAPIRJEV – Izguba pri poslu in davčna osnova za davek od dobička iz kapitala (X Ips 347/2015) 14.06.2017 17.01.2019
POBOT ODPRAVNINE – Obveznost plačnika davka in neto znesek za pobot (VIII Ips 76/2016) 23.05.2017 25.08.2017
KAZNIVO DEJANJE ZATAJITVE FINANČNIH OBVEZNOSTI – Dajanje lažnih podatkov z namenom izogniti se plačilu dajatev in odgovorna oseba (I Ips 29280/2011) 30.03.2017 23.08.2017
ODMERA DAVKA OD NENAPOVEDANIH DOHODKOV – Zavrnitev dokaznega predloga (X Ips 295/2016) 08.03.2017 21.08.2017
RELATIVNI IN ABSOLUTNI ZASTARALNI ROK – Začetek teka zastaralnega roka za odmero davčne obveznosti in začetek tega zastaralnega roka za izterjavo davčne obveznosti (X Ips 388/2015) 16.02.2017 13.07.2017
ODMERA DAVKA OD NENAPOVEDANIH DOHODKOV – Izvedba dokazov z drugimi dokaznimi sredstvi (X Ips 255/2014) 18.01.2017 18.08.2017
RELATIVNI IN ABSOLUTNI ZASTARALNI ROK V DAVČNEM POSTOPKU – Začetek tega roka zastaranja pri odmeri dohodnine (X Ips 189/2015) 07.12.2016 27.09.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 131