aktualno arhiv vse     Število vpisov: 145
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
POSLOVANJE S POVEZANO DRUŽBO – Transferne cene – Prikrito izplačilo dobička lastnikom fizičnim osebam (I U 1042/2019-21) 20.08.2019 25.03.2020
TRANSFERNE CENE – PRIKRITO IZPLAČILO DOBIČKA – Uveljavljanje neodtegnitve davka in vračila odtegnjenega davka – Izjava o izpolnjevanju pogojev in dokazilo o rezidentstvu prejemnika dohodka (I U 571/2019-24) 09.07.2019 11.02.2020
TRANSFERNE CENE MED POVEZANIMI OSEBAMI – Obresti od posojil – Dokazovanje – Patronatska izjava (I U 1053/2017-13) 11.06.2019 29.01.2020
DAVČNO PRIZNANI ODHODKI – Obresti za posojila in računi za nabavljeno blago (I U 937/2017-12) 26.03.2019 18.09.2019
KNJIGOVODSKE MANIPULACIJE IN POMANJKANJE USTREZNIH MATERIALNIH DOKAZOV – Verodostojni računi, Verodostojna poslovna dokumentacija, Verodostojna dokazila o poslovanju preko TRR – Davčni izogibi in zatajitve skozi daljše časovno obdobje (I U 300/2019-19) 05.03.2019 26.09.2019
TRANSFERNE CENE IN NEODVISNO TRŽNO NAČELO – Tržna cena (I U 2229/2018-22) 05.02.2019 14.08.2019
DDPO IN DAVČNO (NE)PRIZNANI ODHODKI – Povezane osebe, posojila, posojilne pogodbe, denarni tok in obresti (I U 310/2018-10) 22.01.2019 30.07.2019
NEDOKAZANI ODHODKI KOT POSLOVNO POTREBNI IN DAČVNO PRIZNANI ODHODKI (I U 386/2017-12) 20.11.2018 07.06.2019
OBRESTI OD PRESEŽKA POSOJIL TER IZVZEM DIVIDEND IN DOHODKOV, KI SO PODOBNI DIVIDENDAM – Računovodska napaka ali sprememba računovodske ocene (I U 2102/2017-9) 06.11.2018 18.06.2019
DAVČNO PRIZNANI ODHODKI – Obresti za posojila in računi za nabavljeno blago (I U 1425/2017-10) 25.10.2018 09.09.2019
PRIPOJITEV DRUŽBE IN DAVČNA OSNOVA ZA DDPO – Evidentiranje in vrednotenje dolgoročnih rezervacij ter dobrega/slabega imena (I U 2045/2017-9) 02.10.2018 05.06.2019
RAČUNI ZA OPRAVLJENE STORITVE, FOTOAPARAT IN POTNI NALOGI SKOZI DAVČNI VIDIK (I U 1265/2017-9) 26.09.2018 28.03.2019
DAVČNI ODTEGLJAJ ZA PLAČILA STORITEV OSEBAM V DRŽAVAH Z UGODNEJŠO OBDAVČITVIJO – Relevantna stopnja obdavčitve dobička družb v Panami (I U 79/2017-9) 26.09.2018 12.04.2019
TRANSFERNE CENE IN NEODVISNO TRŽNO NAČELO – Oblikovanje cen – Vračilo uvoznih dajatev (III U 246/2017-11) 30.08.2018 31.07.2019
POTNI STROŠKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE – Verodostojna knjigovodska listina, pravica do izjave in davčno priznani odhodki (I U 1762/2016-9) 21.08.2018 29.05.2019
POSREDNIŠKA PROVIZIJA IN ODVETNIŠKE STORITVE – (Ne)verodostojne listine – Davčno (ne)priznani odhodki (I U 2053/2017-10) 29.05.2018 27.06.2019
DDPO IN TRANSFERNE CENE – Neodvisno tržno načelo – Uporaba metode – Primarna prilagoditev in prikrito izplačilo dobička (I U 861/2016-14) 22.05.2018 05.12.2018
NAVIDEZNI PRAVNI POSEL – Pravila računovodenja in davčno priznani odhodki (I U 1394/2017-9) 24.04.2018 10.08.2018
ODVETNIŠKE STORITVE IN DAVČNI PRIHODKI TER DAVČNO PRIZNANI ODHODKI – PLAČILO MATERIALNIH STROŠKOV KOT POSOJILO IN PRIKRITO IZPLAČILO DOBIČKA (I U 516/2017-4) 10.04.2018 13.11.2018
NEPOPOLNI RAČUNI TER NEPRIZNANJE PRAVICE DO ODBITKA DDV - Verodostojna knjigovodska listina (I U 1099/2017-10) 06.03.2018 31.07.2018
DDPO IN RAZPOLAGANJE S POSLOVNIM DELEŽEM – Prevrednotenje oz. oslabitev finančne naložbe – Simuliran (navidezni) pravni posel (I U 2561/2017-27) 06.02.2018 29.11.2018
ZASTOPNIŠKE STORITVE NA TUJIH TRGIH KOT NAVIDEZNI PRAVNI POSLI IN DAVČNO PRIZNANI ODHODKI (I U 393/2017-19) 23.01.2018 29.06.2018
DIN ZA DDPO – Odsvojitev poslovnega deleža in pripojitev – Simuliran pravni posel – Obresti od obveznic in slabitev dobrega imena (I U 1418/2016-22) 05.09.2017 01.10.2018
DAVČNO (NE)PRIZNANI ODHODKI IN NEEVIDENTIRANI PRIHODKI (I U 865/2016-11) 29.08.2017 16.03.2018
ODGOVORNOST DRUŽBENIKA ZA OBVEZNOSTI IZBRISANE DRUŽBE – DIN in ugotovljene obveznosti (I U 1705/2015-16) 30.05.2017 29.11.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 145