aktualno arhiv vse     Število vpisov: 152
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
RAČUN ZA OPRAVLJENE STORITVE – SESTAVINE RAČUNA – Povezane osebe (I U 338/2018-12) 26.08.2020 12.04.2021
NAKUP IN PRODAJA OSEBNIH AVTOMOBILOV – Navidezni pravni posli – Povezane osebe (I U 2857/2017-9) 21.07.2020 24.11.2020
DAVČNO (NE)PRIZNANI ODHODKI – Oblikovanje rezervacij – Svetovalne storitve – Pogojna obveznost in dokazno breme v davčnem postopku (X Ips 281/2017) 08.07.2020 08.09.2020
NAVIDEZNI PRAVNI POSLI – ODDAJA PLOVILA V NAJEM – Priznanje davčno priznanih odhodkov in pravica do odbitka vstopnega DDV (I U 846/2017-10) 23.06.2020 23.11.2020
DIN DAVKA OD DOHODKA IZ DEJAVNOSTI – Opravljanje gradbenih storitev v Nemčiji – Skupni znesek izdanih računov (I U 521/2019-12) 09.06.2020 06.10.2020
NEPRIZNAVANJE PRAVICE DO ODBITKA DDV IN ODMERA RAZLIKE DDPO – Nepopolno ugotovljeno dejansko stanje pravnega posla ( I U 1773/2018-11 ) 12.05.2020 14.08.2020
VERODOSTOJNA KNJIGOVODSKA LISTINA IN DAVČNO PRIZNANI ODHODKI – Svetovalne in druge storitve (I U 2336/2018-27) 09.03.2020 10.09.2020
NAVIDEZNI PRAVNI POSLI MED POVEZANIMI OSEBAMI IN DAVČNO PRIZNANI ODHODKI DDPO (I U 339/2018-11) 19.11.2019 17.07.2020
POSLOVANJE S POVEZANO DRUŽBO – Transferne cene – Prikrito izplačilo dobička lastnikom fizičnim osebam (I U 1042/2019-21) 20.08.2019 25.03.2020
TRANSFERNE CENE – PRIKRITO IZPLAČILO DOBIČKA – Uveljavljanje neodtegnitve davka in vračila odtegnjenega davka – Izjava o izpolnjevanju pogojev in dokazilo o rezidentstvu prejemnika dohodka (I U 571/2019-24) 09.07.2019 11.02.2020
TRANSFERNE CENE MED POVEZANIMI OSEBAMI – Obresti od posojil – Dokazovanje – Patronatska izjava (I U 1053/2017-13) 11.06.2019 29.01.2020
DAVČNO PRIZNANI ODHODKI – Obresti za posojila in računi za nabavljeno blago (I U 937/2017-12) 26.03.2019 18.09.2019
KNJIGOVODSKE MANIPULACIJE IN POMANJKANJE USTREZNIH MATERIALNIH DOKAZOV – Verodostojni računi, Verodostojna poslovna dokumentacija, Verodostojna dokazila o poslovanju preko TRR – Davčni izogibi in zatajitve skozi daljše časovno obdobje (I U 300/2019-19) 05.03.2019 26.09.2019
TRANSFERNE CENE IN NEODVISNO TRŽNO NAČELO – Tržna cena (I U 2229/2018-22) 05.02.2019 14.08.2019
DDPO IN DAVČNO (NE)PRIZNANI ODHODKI – Povezane osebe, posojila, posojilne pogodbe, denarni tok in obresti (I U 310/2018-10) 22.01.2019 30.07.2019
NEDOKAZANI ODHODKI KOT POSLOVNO POTREBNI IN DAVČNO PRIZNANI ODHODKI (I U 386/2017-12) 20.11.2018 07.06.2019
OBRESTI OD PRESEŽKA POSOJIL TER IZVZEM DIVIDEND IN DOHODKOV, KI SO PODOBNI DIVIDENDAM – Računovodska napaka ali sprememba računovodske ocene (I U 2102/2017-9) 06.11.2018 18.06.2019
DAVČNO PRIZNANI ODHODKI – Obresti za posojila in računi za nabavljeno blago (I U 1425/2017-10) 25.10.2018 09.09.2019
PRIPOJITEV DRUŽBE IN DAVČNA OSNOVA ZA DDPO – Evidentiranje in vrednotenje dolgoročnih rezervacij ter dobrega/slabega imena (I U 2045/2017-9) 02.10.2018 05.06.2019
RAČUNI ZA OPRAVLJENE STORITVE, FOTOAPARAT IN POTNI NALOGI SKOZI DAVČNI VIDIK (I U 1265/2017-9) 26.09.2018 28.03.2019
DAVČNI ODTEGLJAJ ZA PLAČILA STORITEV OSEBAM V DRŽAVAH Z UGODNEJŠO OBDAVČITVIJO – Relevantna stopnja obdavčitve dobička družb v Panami (I U 79/2017-9) 26.09.2018 12.04.2019
TRANSFERNE CENE IN NEODVISNO TRŽNO NAČELO – Oblikovanje cen – Vračilo uvoznih dajatev (III U 246/2017-11) 30.08.2018 31.07.2019
POTNI STROŠKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE – Verodostojna knjigovodska listina, pravica do izjave in davčno priznani odhodki (I U 1762/2016-9) 21.08.2018 29.05.2019
POSREDNIŠKA PROVIZIJA IN ODVETNIŠKE STORITVE – (Ne)verodostojne listine – Davčno (ne)priznani odhodki (I U 2053/2017-10) 29.05.2018 27.06.2019
DDPO IN TRANSFERNE CENE – Neodvisno tržno načelo – Uporaba metode – Primarna prilagoditev in prikrito izplačilo dobička (I U 861/2016-14) 22.05.2018 05.12.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 152