aktualno arhiv vse     Število vpisov: 149
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
PRENOS SEDEŽA DEJANSKE UPRAVE DRUŽBE V DRŽAVO ČLANICO, KI NI DRŽAVA NJENE USTANOVITVE – Obdavčitev nerealiziranega kapitalskega dobička, ki se nanaša na sredstva družbe, ki prenese sedež iz ene države članice v drugo državo članico (C-371/10) 29.11.2011 29.11.2011
DAVČNA UREDITEV – GIBRALTAR – OFFSHORE DRUŽBE (C-106/09-P in C-107/09-P) 15.11.2011 16.11.2011
SKUPNI SISTEM ZA ZDRUŽITVE, DELITVE, PRENOSE SREDSTEV IN ZAMENJAVE KAPITALSKIH DELEŽEV DRUŽB IZ RAZLIČNIH DRŽAV ČLANIC – Veljavni komercialni razlogi – Domneva, da gre za davčno utajo (C-126/10) 10.11.2011 10.11.2011
OBDAVČITEV DIVIDEND – Dividende, ki so izplačane družbam s sedežem na nacionalnem ozemlju in družbam s sedežem v drugi državi članici EU ali državi EGP (C-284/09) 20.10.2011 20.10.2011
ODBITEK DAVKA ZA PRIHODKE OD POSOJIL, DANIH ZA NAKUP SREDSTEV, KI SE UPORABLJAJO NA NACIONALNEM OZEMLJU – Izključitev sredstev, katerih pravica do uporabe je prenesena na tretjo osebo s sedežem v drugi državi članici (C-9/11) 13.10.2011 14.10.2011
DAVČNI ODTEGLJAJ ZA DIVIDENDE IZPLAČANE NEREZIDENČNIM POKOJNINSKIM SKLADOM - Razlika v obravnavanju napram rezidenčnim skladom (C-493/09) 06.10.2011 06.10.2011
DAVČNO OBRAVNAVANJE DIVIDEND – Nacionalna ureditev, ki določa davčni odbitek za dividende, ki so jih izplačale družbe rezidentke, ki so hčerinske družbe ene matične družbe in zavrnitev pravice do davčnega odbitka za dividende, ki jih izplačajo odvisne družbe nerezidentke (C-310/09) 15.09.2011 16.09.2011
DAVČNE OLAJŠAVE ZA ZADRUGE IN OPREDELITEV DRŽAVNE POMOČI (od C-78/08 do C-80/08) 08.09.2011 08.09.2011
SKUPNI SISTEM OBDAVČEVANJA PLAČIL OBRESTI TER LICENČNIN MED POVEZANIMI DRUŽBAMI IZ RAZLIČNIH DRŽAV ČLANIC – Določitev davčne osnove za odmero davka od dohodka iz dejavnosti (C-397/09) 21.07.2011 22.07.2011
MOŽNOST ODBITJA DONACIJ, NAMENJENIH RAZISKOVALNIM IN IZOBRAŽEVALNIM USTANOVAM - Omejitev možnosti odbitja na donacije, namenjene ustanovam s sedežem na nacionalnem ozemlju (C-10/10) 16.06.2011 16.06.2011
OBDAVČITEV POSOJILA, KI GA JE NAJELA KAPITALSKA DRUŽBA PRI OSEBI, KI JE UPRAVIČENA DO DELEŽA DOBIČKA TE DRUŽBE - Pravica države članice, da ponovno uvede davek, ki je bil odpravljen na dan njenega pristopa k Evropski uniji (C-212/10) 16.06.2011 17.06.2011
DAVČNE SPODBUDE ZA PODJETJA, KI SE UDELEŽUJEJO SEJMOV V TUJINI - Nedovoljena državna pomoč (C-305/09) 05.05.2011 06.05.2011
UGODNEJŠE DAVČNO OBRAVNAVANJE ZA OBVEZNICE JAVNEGA DOLGA (C-20/09) 07.04.2011 08.04.2011
IZVZEMANJE DOMAČIH IN TUJIH DIVIDEND IZ OBDAVČITVE Z DDPO (C-436/08 in C-437/08) 10.02.2011 11.02.2011
DAVČNA OLAJŠAVA ZA NALOŽBE - Odobritev povezana s fizično izvedbo naložbe na nacionalnem ozemlju - Upravljanje plovil za rečno plovbo, ki se uporabljajo v drugih državah članicah (C-287/10) 22.12.2010 29.12.2010
DELNI ODPIS DAVČNEGA DOLGA V OKVIRU POSTOPKA PRISILNE PORAVNAVE KOT POMOČ, KI NI ZDRUŽLJIVA S TRGOM (C-507/08) 22.12.2010 08.03.2011
Pojem‚ pri viru odtegnjeni davek – Uporaba dajatve v višini 5 % pri distribuciji dividend in povračilo zvišanega davka, zaradi končnega obračuna italijanske odvisne družbe svoji matični družbi s sedežem na Nizozemskem na podlagi dvostranske KIDO (C-338/08 in C-339/08) 24.06.2010 28.06.2010
DAVČNI ODTEGLJAJ ZA OBRESTI - Manj ugodno obravnavanje prejemnikov nerezidentov (C-105/08) 17.06.2010 18.06.2010
RAZLIČNO OBRAVNAVANJE DIVIDEND, RAZDELJENIH REZIDENTKAM IN NEREZIDENTKAM - Odstotek udeležbe kot pogoj za izvzem iz obdavčitve (C-487/08) 03.06.2010 04.06.2010
SKUPNI SISTEM OBDAVČITVE ZA ZDRUŽITVE, DELITVE, LOČITVE, PRENOSE SREDSTEV IN ZAMENJAVE KAPITALSKIH DELEŽEV DRUŽB IZ RAZLIČNIH DRŽAV ČLANIC - Uporaba za DPN (C-352/08) 20.05.2010 21.05.2010
DAJATEV ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH V PODRUŽNICI - Osnova za izračun dajatev, ki jo mora plačati podjetje s sedežem na nacionalnem ozemlju – Upoštevanje stroškov plač delavcev, zaposlenih v podružnici s sedežem v drugi državi članici (C-96/08) 15.04.2010 29.04.2010
DAVČNI SUBJEKT, KI GA SESTAVLJA MATIČNA DRUŽBA REZIDENTKA IN ENA ALI VEČ ODVISNIH DRUŽB (NE)REZIDENT - Obdavčitev dobičkov matične družbe - Izključitev odvisnih družb nerezident (C-337/08) 25.02.2010 26.02.2010
Izjemna ali neodplačna ugodnost, ki jo družba rezidentka odobri družbi s sedežem v drugi državi članici – Povezane družbe - Vštetje zneska zadevne ugodnosti v lastni dobiček družbe rezidentke, ki je to ugodnost odobrila - Enakomerna porazdelitev pristojnosti za obdavčitev med državami članicami (C-311/08) 21.01.2010 16.03.2010
PRI VIRU ODTEGNJENI DAVEK NA DIVIDENDE, KI ODTEKAJO V TUJINO - Odbitje na sedežu prejemnika dividende v skladu s konvencijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja - Neizpolnitev države članice (C-540/07) 19.11.2009 24.11.2009
OPROSTITEV V DRŽAVI ČLANICI, KATERE REZIDENTKA JE ODVISNA DRUŽBA, ZARAČUNAVANJA PRI VIRU ODTEGNJENEGA DAVKA OD DOBIČKA, IZPLAČANEGA MATIČNI DRUŽBI - Pojem »družba države članice« (C-247/08) 01.10.2009 02.10.2009
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 149