aktualno arhiv vse     Število vpisov: 272
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
DAVČNO POTRJEVANJE RAČUNOV (pogosta vprašanja in odgovori) 05.06.2019 05.06.2019
FATCA – Novosti pri poročanju informacij za leti 2017 in 2018 (podrobnejši opis - tehnične informacije, 1. dopolnjena izdaja) 16.05.2019 22.05.2019
ZAHTEVE FURS ZA PREDLOŽITEV PODATKOV, LISTIN, DOKUMENTOV IN DRUGIH ZAPISOV 14.05.2019 21.05.2019
OBRAČUNI DAVČNEGA ODTEGLJAJA – REK obrazci – Poročanje podatkov o izplačilu regresa po 1. 1. 2019 (1. izdaja) 08.05.2019 09.05.2019
DOHODEK IZ DEJAVNOSTI – Brošura za sobodajalce – fizične osebe (podrobnejši opis, 7. izdaja) 12.04.2019 16.04.2019
PLAČEVANJE DAJATEV NA RAZLIČNE PREHODNE PODRAČUNE IN IZPOLNJEVANJE DAVČNIH OBVEZNOSTI 25.03.2019 28.03.2019
ROK ZA VLOŽITEV NAPOVEDI – Dobiček iz kapitala pri rezidentu 11.03.2019 20.03.2019
DAVČNI POSTOPEK IN ODGOVORNOST USLUŽBENCEV FURS 26.02.2019 06.03.2019
DAVČNE BLAGAJNE – Sistem malih davčnih zavezancev ter pavšalna letna obdavčitev 04.01.2019 22.01.2019
MEDNARODNA IZMENJAVA INFORMACIJ S CARINSKEGA IN DAVČNEGA PODROČJA (podrobnejši opis, 2. izdaja) 05.12.2018 11.12.2018
BREZPLAČNI TRANSAKCIJSKI RAČUN ODPRT PRI SLOVENSKI BANKI 20.11.2018 27.11.2018
VPIS DEJAVNOSTI FIZIČNE OSEBE V DAVČNI REGISTER (podrobnejši opis, 2. izdaja) 04.10.2018 09.10.2018
VPIS FIZIČNE OSEBE V DAVČNI REGISTER – Pridobitev davčne številke za fizično osebo (podrobnejši opis, 2. izdaja) 04.10.2018 08.10.2018
VPIS PRAVNE OSEBE V DAVČNI REGISTER – Pridobitev davčne številke za pravno osebo (podrobnejši opis, 2. izdaja) 04.10.2018 10.10.2018
VPIS FIZIČNE OSEBE V DAVČNI REGISTER – Pridobitev davčne številke za fizično osebo (pogosta vprašanja in odgovori, 2. izdaja) 04.10.2018 11.10.2018
VPIS V DAVČNI REGISTER – Finančni računi iz tujine (vprašanja in odgovori, 3. izdaja) 04.10.2018 15.10.2018
VPIS DEJAVNOSTI FIZIČNE OSEBE (pogosta vprašanja in odgovori, 2. izdaja) 04.10.2018 16.10.2018
VPIS PRAVNE OSEBE V DAVČNI REGISTER – Pridobitev davčne številke za pravno osebo (pogosta vprašanja in odgovori, 2. izdaja) 04.10.2018 17.10.2018
VAROVANJE PODATKOV – Davčna tajnost, osebni podatki, razkritje (podrobnejši opis, 1. dopolnjena izdaja) 27.09.2018 28.09.2018
DAVČNA IZVRŠBA (podrobnejši opis, 4. izdaja) 13.09.2018 14.09.2018
IZVRŠBA NEDAVČNIH OBVEZNOSTI – Uporaba aplikacije eIzvršbe (pogosta vprašanja in odgovori, 4. izdaja) 06.09.2018 11.09.2018
OBROČNO PLAČILO, ODLOG PLAČILA IN ODPIS DAVKA – Fizične osebe (pogosta vprašanja in odgovori, 3. izdaja) 05.09.2018 07.09.2018
OBROČNO PLAČILO IN ODLOG PLAČILA DAVKA – Poslovni subjekti (pogosta vprašanja in odgovori, 3. izdaja) 05.09.2018 10.09.2018
POTNI STROŠKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE – Verodostojna knjigovodska listina, pravica do izjave in davčno priznani odhodki (I U 1762/2016-9) 21.08.2018 29.05.2019
SODNA IN DAVČNA IZVRŠBA – Zneski, do katerih je moč seči 10.08.2018 22.08.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 272