aktualno arhiv vse     Število vpisov: 291
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
POOBLAŠČANJE (podrobnejši opis ter vprašanja in odgovori, verzija 1.0) 21.05.2020 22.05.2020
VRAČILA PLAČANIH DAVKOV DAVČNIM ZAVEZANCEM 21.05.2020 27.05.2020
ZZUSUDJZ – Pojasnila FURS za bistvene ukrepe v povezavi s postopki FURS 04.05.2020 07.05.2020
MEDNARODNA IZMENJAVA/DAC6 – Poročanje o čezmejnih aranžmajih (reportable cross-border arrangements) (podrobnejši opis) 02.04.2020 23.04.2020
KRITERIJI ZA DOLOČANJE PRIORITETNIH INŠPEKCIJSKIH NADZOROV FURS ZA LETO 2020 (podrobnejši opis) 03.03.2020 05.03.2020
IZVRŠBA NEDAVČNIH OBVEZNOSTI (podrobnejši opis, 1. izdaja) 27.02.2020 04.03.2020
ROK ZA PRIGLASITEV NAČINA UGOTAVLJANJA DAVČNE OSNOVE IN PRAVICA DO INFORMIRANJA 25.02.2020 09.03.2020
OBRAČUNI DAVČNEGA ODTEGLJAJA – REK obrazci (podrobnejši opis REK obrazcev in postopka oddaje, 1. izdaja) 17.02.2020 18.02.2020
DAVČNE BLAGAJNE IN DAVČNO POTRJEVANJE RAČUNOV (podrobnejši opis) 10.02.2020 13.02.2020
OMEJITVE PRI GOTOVINSKEM POSLOVANJU 06.02.2020 19.02.2020
VIŠINA GLOB V DAVČNIH POSTOPKIH – Nepredložitev obračuna PSV in nevpisa v RDL 06.02.2020 20.02.2020
NOVOSTI, KI JIH PRINAŠA SPREMENJEN Pravilnik REK-i 06.01.2020 09.01.2020
VLAGANJE DOKUMENTOV PREKO eDAVKOV – Dokazovanje 28.11.2019 13.12.2019
PLAČEVANJE PRISPEVKOV IN REK OBRAZCI KOT IZVRŠILNA LISTINA 17.10.2019 24.10.2019
KRŠITVE, NADZOR IN IZREČENE GLOBE PRI DAVČNEM POTRJEVANJU RAČUNOV 17.10.2019 29.10.2019
ODPRAVA NAPOVEDOVANJA DOSEŽENIH OBRESTI PRI BANKAH IN HRANILNICAH 23.09.2019 16.10.2019
DAVČNO POTRJEVANJE RAČUNOV (pogosta vprašanja in odgovori) 17.09.2019 17.09.2019
PLAČILNA LISTA – Postavke na obračunu, kazni za neizročitev, nepredlaganje REK obrazcev, obveščanje, izvršilni naslov 12.09.2019 13.09.2019
IZVIRNIKI OZ. KOPIJE DOKUMENTOV V DAVČNEM POSTOPKU 05.09.2019 10.09.2019
STORITEV eVROČANJE (podrobnejši opis ter vprašanja in odgovori) 23.08.2019 23.08.2019
OPRAVLJANJE SAMOSTOJNE DEJAVNOSTI V TUJINI IN IZPOLNJEVANJE DAVČNIH OBVEZNOSTI V SLOVENIJI - Davčno rezidentstvo in predlaganje davčnih obračunov 22.08.2019 03.09.2019
ZAKON O DAVČNEM POSTOPKU – Samoprijava (podrobnejši opis, 4. izdaja) 05.08.2019 05.08.2019
PRIDOBIVANJE PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC V UPRAVNIH ZADEVAH 25.07.2019 19.08.2019
ZASEBNI ZAHTEVKI ZA DAVČNO STALIŠČE GLEDE DDV V ČEZMEJNIH PRIMERIH (Cross-Border Rulings CBR) 10.07.2019 17.07.2019
REGRES ZA LETNI DOPUST – Pravica, pripadajoče dajatve in kontrola FURS 27.06.2019 15.07.2019
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 291