aktualno arhiv vse     Število vpisov: 281
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
NOVOSTI, KI JIH PRINAŠA SPREMENJEN Pravilnik REK-i 06.01.2020 09.01.2020
VLAGANJE DOKUMENTOV PREKO eDAVKOV – Dokazovanje 28.11.2019 13.12.2019
PLAČEVANJE PRISPEVKOV IN REK OBRAZCI KOT IZVRŠILNA LISTINA 17.10.2019 24.10.2019
KRŠITVE, NADZOR IN IZREČENE GLOBE PRI DAVČNEM POTRJEVANJU RAČUNOV 17.10.2019 29.10.2019
OBRAČUN DAVČNEGA ODTEGLJAJA – REK obrazci (podrobnejši opis obrazcev in postopka oddaje po sistemu eDavki, 4. izdaja) 24.09.2019 25.09.2019
ODPRAVA NAPOVEDOVANJA DOSEŽENIH OBRESTI PRI BANKAH IN HRANILNICAH 23.09.2019 16.10.2019
DAVČNO POTRJEVANJE RAČUNOV (pogosta vprašanja in odgovori) 17.09.2019 17.09.2019
PLAČILNA LISTA – Postavke na obračunu, kazni za neizročitev, nepredlaganje REK obrazcev, obveščanje, izvršilni naslov 12.09.2019 13.09.2019
IZVIRNIKI OZ. KOPIJE DOKUMENTOV V DAVČNEM POSTOPKU 05.09.2019 10.09.2019
OPRAVLJANJE SAMOSTOJNE DEJAVNOSTI V TUJINI IN IZPOLNJEVANJE DAVČNIH OBVEZNOSTI V SLOVENIJI - Davčno rezidentstvo in predlaganje davčnih obračunov 22.08.2019 03.09.2019
ZAKON O DAVČNEM POSTOPKU – Samoprijava (podrobnejši opis, 4. izdaja) 05.08.2019 05.08.2019
PRIDOBIVANJE PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC V UPRAVNIH ZADEVAH 25.07.2019 19.08.2019
ZASEBNI ZAHTEVKI ZA DAVČNO STALIŠČE GLEDE DDV V ČEZMEJNIH PRIMERIH (Cross-Border Rulings CBR) 10.07.2019 17.07.2019
REGRES ZA LETNI DOPUST – Pravica, pripadajoče dajatve in kontrola FURS 27.06.2019 15.07.2019
INFORMACIJA O NOVOSTIH, KI JIH PRINAŠA NOVELA ZDavP-2L 21.06.2019 24.06.2019
ENOTNO IZVAJANJE POSTOPKOV NADZOROV FURS 04.06.2019 05.07.2019
FATCA – Novosti pri poročanju informacij za leti 2017 in 2018 (podrobnejši opis - tehnične informacije, 1. dopolnjena izdaja) 16.05.2019 22.05.2019
ZAHTEVE FURS ZA PREDLOŽITEV PODATKOV, LISTIN, DOKUMENTOV IN DRUGIH ZAPISOV 14.05.2019 21.05.2019
OBRAČUNI DAVČNEGA ODTEGLJAJA – REK obrazci – Poročanje podatkov o izplačilu regresa po 1. 1. 2019 (1. dopolnjena izdaja) 08.05.2019 08.07.2019
DOHODEK IZ DEJAVNOSTI – Brošura za sobodajalce – fizične osebe (podrobnejši opis, 7. izdaja) 12.04.2019 16.04.2019
PLAČEVANJE DAJATEV NA RAZLIČNE PREHODNE PODRAČUNE IN IZPOLNJEVANJE DAVČNIH OBVEZNOSTI 25.03.2019 28.03.2019
ROK ZA VLOŽITEV NAPOVEDI – Dobiček iz kapitala pri rezidentu 11.03.2019 20.03.2019
DAVČNI POSTOPEK IN ODGOVORNOST USLUŽBENCEV FURS 26.02.2019 06.03.2019
DAVČNE BLAGAJNE – Sistem malih davčnih zavezancev ter pavšalna letna obdavčitev 04.01.2019 22.01.2019
MEDNARODNA IZMENJAVA INFORMACIJ S CARINSKEGA IN DAVČNEGA PODROČJA (podrobnejši opis, 2. izdaja) 05.12.2018 11.12.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 281