aktualno arhiv vse     Število vpisov: 396
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
STALIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE DO SPREMEMB DIREKTIVE 2013/34/EU 27.02.2020 02.03.2020
DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB – Splošno o DDPO (podrobnejši opis, 7. izdaja) 12.02.2020 13.02.2020
MEDNARODNO OBDAVČENJE – Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja (podrobnejši opis) 30.01.2020 07.02.2020
SEZNAM KIDO, KI SE UPORABLJAJO V LETU 2020, DOPOLNJEN Z ZDRUŽENIM BESEDILOM MULTIRATERALNEGA INSTRUMENTA IN KONVENCIJ (MF in FURS) 15.01.2020 29.05.2020
POVPREČNA EFEKTIVNA DAVČNA STOPNJA DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB 09.01.2020 14.08.2020
OLAJŠAVA ZA INVESTIRANJE – Defiblirator 05.12.2019 10.02.2020
NOVOSTI, KI JIH PRINAŠA NOVELA ZDDPO-2R 29.11.2019 09.12.2019
OBRAČUNAVANJE IN PLAČEVANJE DDPO (podrobnejši opis - 2. izdaja) 02.08.2019 02.08.2019
DRUŠTVA - Plačevanje DDPO - Nagrajevanje in povračila stroškov prostovoljcem z vidika dohodnine 27.06.2019 28.06.2019
OBDAVČITEV MEDNARODNIH GOSPODARSKIH DRUŽB –Obveznost plačila DDPO, davčnega odtegljaja, DDV-ja 27.06.2019 09.07.2019
MEDNARODNO OBDAVČENJE – Rezidentstvo po ZDoh-2, ZDDPO-2 in po mednarodnih pogodbah (podrobnejši opis, 1. izdaja) 18.06.2019 04.07.2019
OLAJŠAVA ZA INVESTIRANJE (podrobnejši opis, 2. izdaja) 11.03.2019 13.03.2019
OLAJŠAVA ZA IZVAJANJE PRAKTIČNEGA DELA V STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU 14.09.2018 18.09.2018
DAVČNA OBRAVNAVA POSLOVANJA Z VIRTUALNIMI VALUTAMI PO ZDoh-2, ZDDPO-2, ZDDV-1 in ZDFS (podrobnejši opis, 4. izdaja) 15.06.2018 15.06.2018
MEDNARODNO OBDAVČENJE – Postopek skupnega dogovarjanja po mednarodnih pogodbah o izogibanju dvojnega obdavčevanja 07.05.2018 09.07.2018
MEDNARODNO OBDAVČENJE – Stalna poslovna enota (pogosta vprašanja in odgovori, 1. dopolnjena izdaja) 03.05.2018 10.05.2018
MEDNARODNO OBDAVČENJE UMETNIKOV IN ŠPORTNIKOV (podrobnejši opis, 2. izdaja) 25.04.2018 03.05.2018
POSEBNA UREDITEV ZA UGOTAVLJANJE DAVČNE OSNOVE Z UPOŠTEVANJEM NORMIRANIH ODHODKOV ZA DDPO (podrobnejši opis, 2. izdaja) 05.03.2018 12.03.2018
REGULACIJA KRIPTOVALUT IN NJIHOVA OBDAVČITEV (DDV, DOH, DDPO, DFS) 22.02.2018 27.02.2018
FINANČNI INŠPEKCIJSKI NADZOR – Nadzor transfernih cen (podrobnejši opis, 3. izdaja) 21.02.2018 22.02.2018
OPROSTITEV DDPO ZA OPRAVLJANJE NEPRIDOBITNE DEJAVNOSTI (podrobnejši opis, 1. izdaja) 21.02.2018 01.03.2018
PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU (podrobnejši opis, 1. izdaja) 19.12.2017 20.12.2017
INFORMACIJA O NOVOSTIH, KI JIH PRINAŠA NOVELA ZDDPO-2O 12.12.2017 13.12.2017
MEDNARODNA IZMENJAVA – Poročanje po državah (CbCR) (pogosta vprašanja in odgovori, 2. izdaja) 17.10.2017 19.10.2017
DAVČNE OLAJŠAVE ZA VLAGANJA V RAZISKAVE IN RAZVOJ – Ugotovljene nepravilnosti v nadzorih (1. izdaja) 11.10.2017 12.10.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 396