aktualno arhiv vse     Število vpisov: 78
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
DOHODNINA IN MOŽNOST ODIBITKA PRISPEVKOV plačanih instituciji za poklicno pokojninsko zavarovanje in v okviru zasebnega pokojninskega zavarovanja – Izključitev za nerezidente (C-480/17) 06.12.2018 06.12.2018
DOHODKI IZ ZAPOSLITVE IN UPORABA KIDO – (Ne)izvajanje zaposlitve v državi pogodbenici KIDO (C-602/17) 24.10.2018 30.10.2018
DOLOČITEV DOHODKA OD NEPREMIČNIN – Uporaba dveh različnih metod izračuna glede na kraj, kjer je nepremičnina (C-110/17) 12.04.2018 17.04.2018
PRENOS KRAJA STALNEGA PREBIVALIŠČA IZ DRŽAVE ČLANICE V ŠVICO – Obdavčitev nerealiziranega kapitalskega dobička, povezanega z znatnimi deleži v kapitalu družb s sedežem v izvorni državi članici, ob takem prenosu (C-355/16) 15.03.2018 19.03.2018
METODA IZVZETJA S PRIDRŽKOM PROGRESIVNOSTI V DRŽAVI ČLANICI STALNEGA PREBIVALIŠČA – Odštetje prispevki za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje, plačani na prihodke, prejete v državi članici, ki ni država članica stalnega prebivališča (C-20/16) 22.06.2017 23.06.2017
OBMEJNI DELAVEC, KI JE DAVČNI ZAVEZANEC ZA DOHODNINO V DRŽAVI ČLANICI PREBIVALIŠČA – Nadomestilo, ki ga v primeru plačilne nesposobnosti delodajalca plača država članica zaposlitve – Fiktivno upoštevanje dohodnine države članice (C-496/15) 02.03.2017 02.03.2017
DAVČNA UGODNOST, NAMENJENA UPOŠTEVANJU NJEGOVEGA OSEBNEGA IN DRUŽINSKEGA POLOŽAJA – Državljan države članice, ki prejema dohodke na ozemlju te države članice in na ozemlju tretje države ter ima stalno prebivališče na ozemlju druge države članice od dohodka (C-283/15) 09.02.2017 10.02.2017
OBDAVČITEV KAPITALSKIH DOBIČKOV FIZIČNIH OSEB, DOSEŽENIH Z ZAMENJAVO POSLOVNIH DELEŽEV – Različno obravnavanje fizičnih oseb, ki zamenjajo poslovne deleže in svoje prebivališče ohranijo na nacionalnem ozemlju, in fizičnih oseb, ki opravijo takšno zamenjavo in svoje prebivališče prenesejo na ozemlje druge države članice (C-503/14) 21.12.2016 23.02.2017
SPORAZUM MED EU IN ŠVICO O PROSTEM PRETOKU OSEB – Enako obravnavanje in davek od dohodka (C-478/15) 21.09.2016 23.09.2016
DVOJNO OBDAVČENJE DIVIDEND – Dvostranska konvencija o preprečevanju dvojnega obdavčevanja (C-176/15) 30.06.2016 01.07.2016
DAVEK NA DOHODEK IN DAVČNI DOBROPIS ZA UPOKOJENCE – Posedovanje potrdila o davčnem odtegljaju, ki ga izda nacionalna uprava (C-300/15) 26.05.2016 01.06.2016
IZDAJANJE DAVČNO UGODNIH BONOV, KI JIH DELODAJALCI DODELIJO SVOJIM ZAPOSLENIM ZA NASTANITEV, PROSTOČASNE AKTIVNOSTI IN PREHRANO (C-179/14) 23.02.2016 02.03.2016
DOHODKI DAVČNIH ZAVEZANCEV NEREZIDENTOV, OBDAVČENI NA VIRU – Izključitev vsake davčne olajšave, povezane z osebnim položajem davčnega zavezanca – Možnost davčnih zavezancev nerezidentov, da izberejo sistem, ki velja za davčne zavezance rezidente, in so upravičeno do navedenih olajšav (C-632/13) 19.11.2015 20.11.2015
RAZMERJE MED SPORAZUMOM EU-ŠVICA IN DVOSTRANSKIMI KONVENCIJAMI O PREPREČEVANJU DVOJNEGA OBDAVČEVANJA – Obmejni delavci in diskriminacija na osnovi državljanstva (C-241/14) 19.11.2015 23.11.2015
DAVČNI ODTEGLJAJ OD DIVIDEND PORTFELJEV DELNIC – Elementi za primerjavo davčnih obremenitev rezidentov in nerezidentov (C-10/14, C-14/14 in C-17/14) 17.09.2015 23.09.2015
OBDAVČITEV NEREZIDENTOV – Olajšave za rezidente držav članic EU (C-9/14) 18.06.2015 19.06.2015
PRETOK KAPITALA, KI SE NANAŠA NA OPRAVLJANJE FINANČNIH STORITEV – Nacionalna ureditev, ki določa pavšalno obdavčitev dohodkov iz kapitala iz deležev v tujih investicijskih skladih (C-560/13) 21.05.2015 26.05.2015
ODLOG OBDAVČITVE KAPITALSKIH DOBIČKOV OD ODPLAČNE ODSVOJITVE NEKATEREGA INVESTICIJSKEGA BLAGA – Različno obravnavanje stalnih PE, ki so na ozemlju določene države članice in stalnih PE, ki so na ozemlju druge države članice EU ali EGP (C-591/13) 16.04.2015 21.04.2015
DAVČNA UGODNOST, KI JO POMENI OPROSTITEV POVRAČILA STROŠKOV, KI JIH IZPLAČA DELODAJALEC – Pogoj prebivališča v določeni razdalji od meje države članice kraja dela (C-512/13) 24.02.2015 30.04.2015
DOHODNINA IN DAVČNI ZAVEZANEC NEREZIDENT - (Ne)odbitnost stroškov v zvezi s spomenikom, v katerem živi njegov lastnik (C-87/13) 18.12.2014 18.12.2014
OBDAVČITEV DOHODKOV INVESTICIJSKIH SKLADOV - Pavšalno obdavčenje dohodkov iz investicijskih skladov, ki ne spoštujejo obveznosti poročanja in objave (C-326/12) 09.10.2014 21.10.2014
OBDAVČITEV DOHODKOV OD NEPREMIČNIN, PREJETIH V DRŽAVI ČLANICI, KI NI DRŽAVA ČLANICA REZIDENTSTVA – Različno obravnavanje nepremičnin v državi članici rezidentstva in nepremičnin v drugih državah članicah (C-489/13) 11.09.2014 12.09.2014
NAPOTITEV DELAVCEV S STRANI AGENCIJE S SEDEŽEM V DRUGI DRŽAVI ČLANICI – Plačnik davka in odtegljaj dohodnine teh delavcev (C-53/13 in C-80/13) 19.06.2014 20.06.2014
OBDAVČITEV DIVIDEND, KI JIH IZPLAČA DRUŽBA S SEDEŽEM V DRUGI DRŽAVI ČLANICI IN KI SO BILE PREDMET DAVČNEGA ODTEGLJAJA PRI VIRU - Neupoštevanje ali delno upoštevanje davka, plačanega v tej drugi državi članici, za izračun zgornje meje davka (C-375/12) 13.03.2014 14.03.2014
PRISPEVKI, PLAČANI V OKVIRU POKOJNINSKEGA VARČEVANJA – Davčna olajšava, ki velja le za plačila v korist institucij ali skladov s sedežem v isti državi članici (C-296/12) 23.01.2014 24.01.2014
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 78