aktualno arhiv vse     Število vpisov: 398
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
DAVČNA OLAJŠAVA ZA VZDRŽEVANE DRUŽINSKE ČLANE – Posebna davčna olajšava za otroka (II U 302/2017-14) 04.12.2019 27.05.2020
UGOTAVLJANJE REZIDENTSKEGA STATUSA – Središče življenjskih interesov (II U 361/2017-13) 04.12.2019 28.05.2020
ČEZMEJNI DELOVNI MIGRANT – Samoprijava in uveljavljanje stroškov (II U 84/2018-11) 23.10.2019 05.06.2020
POVRAČILO POTNIH STROŠKOV ČLANU NADZORNEGA SVETA (I U 1424/2019-24) 23.10.2019 02.07.2020
PRODAJA ODPADNIH SUROVIN – Prodaja premičnine ali Dohodek iz drugega pogodbenega razmerja – Akontacija dohodnine in prispevki (I U 2829/2017-11) 15.10.2019 08.07.2020
DVIG GOTOVINE S TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA – Drugi dohodek po ZDoh-2 – Posojilna pogodba kot simuliran (navidezni) pravni posel (I U 2338/2017-9) 01.10.2019 11.06.2020
DOHODNINA IZ DOBIČKA IZ KAPITALA – Uveljavljanje zmanjšanja davčne osnove za izgubo pri odsvojitvi nepremičnine – Rok za vložitev napovedi (I U 2421/2018-10) 17.09.2019 09.06.2020
POVRAČILO POTNIH STROŠKOV PO PODJEMNI POGODBI (II U 509/2017-15) 11.09.2019 06.07.2020
UGOTAVLJANJE REZIDENTSKEGA STATUSA – Upoštevanje stopnje posameznikovih osebnih in ekonomskih interesov (I U 1411/2018-13) 03.09.2019 13.02.2020
KAPITALIZIRANA RENTA KOT NADOMESTILO ZA IZGUBLJENI DOHODEK IN INSTITUT POVPREČENJA (II U 451/2017-12) 28.08.2019 11.11.2019
POSLOVANJE S POVEZANO DRUŽBO – Transferne cene – Prikrito izplačilo dobička lastnikom fizičnim osebam (I U 1042/2019-21) 20.08.2019 25.03.2020
STROŠKI PREVOZA NA DELO PRI ČLANU NADZORNEGA SVETA – Prevoz na delo in z dela ali prevoz na službenem potovanju (I U 1038/2019-24) 20.08.2019 08.06.2020
OLAJŠAVA ZA VZDRŽEVANE DRUŽINSKE ČLANE – Rok za uveljavljanje (I U 676/2018-9) 20.08.2019 22.06.2020
PRIJAVLJENO STALNO PREBIVALIŠČE IN DAVČNO REZIDENTSTVO V SLOVENIJI – Potrdilo o rezidentstvu v tujini – Uporaba KIDO (II U 539/2017-2) 19.06.2019 26.11.2019
ODBITEK TUJEGA DAVKA ZA TUJI DOHODEK – Priznavanje omejene ali neomejene kreditne metode (II U 345/2017-9) 05.06.2019 05.08.2019
ODMERA DOHODNINE IN PRIZNAVANJE OLAJŠAV – Splošna olajšava in olajšava za ČDM – Uveljavljanje ali samodejno priznanje (II U 60/2017-9) 22.05.2019 16.09.2019
OLAJŠAVA ZA VDČ-OTROKA, KI POTREBUJE POSEBNO NEGO – Odločb CSD in Odločba Zavoda RS za zaposlovanje (II U 375/2017-11) 15.05.2019 27.08.2019
ČEZMEJNI DELOVNI MIGRANT IN UVELJAVLJANJE DAVČNIH OLAJŠAV – Odmerna odločba na temelju podatkov pridobljenih po mednarodni izmenjavi (II U 247/2017-18) 08.05.2019 06.08.2019
PLAČILO RAČUNA KOT SIMULIRAN (NAVIDEZNI) PRAVNI POSEL IN DOHODNINA OD DRUGIH DOHODKOV (I U 2619/2017-18) 24.04.2019 09.10.2019
POSEBNA OLAJŠAVA ZA ČEZMEJNE DELOVNE MIGRANTE – Uveljavljanje po odpravi olajšave (II U 218/2017-10) 20.03.2019 17.06.2019
ODBITEK TUJEGA DAVKA ZA TUJE DOHODKE – Priznavanje omejene ali neomejene kreditne metode (II U 408/2017-11) 20.03.2019 18.07.2019
ODMERA DOHODNINE ČDM – Odmera na temelju podatkov s katerimi razpolaga davčni organ – Neupoštevanje stroškov in olajšav (II U 209/2017-17) 20.03.2019 06.03.2020
ČEZMEJNI DELOVNI MIGRANT IN UVELJAVLJANJE DAVČNIH OLAJŠAV – Odmerna odločba na temelju podatkov pridobljenih po mednarodni izmenjavi (II U 449/2016-10) 13.03.2019 21.08.2019
OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI KOT VDČ – Višina olajšave po sorodstvenem razmerju oz. A4 ali B (II U 87/2017-12) 06.03.2019 06.06.2019
KNJIGOVODSKE MANIPULACIJE IN POMANJKANJE USTREZNIH MATERIALNIH DOKAZOV – Verodostojni računi, Verodostojna poslovna dokumentacija, Verodostojna dokazila o poslovanju preko TRR – Davčni izogibi in zatajitve skozi daljše časovno obdobje (I U 300/2019-19) 05.03.2019 26.09.2019
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 398