aktualno arhiv vse     Število vpisov: 373
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
ODBITEK TUJEGA DAVKA ZA TUJI DOHODEK – Priznavanje omejene ali neomejene kreditne metode (II U 345/2017-9) 05.06.2019 05.08.2019
ČEZMEJNI DELOVNI MIGRANT IN UVELJAVLJANJE DAVČNIH OLAJŠAV – Odmerna odločba na temelju podatkov pridobljenih po mednarodni izmenjavi (II U 247/2017-18) 08.05.2019 06.08.2019
POSEBNA OLAJŠAVA ZA ČEZMEJNE DELOVNE MIGRANTE – Uveljavljanje po odpravi olajšave (II U 218/2017-10) 20.03.2019 17.06.2019
ODBITEK TUJEGA DAVKA ZA TUJE DOHODKE – Priznavanje omejene ali neomejene kreditne metode (II U 408/2017-11) 20.03.2019 18.07.2019
OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI KOT VDČ – Višina olajšave po sorodstvenem razmerju oz. A4 ali B (II U 87/2017-12) 06.03.2019 06.06.2019
DAVEK OD DOBIČKA IZ KAPITALA – Vrednost kapitala ob pridobitvi in odsvojitvi – Naknadna vplačila (I U 911/2017-13) 19.02.2019 07.08.2019
ODMERA DOHODNINE OD POKOJNINE – Rezidentstvo in uporaba KIDO – Alokacijsko pravilo za obdavčevanje pokojnin (III U 201/2017-11) 07.02.2019 17.07.2019
DAVEK OD DOBIČKA IZ KAPITALA – Vrednost kapitala ob pridobitvi – Naknadna vplačila (I U 1077/2017-14) 05.02.2019 19.07.2019
ODKUPNA VREDNOST ENOT PREMOŽENJA IZ OSEBNEGA RAČUNA POKLICNEGA ZAVAROVANJA KOT DRUG DOHODEK PO ZDoh-2 – Vštevanje v letno dohodnino in povprečenje (I U 149/2018-9) 05.02.2019 24.07.2019
ZAVAROVANJE IZPOLNITVE PRIČAKOVANE/VERJETNE DAVČNE OBVEZNOSTI – Dvig gotovine kot drug dohodek po ZDoh-2 (I U 1748/2018-9) 15.01.2019 01.08.2019
UVELJAVLJANJE ODBITKA DAVKA PLAČANEGA V TUJINI – (Ne)omejena kreditna metoda – Enakost in odbitki v prihodnjih davčnih obdobjih (II U 100/2017-10) 19.12.2018 24.05.2019
UGOTAVLJANJE REZIDENTSKEGA STATUSA – Središče osebnih in ekonomskih interesov – Osebni interesi v Sloveniji in v tujini (I U 1841/2018-9) 11.12.2018 12.06.2019
OPRAVLJANJE NALOG POSLOVODSTVA IN POVRAČILA STROŠKOV – Dohodek iz druga pogodbenega razmerja (II U 228/2016-7) 21.11.2018 21.01.2019
PREPRODAJA RABLJENIH VOZIL – Dokazovanje – Nepopolno ugotovljeno dejansko stanje (I U 1200/2017-42) 26.09.2018 08.03.2019
RAČUNI ZA OPRAVLJENE STORITVE, FOTOAPARAT IN POTNI NALOGI SKOZI DAVČNI VIDIK (I U 1265/2017-9) 26.09.2018 28.03.2019
IZPLAČILO NETO PLAČ S STRANI POVEZANE OSEBE – Dejanski delodajalec in obračun davčnega odtegljaja v povezavi z davki in prispevki od dohodkov fizičnih oseb iz zaposlitve (I U 8/2018-11) 20.09.2018 11.06.2019
DRUŽINSKA POKOJNINA KOT DOHODEK IZ DELOVNEGA RAZMERJA PO ZDoh-2 (I U 2216/2017-11) 11.09.2018 06.02.2019
ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE IN PRIPIS PREMIJE – Pridobitev oz. trenutek dosega dohodka (I U 53/2017-7) 11.09.2018 29.03.2019
ZDRAVSTVENI DELAVEC – Dohodek iz dejavnosti ali dohodke iz zaposlitve – Vrsta dohodka iz zaposlitve ter dohodnina in prispevki (I U 1533/2017-9) 11.09.2018 03.04.2019
SODNA PORAVNAVA IN PREJEM ZNESKA GOTOVINE KOT DRUG DOHODEK PO ZDoh-2 – Plačilo za usluge in skrb za zapustnika (I U 2658/2017-11) 04.09.2018 14.03.2019
DAVČNO NEPRIZNANI ODHODKI DAVKA OD DOHODKA IZ DEJAVNOSTI – Nabava računalniških komponent na ime druge osebe – Oprema, namenjena opravljanju dejavnosti (I U 1373/2017-12) 04.09.2018 24.06.2019
REZIDENTSKI STATUS FIZIČNE OSEBE – Sprememba stalnega prebivališča v začasno in središče življenjskih interesov (II U 299/2016-10) 29.08.2018 02.10.2018
ODMERA DOHODNINE NA PODLAGI DAVČNE NAPOVEDI VLOŽENE PO SAMOPRIJAVI – Uveljavljanje znižanja davčne osnove za stroške prevoza in prehrane (II U 235/2017-11) 22.08.2018 11.10.2018
PLAČILA DIREKTORJEM IN UPORABA KIDO (I U 1588/2017-11) 10.07.2018 18.01.2019
VLOŽITEV NAPOVEDI ZA ODMERO DOHODNINE PO SAMOPRIJAVI – ČDM in uveljavljanja olajšav ter znižanj davčne osnove (II U 227/2017-9) 20.06.2018 16.10.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 373