aktualno arhiv vse     Število vpisov: 308
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
POSVET Z MEDNARODNO UDELEŽBO – Navidezni pravni posel (I U 1139/2015-8) 19.04.2017 21.09.2017
REZIDENTSTVO ZA DAVČNE NAMENE V SLOVENIJI – Stalno prebivališče prijavljeno v državi pogodbenici KIDO in središče osebnih in ekonomskih interesov v Sloveniji (I U 241/2017) 28.03.2017 07.06.2017
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI S SKRAJŠANIM DELOVNIM ČASOM ZARADI STARŠEVSTVA – Ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov in izpolnjevanje pogoja obvezno zavarovane vsaj ene osebe za polni delovni čas (I U 1784/2016) 28.03.2017 13.06.2017
STANDBY LETALSKA VOZOVNICA KOT BONITETA IN DRUGI DOHODEK – Določitev vrednosti (I U 1491/2015) 21.03.2017 12.06.2017
SAMOPRIJAVA IN UVELJAVLJANJE DAVČNIH UGODNOSTI – Uveljavljanje stroškov v zvezi z delom v tujini (II U 277/2016) 15.03.2017 24.04.2017
SAMOPRIJAVA ZA DAVEK OD DOBIČKA IZ KAPITALA IN UVELJAVLJANJE ODLOGA UGOTAVLJANJA DAVČNE OBVEZNOSTI (I U 1748/2016) 14.03.2017 13.06.2017
ODLOČBA IZDANA PO URADNI DOLŽNOSTI IN UVELJAVLJANJE DAVČNIH UGODNOSTI – Uveljavljanje olajšave za ČDM in uveljavljanje stroškov v zvezi z delom v tujini (II U 432/2015) 07.03.2017 24.04.2017
ODMERA DOHODNINE ZA DOHODEK IZ ODDAJANJA PREMOŽENJA V NAJEM – Vplačila v rezervni sklad kot dejanski stroški vzdrževanja premoženja (I U 858/2016) 28.02.2017 14.06.2017
STALNO PREBIVALIŠČE IN DAVČNO REZIDENTSTVO V REPUBLIKI SLOVENIJI (IV U 210/2015) 18.02.2017 06.06.2017
ČAS PRIDOBITVE KAPITALA PRI ODSVOJITVI VREDNOSTNIH PAPIRJEV – Terminska pogodba (I U 930/2015) 14.02.2017 11.05.2017
POSEBNA OLAJŠAVA ZA ČDM IN STROŠKI V ZVEZI Z DELOM KOT DAVČNA UGODNOST, KI SE UVELJAVLJA V ROKIH DOLOČENIH Z ZDavP-2 (II U 50/2016) 14.02.2017 14.06.2017
OLAJŠAVA ZA ČDM IN DOHODEK IZ DELOVNEGA RAZMERJA, KI SE NE VŠTEVA V DAVČNO OSNOVO – Rok za uveljavljanje (II U 478/2015) 11.01.2017 14.02.2017
GOSPODARJENJE Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI – Garantirani donos, obdavčen z dohodnino (II U 300/2015) 14.12.2016 07.03.2017
OPRAVLJANJE STORITEV V TUJINI – Službena pot ali napotitev – Izplačane dnevnice kot drug prejemek iz delovnega razmerja (I U 1750/2015) 15.11.2016 21.02.2017
STATUSNO PREOBLIKOVANJE ZASEBNIKA V d.o.o. – Posebna davčna obravnava (I U 580/2016) 25.10.2016 06.07.2017
PREPRODAJA RABLJENIH OSEBNIH VOZIL V SVOJEM IMENU IN TUDI V IMENU SORODNIKOV – Preprodaja vozil sorodnikom ter prikrivanje dejanske vrednosti vozil (I U 609/2016) 11.10.2016 19.04.2017
DELOVANJE POSAMEZNIKA KOT PODJETNIKA – Osebno opravljanje zdravstvenih storitev kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja in ne kot dohodek iz dejavnosti (I U 1344/2015) 27.09.2016 21.02.2017
DELOVANJE POSAMEZNIKA KOT PODJETNIKA – Opravljanje občasne zdravniške službe (I U 587/2015) 20.09.2016 07.04.2017
DOHODEK PO ZDoh-2 in ZADNJA MOŽNOST ZA UVELJAVLJANJE OLAJŠAVE ZA VDČ (X Ips 59/2015) 08.09.2016 25.01.2017
IZPLAČILO DRUGEGA DELA REGRESA ZA LETNI DOPUST KOT DRUG PREJEMEK IZ DELOVNEGA RAZMERJA (I U 197/2015) 30.08.2016 13.03.2017
OBNOVA POSTOPKA ODMERE DOHODNINE – Delež opravljene zaposlitve v Sloveniji in dosežen dohodek z virom v Sloveniji (I U 237/2015) 05.07.2016 13.04.2017
DOHODEK IZ PRETEKLIH LET IZPLAČAN DIREKTORJU – Poslovna odločitev in neizpolnjen pogoj za povprečenje (I U 1222/2015) 28.06.2016 20.03.2017
OPROSTITEV PLAČILA OBROKA KUPNINE ZA NAKUP STANOVANJA – Dohodek v naravi ali denarju – Odpis terjatve in prejem dohodka (I U 582/2016) 31.05.2016 24.03.2017
DOHODEK IZ NASLOVA POSLOVODENJA – Prekvalifikacija dohodka iz opravljanja dejavnosti v drugi dohodek iz delovnega razmerja (III U 267/2015) 20.05.2016 21.07.2017
ODSVOJITEV NEPREMIČNINE IN ZEMLJIŠKOKNJIŽNA NEIZVEDLJIVOST POGODBE – Vračilo davka od dobička iz kapitala (I U 1560/2015) 12.04.2016 20.09.2016
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 308