aktualno arhiv vse     Število vpisov: 329
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
PREJET DOHODEK ZA VODENJE POSLOVNEGA SUBJEKTA KOT DOHODEK IZ DELOVNEGA RAZMERJA – Dohodnina in PSV (I U 113/2017-9) 16.01.2018 22.05.2018
ODKUP ODPADNIH SUROVIN – Prodaja premičnin kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja in obveznost akontiranja (I U 501/2016-9) 05.12.2017 15.05.2018
DAVČNE OLAJŠAVE IN ODMERA DOHODNINE – Rok za uveljavljanje davčne olajšave (II U 297/2017-10) 15.11.2017 13.03.2018
ODDAJANJE PREMOŽENJA V NAJEM – Dejanski stroški vzdrževanja premoženja (I U 1706/2017-9) 14.11.2017 12.03.2018
SAMOPRIJAVA IN OLAJŠAVA ZA ČDM (II U 478/2016-9) 11.10.2017 19.02.2018
UGOTAVLJANJE REZIDENTSKEGA STATUSA – Uradno prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji (I U 1172/2016-10) 29.08.2017 22.11.2017
DAVČNO (NE)PRIZNANI ODHODKI IN NEEVIDENTIRANI PRIHODKI (I U 865/2016-11) 29.08.2017 16.03.2018
VDČ-Zakonec IN LASTNA SREDSTVA ZA PREŽIVLJANJE (I U 887/2017-9) 13.07.2017 10.11.2017
OBNOVA POSTOPKA UGOTOVITVE DAVČNEGA NEREZIDENTSTVO FIZIČNE OSEBE (II U 307/2016-12) 21.06.2017 05.12.2017
PRIHODKI IZ NASLOVA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI ODVETNIKA – Sredstva prejeta na fiduciarni račun (I U 912/2016-23) 13.06.2017 10.11.2017
POSVET Z MEDNARODNO UDELEŽBO – Navidezni pravni posel (I U 1139/2015-8) 19.04.2017 21.09.2017
VREDNOTENJE BONITETE – Provizija iz cenika za storitve upravljanja oz. gospodarjenja s finančnimi instrumenti (I U 310/2016-29) 19.04.2017 06.11.2017
PRIGLASITEV ODLOGA PLAČILA DAVKA PRI PODARITVI KAPITALA (I U 1359/2016) 18.04.2017 27.10.2017
REZIDENTSTVO ZA DAVČNE NAMENE V SLOVENIJI – Stalno prebivališče prijavljeno v državi pogodbenici KIDO in središče osebnih in ekonomskih interesov v Sloveniji (I U 241/2017) 28.03.2017 07.06.2017
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI S SKRAJŠANIM DELOVNIM ČASOM ZARADI STARŠEVSTVA – Ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov in izpolnjevanje pogoja obvezno zavarovane vsaj ene osebe za polni delovni čas (I U 1784/2016) 28.03.2017 13.06.2017
STANDBY LETALSKA VOZOVNICA KOT BONITETA IN DRUGI DOHODEK – Določitev vrednosti (I U 1491/2015) 21.03.2017 12.06.2017
SAMOPRIJAVA IN UVELJAVLJANJE DAVČNIH UGODNOSTI – Uveljavljanje stroškov v zvezi z delom v tujini (II U 277/2016) 15.03.2017 24.04.2017
ODLOČBA IZDANA PO URADNI DOLŽNOSTI IN UVELJAVLJANJE DAVČNIH UGODNOSTI – Uveljavljanje olajšave za ČDM in uveljavljanje stroškov v zvezi z delom v tujini (II U 432/2015) 07.03.2017 24.04.2017
ODMERA DOHODNINE ZA DOHODEK IZ ODDAJANJA PREMOŽENJA V NAJEM – Vplačila v rezervni sklad kot dejanski stroški vzdrževanja premoženja (I U 858/2016) 28.02.2017 14.06.2017
DAVEK OD DOHODKA IZ KAPITALA OD ODSVOJITVE DELEŽA V GOSPODARSKI DRUŽBI – Prevzem deleža s strani odvetniške družbe – Navidezni pravni posel – Deklaratoren vpis (I U 1309/2016) 21.02.2017 25.04.2018
STALNO PREBIVALIŠČE IN DAVČNO REZIDENTSTVO V REPUBLIKI SLOVENIJI (IV U 210/2015) 18.02.2017 06.06.2017
ČAS PRIDOBITVE KAPITALA PRI ODSVOJITVI VREDNOSTNIH PAPIRJEV – Terminska pogodba (I U 930/2015) 14.02.2017 11.05.2017
POSEBNA OLAJŠAVA ZA ČDM IN STROŠKI V ZVEZI Z DELOM KOT DAVČNA UGODNOST, KI SE UVELJAVLJA V ROKIH DOLOČENIH Z ZDavP-2 (II U 50/2016) 14.02.2017 14.06.2017
UPOŠTEVANJE TRANSFERNIH CEN PRI POSLOVANJU MED POVEZANIMI OSEBAMI – Davčni prihodki, prikrito izplačilo dobička, upoštevanje določil KIDO (I U 632/2016-7) 17.01.2017 24.01.2018
OLAJŠAVA ZA ČDM IN DOHODEK IZ DELOVNEGA RAZMERJA, KI SE NE VŠTEVA V DAVČNO OSNOVO – Rok za uveljavljanje (II U 478/2015) 11.01.2017 14.02.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 329