aktualno arhiv vse     Število vpisov: 335
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
DELOVANJE POSAMEZNIKA KOT PODJETNIKA – Osebno opravljanje zdravstvenih storitev kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja in ne kot dohodek iz dejavnosti ali dohodek iz delovnega razmerja (I U 718/2018-22) 24.04.2018 07.08.2018
DOHODKI IZ DELOVNEGA RAZMERJA IN STROŠKI PREVOZA NA DELO – Utemeljeni razlogi za neuporabo javnega prevoza (I U 320/2017-11) 20.03.2018 10.07.2018
POGOJI ZA PRIZNANJE POVEČANE OLAJŠAVE ZA VDČ – Otrok, ki potrebuje posebno nego in varstvo (II U 460/2016-9) 07.03.2018 11.07.2018
POSLOVANJE Z GOTOVINO KOT DRUGI DOHODEK PO ZDoh-2 – Pravila dokazovanja v davčnih zadevah po ZDavP-2 (I U 654/2017-9) 20.02.2018 05.07.2018
DAVČNA NAPOVED ZA DPN IN DAVEK OD DOBIČKA IZ KAPITALA VLOŽENA NA PODLAGI SAMOPRIJAVE PO ŽE PRAVNOMOČNI ODLOČBI – Dodatek k prodajni pogodbi in zvišanje kupnine (I U 35/2017-10) 02.02.2018 16.07.2018
PREJET DOHODEK ZA VODENJE POSLOVNEGA SUBJEKTA KOT DOHODEK IZ DELOVNEGA RAZMERJA – Dohodnina in PSV (I U 113/2017-9) 16.01.2018 22.05.2018
ODKUP ODPADNIH SUROVIN – Prodaja premičnin kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja in obveznost akontiranja (I U 501/2016-9) 05.12.2017 15.05.2018
DAVČNE OLAJŠAVE IN ODMERA DOHODNINE – Rok za uveljavljanje davčne olajšave (II U 297/2017-10) 15.11.2017 13.03.2018
ODDAJANJE PREMOŽENJA V NAJEM – Dejanski stroški vzdrževanja premoženja (I U 1706/2017-9) 14.11.2017 12.03.2018
SAMOPRIJAVA IN OLAJŠAVA ZA ČDM (II U 478/2016-9) 11.10.2017 19.02.2018
UGOTAVLJANJE REZIDENTSKEGA STATUSA – Uradno prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji (I U 1172/2016-10) 29.08.2017 22.11.2017
DAVČNO (NE)PRIZNANI ODHODKI IN NEEVIDENTIRANI PRIHODKI (I U 865/2016-11) 29.08.2017 16.03.2018
VDČ-Zakonec IN LASTNA SREDSTVA ZA PREŽIVLJANJE (I U 887/2017-9) 13.07.2017 10.11.2017
OBNOVA POSTOPKA UGOTOVITVE DAVČNEGA NEREZIDENTSTVO FIZIČNE OSEBE (II U 307/2016-12) 21.06.2017 05.12.2017
PRIHODKI IZ NASLOVA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI ODVETNIKA – Sredstva prejeta na fiduciarni račun (I U 912/2016-23) 13.06.2017 10.11.2017
POSVET Z MEDNARODNO UDELEŽBO – Navidezni pravni posel (I U 1139/2015-8) 19.04.2017 21.09.2017
VREDNOTENJE BONITETE – Provizija iz cenika za storitve upravljanja oz. gospodarjenja s finančnimi instrumenti (I U 310/2016-29) 19.04.2017 06.11.2017
PRIGLASITEV ODLOGA PLAČILA DAVKA PRI PODARITVI KAPITALA (I U 1359/2016) 18.04.2017 27.10.2017
REZIDENTSTVO ZA DAVČNE NAMENE V SLOVENIJI – Stalno prebivališče prijavljeno v državi pogodbenici KIDO in središče osebnih in ekonomskih interesov v Sloveniji (I U 241/2017) 28.03.2017 07.06.2017
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI S SKRAJŠANIM DELOVNIM ČASOM ZARADI STARŠEVSTVA – Ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov in izpolnjevanje pogoja obvezno zavarovane vsaj ene osebe za polni delovni čas (I U 1784/2016) 28.03.2017 13.06.2017
STANDBY LETALSKA VOZOVNICA KOT BONITETA IN DRUGI DOHODEK – Določitev vrednosti (I U 1491/2015) 21.03.2017 12.06.2017
SAMOPRIJAVA IN UVELJAVLJANJE DAVČNIH UGODNOSTI – Uveljavljanje stroškov v zvezi z delom v tujini (II U 277/2016) 15.03.2017 24.04.2017
ODLOČBA IZDANA PO URADNI DOLŽNOSTI IN UVELJAVLJANJE DAVČNIH UGODNOSTI – Uveljavljanje olajšave za ČDM in uveljavljanje stroškov v zvezi z delom v tujini (II U 432/2015) 07.03.2017 24.04.2017
ODMERA DOHODNINE ZA DOHODEK IZ ODDAJANJA PREMOŽENJA V NAJEM – Vplačila v rezervni sklad kot dejanski stroški vzdrževanja premoženja (I U 858/2016) 28.02.2017 14.06.2017
DAVEK OD DOHODKA IZ KAPITALA OD ODSVOJITVE DELEŽA V GOSPODARSKI DRUŽBI – Prevzem deleža s strani odvetniške družbe – Navidezni pravni posel – Deklaratoren vpis (I U 1309/2016) 21.02.2017 25.04.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 335