aktualno arhiv vse     Število vpisov: 362
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI KOT VDČ – Višina olajšave po sorodstvenem razmerju oz. A4 ali B (II U 87/2017-12) 06.03.2019 06.06.2019
UVELJAVLJANJE ODBITKA DAVKA PLAČANEGA V TUJINI – (Ne)omejena kreditna metoda – Enakost in odbitki v prihodnjih davčnih obdobjih (II U 100/2017-10) 19.12.2018 24.05.2019
UGOTAVLJANJE REZIDENTSKEGA STATUSA – Središče osebnih in ekonomskih interesov – Osebni interesi v Sloveniji in v tujini (I U 1841/2018-9) 11.12.2018 12.06.2019
OPRAVLJANJE NALOG POSLOVODSTVA IN POVRAČILA STROŠKOV – Dohodek iz druga pogodbenega razmerja (II U 228/2016-7) 21.11.2018 21.01.2019
PREPRODAJA RABLJENIH VOZIL – Dokazovanje – Nepopolno ugotovljeno dejansko stanje (I U 1200/2017-42) 26.09.2018 08.03.2019
RAČUNI ZA OPRAVLJENE STORITVE, FOTOAPARAT IN POTNI NALOGI SKOZI DAVČNI VIDIK (I U 1265/2017-9) 26.09.2018 28.03.2019
IZPLAČILO NETO PLAČ S STRANI POVEZANE OSEBE – Dejanski delodajalec in obračun davčnega odtegljaja v povezavi z davki in prispevki od dohodkov fizičnih oseb iz zaposlitve (I U 8/2018-11) 20.09.2018 11.06.2019
DRUŽINSKA POKOJNINA KOT DOHODEK IZ DELOVNEGA RAZMERJA PO ZDoh-2 (I U 2216/2017-11) 11.09.2018 06.02.2019
ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE IN PRIPIS PREMIJE – Pridobitev oz. trenutek dosega dohodka (I U 53/2017-7) 11.09.2018 29.03.2019
ZDRAVSTVENI DELAVEC – Dohodek iz dejavnosti ali dohodke iz zaposlitve – Vrsta dohodka iz zaposlitve ter dohodnina in prispevki (I U 1533/2017-9) 11.09.2018 03.04.2019
SODNA PORAVNAVA IN PREJEM ZNESKA GOTOVINE KOT DRUG DOHODEK PO ZDoh-2 – Plačilo za usluge in skrb za zapustnika (I U 2658/2017-11) 04.09.2018 14.03.2019
REZIDENTSKI STATUS FIZIČNE OSEBE – Sprememba stalnega prebivališča v začasno in središče življenjskih interesov (II U 299/2016-10) 29.08.2018 02.10.2018
ODMERA DOHODNINE NA PODLAGI DAVČNE NAPOVEDI VLOŽENE PO SAMOPRIJAVI – Uveljavljanje znižanja davčne osnove za stroške prevoza in prehrane (II U 235/2017-11) 22.08.2018 11.10.2018
VLOŽITEV NAPOVEDI ZA ODMERO DOHODNINE PO SAMOPRIJAVI – ČDM in uveljavljanja olajšav ter znižanj davčne osnove (II U 227/2017-9) 20.06.2018 16.10.2018
NAVIDEZNI PRAVNI POSEL – (Ne)obdavčitev posojila in drugi dohodki (I U 1035/2016-10) 05.06.2018 11.01.2019
ODŠKODNINA ALI POKOJNINA PREJETA IZ TUJINE – Rezidentstvo in uporaba KIDO (I U 2268/2017-9) 29.05.2018 07.03.2019
POGODBE O POSLOVNEM SODELOVANJU KOT PODLAGA ZA IZPELJAVO KONVERZIJE TERJATEV V POSLOVNI DELEŽ – Obdavčen prejemek fizične osebe z dohodnino (I U 836/2017-12) 16.05.2018 21.08.2018
DELO, KI IMA ELEMENTE DELOVNEGA RAZMERJA IN POGODBA CIVILNEGA PRAVA – Obračun davkov in prispevkov (I U 173/2017-10) 16.05.2018 07.09.2018
DELO, KI IMA ELEMENTE DELOVNEGA RAZMERJA IN POGODBA CIVILNEGA PRAVA – Samostojni podjetnik in/ali obračun davkov in prispevkov od dohodkov iz zaposlitve (I U 1552/2016-9) 16.05.2018 07.09.2018
DELOVANJE POSAMEZNIKA KOT PODJETNIKA – Osebno opravljanje zdravstvenih storitev kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja in ne kot dohodek iz dejavnosti ali dohodek iz delovnega razmerja (I U 718/2018-22) 24.04.2018 07.08.2018
DAVČNO IZOGIBANJE PRI PRODAJI POSLOVNIH DELEŽEV MED POVEZANIMI OSEBAMI – Prikrito izplačilo dobička (I U 769/2017-11) 17.04.2018 27.08.2018
DOHODKI IZ DELOVNEGA RAZMERJA IN STROŠKI PREVOZA NA DELO – Utemeljeni razlogi za neuporabo javnega prevoza (I U 320/2017-11) 20.03.2018 10.07.2018
DOHODEK IZ POGODBE O POSLOVNEM SODELOVANJU KOT DOHODEK IZ DELOVNEGA RAZMERJA – Plačilo dohodnine in PSV (I U 584/2017-7) 13.03.2018 08.03.2019
POGOJI ZA PRIZNANJE POVEČANE OLAJŠAVE ZA VDČ – Otrok, ki potrebuje posebno nego in varstvo (II U 460/2016-9) 07.03.2018 11.07.2018
POSLOVANJE Z GOTOVINO KOT DRUGI DOHODEK PO ZDoh-2 – Pravila dokazovanja v davčnih zadevah po ZDavP-2 (I U 654/2017-9) 20.02.2018 05.07.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 362