aktualno arhiv vse     Število vpisov: 388
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
UGOTAVLJANJE REZIDENTSKEGA STATUSA – Upoštevanje stopnje posameznikovih osebnih in ekonomskih interesov (I U 1411/2018-13) 03.09.2019 13.02.2020
KAPITALIZIRANA RENTA KOT NADOMESTILO ZA IZGUBLJENI DOHODEK IN INSTITUT POVPREČENJA (II U 451/2017-12) 28.08.2019 11.11.2019
POSLOVANJE S POVEZANO DRUŽBO – Transferne cene – Prikrito izplačilo dobička lastnikom fizičnim osebam (I U 1042/2019-21) 20.08.2019 25.03.2020
PRIJAVLJENO STALNO PREBIVALIŠČE IN DAVČNO REZIDENTSTVO V SLOVENIJI – Potrdilo o rezidentstvu v tujini – Uporaba KIDO (II U 539/2017-2) 19.06.2019 26.11.2019
ODBITEK TUJEGA DAVKA ZA TUJI DOHODEK – Priznavanje omejene ali neomejene kreditne metode (II U 345/2017-9) 05.06.2019 05.08.2019
ODMERA DOHODNINE IN PRIZNAVANJE OLAJŠAV – Splošna olajšava in olajšava za ČDM – Uveljavljanje ali samodejno priznanje (II U 60/2017-9) 22.05.2019 16.09.2019
OLAJŠAVA ZA VDČ-OTROKA, KI POTREBUJE POSEBNO NEGO – Odločb CSD in Odločba Zavoda RS za zaposlovanje (II U 375/2017-11) 15.05.2019 27.08.2019
ČEZMEJNI DELOVNI MIGRANT IN UVELJAVLJANJE DAVČNIH OLAJŠAV – Odmerna odločba na temelju podatkov pridobljenih po mednarodni izmenjavi (II U 247/2017-18) 08.05.2019 06.08.2019
PLAČILO RAČUNA KOT SIMULIRAN (NAVIDEZNI) PRAVNI POSEL IN DOHODNINA OD DRUGIH DOHODKOV (I U 2619/2017-18) 24.04.2019 09.10.2019
POSEBNA OLAJŠAVA ZA ČEZMEJNE DELOVNE MIGRANTE – Uveljavljanje po odpravi olajšave (II U 218/2017-10) 20.03.2019 17.06.2019
ODBITEK TUJEGA DAVKA ZA TUJE DOHODKE – Priznavanje omejene ali neomejene kreditne metode (II U 408/2017-11) 20.03.2019 18.07.2019
ODMERA DOHODNINE ČDM – Odmera na temelju podatkov s katerimi razpolaga davčni organ – Neupoštevanje stroškov in olajšav (II U 209/2017-17) 20.03.2019 06.03.2020
ČEZMEJNI DELOVNI MIGRANT IN UVELJAVLJANJE DAVČNIH OLAJŠAV – Odmerna odločba na temelju podatkov pridobljenih po mednarodni izmenjavi (II U 449/2016-10) 13.03.2019 21.08.2019
OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI KOT VDČ – Višina olajšave po sorodstvenem razmerju oz. A4 ali B (II U 87/2017-12) 06.03.2019 06.06.2019
KNJIGOVODSKE MANIPULACIJE IN POMANJKANJE USTREZNIH MATERIALNIH DOKAZOV – Verodostojni računi, Verodostojna poslovna dokumentacija, Verodostojna dokazila o poslovanju preko TRR – Davčni izogibi in zatajitve skozi daljše časovno obdobje (I U 300/2019-19) 05.03.2019 26.09.2019
DOHODNINA OD DOBIČKA IZ KAPITALA – Naknadna vplačila – Ustavno načelo enakosti javnih bremen (I U 104/2018-8) 05.03.2019 12.11.2019
DAVEK OD DOBIČKA IZ KAPITALA – Vrednost kapitala ob pridobitvi in odsvojitvi – Naknadna vplačila (I U 911/2017-13) 19.02.2019 07.08.2019
ODMERA DOHODNINE OD POKOJNINE – Rezidentstvo in uporaba KIDO – Alokacijsko pravilo za obdavčevanje pokojnin (III U 201/2017-11) 07.02.2019 17.07.2019
DAVEK OD DOBIČKA IZ KAPITALA – Vrednost kapitala ob pridobitvi – Naknadna vplačila (I U 1077/2017-14) 05.02.2019 19.07.2019
ODKUPNA VREDNOST ENOT PREMOŽENJA IZ OSEBNEGA RAČUNA POKLICNEGA ZAVAROVANJA KOT DRUG DOHODEK PO ZDoh-2 – Vštevanje v letno dohodnino in povprečenje (I U 149/2018-9) 05.02.2019 24.07.2019
PRENEHANJE OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI IN NADALJEVANJE DEJAVNOSTI PO DRUGI OSEBI – Rok za priglasitev davčne obravnave davčnemu organu (I U 266/2018-7) 28.01.2019 27.09.2019
ČAS ODSVOJITVE KAPITALA IN ODLOG UGOTAVLJANJA DAVČNE OBVEZNOSTI – Rok za priglasitev – Zavrženje vloge (I U 1852/2018-9) 24.01.2019 30.10.2019
ZAVAROVANJE IZPOLNITVE PRIČAKOVANE/VERJETNE DAVČNE OBVEZNOSTI – Dvig gotovine kot drug dohodek po ZDoh-2 (I U 1748/2018-9) 15.01.2019 01.08.2019
UVELJAVLJANJE ODBITKA DAVKA PLAČANEGA V TUJINI – (Ne)omejena kreditna metoda – Enakost in odbitki v prihodnjih davčnih obdobjih (II U 100/2017-10) 19.12.2018 24.05.2019
DRŽAVNA SLUŽBA – Odmera akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve – Različno besedilo jezikovnih različic – Prevladujoč jezik (I U 1519/2018-19) 18.12.2018 24.09.2019
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 388