aktualno arhiv vse     Število vpisov: 408
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
POVRAČILA STROŠKOV PRI ČLANU UPRAVNEGA OZ. NADZORNEGA ODBORA DRUŽBE – Povračila stroškov prihoda na delo in z dela ali stroškov na službeni poti – Standard obrazložitve odločbe po ZUP (I U 2535/2018-10) 13.10.2020 09.03.2021
PRODAJA POSLOVNEGA DELEŽA – Prikrito izplačilo dobička – Izogibanje davčnim obveznostim – Obrestna mera (I U 1943/2019-9) 06.10.2020 22.10.2020
POVEČANJE OSNOVNEGA KAPITALA IZ SREDSTEV DRUŽBE – Davčni delež in obdavčitev po ZDoh-2 (I U 1959/2019-9) 01.09.2020 28.12.2020
DIN DAVKA OD DOHODKA IZ DEJAVNOSTI – Opravljanje gradbenih storitev v Nemčiji – Skupni znesek izdanih računov (I U 521/2019-12) 09.06.2020 06.10.2020
IZPLAČILO ODKUPNE VREDNOSTI IZ SKLADA OBVEZNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA – Drugi dohodki po ZDoh-2 in povprečenje (I U 753/2019-9) 02.06.2020 18.11.2020
NAPOTITEV NA DELO V TUJINO – Povračilo stroškov v zvezi z delom – Malica ali dnevnica (I U 1068/2019-3) 26.05.2020 05.02.2021
PREJEM PODATKOV IZ TUJINE ZA V TUJINI PLAČAN DAVEK OD TUJEGA DOHODKA – Obnovitveni razlog in obnova postopka (II U 238/2018-9) 14.05.2020 07.10.2020
UGOTAVLJANJE (NE)REZIDENTSKEGA STATUSA – Prijavljeno stalno prebivališče in uporaba KIDO (I U 935/2019-11) 12.05.2020 07.09.2020
ODMERA DOHODNINE PO PREDLOŽENIH REK OBRAZCIH – Očitna napaka ali zavestno ravnanje (I U 1377/2019-2) 10.02.2020 10.11.2020
OPRAVLJANJE NEREGISTRIRANE DEJAVNOSTI TRGOVANJA Z LASTNIMI NEPREMIČNINAMI – Prodaja nepremičnin (I U 406/2019-8) 28.01.2020 14.04.2021
DAVČNA OLAJŠAVA ZA VZDRŽEVANE DRUŽINSKE ČLANE – Posebna davčna olajšava za otroka (II U 302/2017-14) 04.12.2019 27.05.2020
UGOTAVLJANJE REZIDENTSKEGA STATUSA – Središče življenjskih interesov (II U 361/2017-13) 04.12.2019 28.05.2020
ČEZMEJNI DELOVNI MIGRANT – Samoprijava in uveljavljanje stroškov (II U 84/2018-11) 23.10.2019 05.06.2020
POVRAČILO POTNIH STROŠKOV ČLANU NADZORNEGA SVETA (I U 1424/2019-24) 23.10.2019 02.07.2020
PRODAJA ODPADNIH SUROVIN – Prodaja premičnine ali Dohodek iz drugega pogodbenega razmerja – Akontacija dohodnine in prispevki (I U 2829/2017-11) 15.10.2019 08.07.2020
DVIG GOTOVINE S TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA – Drugi dohodek po ZDoh-2 – Posojilna pogodba kot simuliran (navidezni) pravni posel (I U 2338/2017-9) 01.10.2019 11.06.2020
DOHODNINA IZ DOBIČKA IZ KAPITALA – Uveljavljanje zmanjšanja davčne osnove za izgubo pri odsvojitvi nepremičnine – Rok za vložitev napovedi (I U 2421/2018-10) 17.09.2019 09.06.2020
POVRAČILO POTNIH STROŠKOV PO PODJEMNI POGODBI (II U 509/2017-15) 11.09.2019 06.07.2020
UGOTAVLJANJE REZIDENTSKEGA STATUSA – Upoštevanje stopnje posameznikovih osebnih in ekonomskih interesov (I U 1411/2018-13) 03.09.2019 13.02.2020
ŠTUDENTSKA OLAJŠAVA – Študentsko delo izven Slovenije (I U 2164/2018-9) 03.09.2019 17.08.2020
KAPITALIZIRANA RENTA KOT NADOMESTILO ZA IZGUBLJENI DOHODEK IN INSTITUT POVPREČENJA (II U 451/2017-12) 28.08.2019 11.11.2019
POVPREČENJE DOHODKA IZ DEJAVNOSTI (IV U 177/2017-10) 21.08.2019 24.07.2020
POSLOVANJE S POVEZANO DRUŽBO – Transferne cene – Prikrito izplačilo dobička lastnikom fizičnim osebam (I U 1042/2019-21) 20.08.2019 25.03.2020
STROŠKI PREVOZA NA DELO PRI ČLANU NADZORNEGA SVETA – Prevoz na delo in z dela ali prevoz na službenem potovanju (I U 1038/2019-24) 20.08.2019 08.06.2020
OLAJŠAVA ZA VZDRŽEVANE DRUŽINSKE ČLANE – Rok za uveljavljanje (I U 676/2018-9) 20.08.2019 22.06.2020
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 408