aktualno arhiv vse     Število vpisov: 351
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
REZIDENTSKI STATUS FIZIČNE OSEBE – Sprememba stalnega prebivališča v začasno in središče življenjskih interesov (II U 299/2016-10) 29.08.2018 02.10.2018
ODMERA DOHODNINE NA PODLAGI DAVČNE NAPOVEDI VLOŽENE PO SAMOPRIJAVI – Uveljavljanje znižanja davčne osnove za stroške prevoza in prehrane (II U 235/2017-11) 22.08.2018 11.10.2018
VLOŽITEV NAPOVEDI ZA ODMERO DOHODNINE PO SAMOPRIJAVI – ČDM in uveljavljanja olajšav ter znižanj davčne osnove (II U 227/2017-9) 20.06.2018 16.10.2018
POGODBE O POSLOVNEM SODELOVANJU KOT PODLAGA ZA IZPELJAVO KONVERZIJE TERJATEV V POSLOVNI DELEŽ – Obdavčen prejemek fizične osebe z dohodnino (I U 836/2017-12) 16.05.2018 21.08.2018
DELO, KI IMA ELEMENTE DELOVNEGA RAZMERJA IN POGODBA CIVILNEGA PRAVA – Obračun davkov in prispevkov (I U 173/2017-10) 16.05.2018 07.09.2018
DELO, KI IMA ELEMENTE DELOVNEGA RAZMERJA IN POGODBA CIVILNEGA PRAVA – Samostojni podjetnik in/ali obračun davkov in prispevkov od dohodkov iz zaposlitve (I U 1552/2016-9) 16.05.2018 07.09.2018
DELOVANJE POSAMEZNIKA KOT PODJETNIKA – Osebno opravljanje zdravstvenih storitev kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja in ne kot dohodek iz dejavnosti ali dohodek iz delovnega razmerja (I U 718/2018-22) 24.04.2018 07.08.2018
DAVČNO IZOGIBANJE PRI PRODAJI POSLOVNIH DELEŽEV MED POVEZANIMI OSEBAMI – Prikrito izplačilo dobička (I U 769/2017-11) 17.04.2018 27.08.2018
DOHODKI IZ DELOVNEGA RAZMERJA IN STROŠKI PREVOZA NA DELO – Utemeljeni razlogi za neuporabo javnega prevoza (I U 320/2017-11) 20.03.2018 10.07.2018
POGOJI ZA PRIZNANJE POVEČANE OLAJŠAVE ZA VDČ – Otrok, ki potrebuje posebno nego in varstvo (II U 460/2016-9) 07.03.2018 11.07.2018
POSLOVANJE Z GOTOVINO KOT DRUGI DOHODEK PO ZDoh-2 – Pravila dokazovanja v davčnih zadevah po ZDavP-2 (I U 654/2017-9) 20.02.2018 05.07.2018
DAVEK OD DOBIČKA IZ KAPITALA – Vrednost kapitala ob pridobitvi in odsvojitvi – Naknadna vplačila (I U 1717/2016-20) 20.02.2018 24.08.2018
DELNI PRENOS PODJETJA ZASEBNIKA – Posebna davčna obravnava in prenehanje/nadaljevanje opravljanja dejavnosti (starega) zasebnika (I U 375/2017-10) 13.02.2018 25.10.2018
DAVČNA NAPOVED ZA DPN IN DAVEK OD DOBIČKA IZ KAPITALA VLOŽENA NA PODLAGI SAMOPRIJAVE PO ŽE PRAVNOMOČNI ODLOČBI – Dodatek k prodajni pogodbi in zvišanje kupnine (I U 35/2017-10) 02.02.2018 16.07.2018
PREJET DOHODEK ZA VODENJE POSLOVNEGA SUBJEKTA KOT DOHODEK IZ DELOVNEGA RAZMERJA – Dohodnina in PSV (I U 113/2017-9) 16.01.2018 22.05.2018
DAVEK OD DOBIČKA PRI ODSVOJITVI NEPREMIČNINE – Investicijski stroški in dejanski plačnik stroškov (I U 410/2017-18) 16.01.2018 19.09.2018
ODSVOJITEV POSLOVNEGA DELEŽA ALI IZPLAČILO DIVIDENDE – Povezane osebe – Spregled posla prodaje in upoštevanje gospodarske vsebine (I U 1704/2016-21) 19.12.2017 26.10.2018
ODKUP ODPADNIH SUROVIN – Prodaja premičnin kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja in obveznost akontiranja (I U 501/2016-9) 05.12.2017 15.05.2018
DAVČNE OLAJŠAVE IN ODMERA DOHODNINE – Rok za uveljavljanje davčne olajšave (II U 297/2017-10) 15.11.2017 13.03.2018
ODDAJANJE PREMOŽENJA V NAJEM – Dejanski stroški vzdrževanja premoženja (I U 1706/2017-9) 14.11.2017 12.03.2018
SAMOPRIJAVA IN OLAJŠAVA ZA ČDM (II U 478/2016-9) 11.10.2017 19.02.2018
UGOTAVLJANJE REZIDENTSKEGA STATUSA – Uradno prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji (I U 1172/2016-10) 29.08.2017 22.11.2017
DAVČNO (NE)PRIZNANI ODHODKI IN NEEVIDENTIRANI PRIHODKI (I U 865/2016-11) 29.08.2017 16.03.2018
VDČ-Zakonec IN LASTNA SREDSTVA ZA PREŽIVLJANJE (I U 887/2017-9) 13.07.2017 10.11.2017
OBNOVA POSTOPKA UGOTOVITVE DAVČNEGA NEREZIDENTSTVO FIZIČNE OSEBE (II U 307/2016-12) 21.06.2017 05.12.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 351